Najstarsze drzewo w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole_lipa3Rosnąca przy ul. Oświęcimskiej w Opolu zabytkowa lipa drobnolistna ma ok. 635 lat i jest starsza od najgrubszej lipy w Polsce rosnącej w Cielętnikach w województwie śląskim, której wiek szacuje się na ok. 520 lat. Opolska lipa ma 697 cm w obwodzie i jest najstarszym drzewem rosnącym w Opolu. Jeśli wierzyć specjalistom, opolska staruszka pamięta oblężenie Opola przez wojska króla Władysława Jagiełłę w 1395 r., śmierć w 1532 r. księcia Jana Dobrego, ostatniego opolskiego Piasta, przyjazd do Opola króla Polski Jana Kazimierza w 1655 r., sławne pielgrzymki opolan do sanktuarium w Piekarach Śląskich czy obecność wojsk napoleońskich w mieście.

Opole_lipaW 1961 r. lipa została uznana za pomnik przyrody. Drzewem – tak jak i pozostałymi 26 pomnikami przyrody – opiekuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu. W 2012 r. po uzyskaniu specjalistycznych opinii dendrologicznych wykonano podporę oraz odciąg zabezpieczające koronę drzewa i poprawiające jego statykę. Miasto wydało na ten cel 20 000 zł. Z tym drzewem nie może się równać żadne inne w Opolu. Sędziwy dąb szypułkowy rosnący na Wyspie Bolko ma zaledwie 425 lat. Generalnie najwięcej miejskiego, pomnikowego starodrzewia znajduje się na Pasiece. Na uwagę zasługują zwłaszcza platany klonolistne, wiąz szypułkowy rosnący przy restauracji „Grabówka”, miłorząb przy ul. Strzelców Bytomskich za budynkiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dęby szypułkowe w Parku Pasieka. Ich obwody pni wskazują na sędziwy wiek.

Fundacja „Dla Dziedzictwa”

Tekst ukazał się w listopadowym wydaniu NGO. [Pobierz PDF]

Komentarze są zamknięte