Najlepiej zarabiają urzędnicy korpusu cywilnego w MSZ – średnio 8 tys. zł

Niezależna Gazeta Obywatelska

Wnętrze Urzędu Miasta w Zabrzu kiedyś siedziby Huty ZabrzeW dniu 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Jak przypomina portal wynagrodzenia.pl, mało kto wie, że tego dnia swój dzień świętują również pracownicy służby cywilnej.

W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w korpusie służby cywilnej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 121 541 osób.  Okazuje się, że skarbówka ma największy odsetek korpusu służby cywilnej:

Największy odsetek zatrudnionych odnotowano w administracji skarbowej (38,7% pracowników służby cywilnej), najniższy natomiast w placówkach zagranicznych (1,1%). Ile zarabiali pracownicy poszczególnych urzędów?

Zgodnie z Ustawą budżetową na 2012 rok z dnia 2 marca 2012 roku na wynagrodzenia w służbie cywilnej zaplanowano przeznaczyć 6 857 884 tys. PLN. W porównaniu do roku 2011 planowane z tego tytułu wydatki wzrosły o 0,8%. Wydatki na wynagrodzenia w relacji do produktu krajowego brutto wyniosły w 2012 roku 0,4%.

– czytamy w raporcie

Najlepiej zarabiają w centralnych urzędach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników służby cywilnej wynosiło w 2012 roku 4 408 PLN. Obejmowało ono wynagrodzenie podstawowe, dodatki: stażowe, służby cywilnej, zadaniowe, wynikające ze szczególnych uprawnień, nagrody z funduszu nagród, jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe. Płace przekraczające 4 408 PLN otrzymywały osoby zatrudnione w placówkach zagranicznych (7 167 PLN), ministerstwach (6 570 PLN), urzędach kontroli skarbowej (5 967 PLN), urzędach centralnych (5 346 PLN) oraz izbach skarbowych (4 804 PLN).

Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy powiatowej administracji zespolonej. Przeciętnie zarabiali oni 2 741 PLN. Niemal o 700 PLN wyższe płace otrzymywali pracownicy służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej (3 423 PLN). Płaca pracowników pozostałej administracji niezespolonej wynosiła 3 605 PLN. Osoby zatrudnione w urzędach wojewódzkich zarabiały miesięcznie 3 691 PLN, natomiast w urzędach skarbowych – 4 324 PLN.

– podaje portal wynagrodzenia.pl

Pracownicy ministerstw zarabiali najlepiej z całego korpusu służby cywilnej

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wynosiło ono 7 997 PLN. Niewiele niższą przeciętną płacę otrzymywali zatrudnieni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (7 836 PLN).  Wynagrodzenia nieprzekraczające 6 000 PLN otrzymywali także pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Ich zarobki wynosiły: 5 906 PLN i 5 951 PLN.

Tabela 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto* w ministerstwach w 2012 roku

ministerstwo

przeciętnie miesięczne wynagrodzenie brutto*

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

7 997

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 836

Ministerstwo Finansów

7 743

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 739

Ministerstwo Edukacji Narodowej

7 550

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

7 473

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

7 219

Ministerstwo Środowiska

7 060

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

7 021

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

6 902

Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 806

Ministerstwo Gospodarki

6 687

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 591

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

6 537

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

6 491

Ministerstwo Obrony Narodowej

5 951

Ministerstwo Sprawiedliwości

5 906

Ministerstwo Skarbu Państwa

5 864

Ministerstwo Zdrowia

5 854

*w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Zatrudnienie i wynagrodzenia
w korpusie służby cywilnej w 2012 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Data publikacji: 12.11.2013
Więcej o raporcie na www.wynagrodzenia.pl
Sedlak & Sedlak
tk
Komentarze są zamknięte