Jarosław Kaczyński w 43. miesięcznicę tragedii smoleńskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Plac Zamkowy Marsz PamieciPrzyj­dzie taki dzień, gdy doj­dzie­my do praw­dy! Przyj­dzie czas na upa­mięt­nie­nie pre­zy­den­ta Lecha Ka­czyń­skie­go, jego mał­żon­ki i po­zo­sta­łych osób, które po­le­gły w Smo­leń­sku za oj­czy­znę. Ale mu­si­my gro­ma­dzić się tutaj co mie­siąc, mu­si­my peł­nić wartę! – mówił przed Pa­ła­cem Pre­zy­denc­kim Ja­ro­sław Ka­czyń­ski w trak­cie zgromadzenia Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści w ko­lej­ną mie­sięcz­ni­cę ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej.

Po Mszy św., rozpoczął się Marsz Pamięci, który przeszedł pod Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na placu Zamkowym niezależna.pl podaje, że zebrało się około 10 tysięcy ludzi.

Uczestnicy marszu idą teraz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty. W tym miejscu planowane jest kolejne wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Wcześniej w  archikatedrze warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela zakończyła się Msza Święta w ramach obchodów 43. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, która w tym miesiącu inauguruje także społeczne obchody Narodowego Święta Niepodległości pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego.
– Jeśli ktoś przyjmuje, a my chrześcijanie przyjmujemy jako główny cel osiągnąć życie wieczne, które nam jest ofiarowane przez Boga, nie możemy się dziwić, że przez ludzi tego świata, którzy ten fakt odrzucają jesteśmy niezrozumiani. Szereg naszych znaków, naszych czynów, naszych słów, dla ludzi tego świata nie jest zrozumiały. Dlaczego nie kradniemy jeśli wszyscy kradną? Dlaczego nie chcemy kłamać chociaż kłamstwo może nam pomóc w karierze? (…) Dlaczego przychodzimy do kościoła, chociaż słyszy się, że to przeżytek? Dlaczego chcemy poznać prawdę o Smoleńsku mimo że słyszymy, że wszystko jest już wyjaśnione? – mówił w homilii proboszcz archikatedry warszawskiej ks. Bogdan Bartołd.
tk, niezalezna.pl
Komentarze są zamknięte