RELACJA: Weterani walki o niepodległość zwierają szyki

Redaktor1
NYX

Jan Rulewski i Adam Słomka, fot. NGO Bielsko – Biała

W Janowie k. Bydgoszczy w dniach 23-25 sierpnia 2013 odbyła się Krajowa Konwencja Osób Represjonowanych w PRL.

W  obradach uczestniczyli znani działacze antykomunistyczni m.in. Andrzej Rozpłochowski i Andrzej Sobieraj z NSZZ „Solidarność” oraz Adam Słomka z KPN-OP.

Roman Kotzbach, działacz podziemnej „Solidarności” w Bydgoszczy, założyciel podziemnego radia, podkreślił: „To potrzebne naszemu środowisku spotkanie. Już dwunaste w III RP”.

Jan Raczycki ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” powiedział, że głównym celem obrad było omówienie projektu ustawy o statusie weterana opozycji antykomunistycznej. Zabiegamy o to, żeby politycy zajęli się wreszcie poważnie sprawą pomocy dla kombatantów. Ludzie podziemia są coraz starsi, często schorowani. Nie można z pomocą dla nich czekać dłużej.

Gościem był senator Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski, który zgłosił oryginalny pomysł wsparcia dla weteranów ze strony samorządów. Przypomnieć należy, że ten senator od kilkunastu miesięcy krytykuje działania rządzącej partii. Rulewski przekonywał zebranych, że projekt ustawy o statusie weterana jest śmiały i „daleko idący”. Jednocześnie przestrzegł, że w dzisiejszym parlamencie nie ma stosownej woli do uchwalenia tak korzystnej i przyjaznej dla kombatantów ustawy.

W kontaktach z Sejmem RP represjonowanych z całego kraju reprezentować będą: Janusz Olewiński, Andrzej Sobieraj  i  Andrzej Rozpłochowski.

Adam Słomka podkreślał, że na sytuację weteranów ma niebagatelny wpływ stan permanentny kryzys „wymiaru sprawiedliwości”, który chroni komunistycznych zbrodniarzy. Zebrani podjęli w tej sprawie wspólne oświadczenie:

„W poczuciu odpowiedzialność za przyszłość naszej Ojczyzny wyrażamy dezaprobatę wobec zjawiska ochrony zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP.

Zebrani na Krajowej Konferencji Organizacji Osób Represjonowanych w PRL z oburzeniem przyjmują faktyczną bezkarność Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i Stanisława Kociołka – winnych masowych zbrodni na Narodzie Polskim.

Nie zweryfikowani sędziowie swoim bezprawnym działaniem przyczyniają się do rozwoju patologii instytucji państwa i jego przedstawicieli.

Żądamy niezwłocznego osądzenia zbrodni PRL, zgodnie z elementarnym poczucie sprawiedliwości oraz europejskimi standardami praworządności”.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych „Przymierze”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR”, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Towarzystwa Patriotycznego Radomsko, Solidarności Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej (OP), Ruchu Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „Niezłomni”, Związku Solidarności Polskich Kombatantów,  Antykomunistycznego Związek Więźniów Politycznych 1939-1989, Internowani Zamojszczyzny i Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89.

Jan Akowski
Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej
ngo-BB-270x123

  1. sprzeciw21
    | ID: 398cf9ec | #1

    Drobna pomyłka, przedstawiciele Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 nie uczestniczyli w spotkaniu, ale popierają oświadczenie ws. komunistycznych zbrodniarzy. Odnośnie projektu ustawy o statusie weterana opozycji antykomunistycznej, stowarzyszenie uznając ten projekt za niemożliwy do zrealizowania w tym parlamencie przedstawił własny projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach zrównającej byłych weteranów opozycji z kombatantami z czasów II wojny i osobami represjonowanymi z okresu 1945-56.

Komentarze są zamknięte