Powstrzymaj homorewolucję. Napisz do senatora!

Niezależna Gazeta Obywatelska

homosieJuż we środę senatorowie zadecydują o kształcie ustawy o cudzoziemcach. Jej przyjęcie umożliwić może napływ homoseksualistów do Polski! Instytut ks. Piotra Skargi zainicjował akcję sprzeciwu wobec tych planów. Dołącz do protestu i zaapeluj do senatorów aby poparli poprawkę wykreślającą szkodliwy przepis.

Poniższą petycję można przesyłać do biur senatorskich, tak by ci którzy już wkrótce zadecydują o losach ustawy o cudzoziemcach mieli pełną świadomość tego nad czym tak naprawdę głosują. Protest przesłany przed posiedzeniem Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przez Instytut ks. Piotra Skargi odniósł sukces. Obecnie istnieje nagląca potrzeba możliwie jak najszerszego dotarcia do senatorów i wyrażenia swojego sprzeciwu wobec proponowanych zmian.

Publikujemy treść petycji Instytutu ks. Piotra Skargi opartej na analizie prawnej sporządzonej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którą można przesyłać do senatorów.

Senat rozpatruje obecnie, uchwaloną 8 listopada br. przez Sejm, ustawę o cudzoziemcach. Art. 160 pkt. 3 tej ustawy przewiduje możliwość udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który jest w stałym związku z osobą tej samej płci, będącą obywatelem RP, innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Ustawa to ukrywa. Pisze się o cudzoziemcu, który prowadzi życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jednak w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oznacza to również stały związek osób tej samej płci!

Prawo europejskie nie wymaga przyznawania cudzoziemcom ochrony „życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Ich życie rodzinne „po prostu”, a nie „w rozumieniu Konwencji …” jest chronione przez inne przepisy tej ustawy. Przyjęcie, stworzonego wyłącznie na użytek subkultur ruchu LGBT, art. 160 pkt. 3 będzie godziło w konstytucyjny model życia rodzinnego chroniony na mocy art. 18 Konstytucji RP. Stwierdza on, że pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo” a nie „życie rodzinne w rozumieniu Konwencji”. Przepis artykułu 160 pkt 3 ustawy umożliwia, trudny do kontrolowania, napływ do kraju osób należących do środowisk LGBT, a pochodzących spoza obszaru UE.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o usunięciu art. 160 pkt. 3 z ustawy, dzięki czemu Senat otrzyma na najbliższym posiedzeniu możliwość wykreślenia szkodliwego przepisu z ustawy o cudzoziemcach. Podpisz petycję i zaapeluj do senatorów aby poparli poprawkę Komisji i nie pozwolili na podważanie konstytucyjnie chronionego w Polsce modelu życia rodzinnego.

Za pomocą strony CitizenGO można podpisać petycję i zaapelować do senatorów aby poparli poprawkę Komisji i nie pozwolili na podważanie konstytucyjnie chronionego w Polsce modelu życia rodzinnego.

Za:  http://www.pch24.pl

Komentarze są zamknięte