„Kurier Wnet” daje pracę!

Redaktor Obywatelski1

radio wnetSpółdzielcze Media Wnet (SMW) oraz redakcja „Kuriera Wnet” poszukują osób i  firm chętnych do podjęcia współpracy przy budowie nowych inicjatyw podejmowanych przez SMW.

Poszukujemy osób z całej Polski gotowych podjąć się współpracy przy budowie sieci dystrybucji „Kuriera Wnet”. Ze swojej strony oferujemy satysfakcjonujące wynagrodzenie prowizyjne, a także uczestnictwo w tworzeniu unikalnej, całkowicie oryginalnej sieci kolportażu „Kuriera Wnet”, opartej na osobistych relacjach ludzi wyznających podobne systemy wartości. Ideą przewodnią jest omijanie jak najszerszym łukiem oficjalnych kanałów dystrybucji informacji, w tym prasy, tak by zmaksymalizować niezależność dziennikarską i redakcyjną „Kuriera”. Z gazetą dotrzeć chcemy do najmniejszych polskich miejscowości, poprzez ludzi związanych z nami nie tylko umową o pracę czy zlecenie (tym samym poprzez wynagrodzenie), ale przede wszystkim połączonych z nami więzami wspólnoty – ludzi podobnie myślących o istotnych dla nas sprawach.

Równolegle z siecią dystrybucji budowana będzie Spółdzielcza Agencja Informacyjna, czyli sieć korespondentów lokalnych, którzy stworzą szkielet i zalążek niezależnej profesjonalnej agencji informacyjnej. Dziś, pozornie darmowa informacja, jest najczęściej zwykłym „śmieciem” podawanym nam w celu, innym niż deklarowany. Pozorna informacja jest często dodatkiem do sterty reklam, za które płaci zleceniodawca, lub zleconą manipulacją mającą wymuszać nasze określone zachowania. Naszą jedyną bronią jest samoorganizacja. Spółdzielcze Media Wnet chcą patronować samoorganizacji społecznej w dziele budowy niezależnych ośrodków informacyjnych.

Osoby zaangażowane będą miały okazję i możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji w ramach Akademii Wnet podczas organizowanych przez SMW spotkań, seminariów i praktyk z najlepszymi polskimi dziennikarzami.

Redakcja „Kuriera Wnet”, w oparciu o lokalnych współpracowników (dystrybutorów) oraz korespondentów, rozpocznie w 2014 r. redagowanie lokalnych dodatków do „Kuriera Wnet”.

Do współpracy zapraszamy również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w postaci: sklepów detalicznych, barów, klubów, restauracji itp., które z natury tych przedsięwzięć mogą prowadzić sprzedaż „Kuriera Wnet”. Ponieważ jego dystrybucja będzie prowadzona poza tradycyjnymi kanałami dystrybucji czasopism w Polsce, współpraca z „Kurierem” może być ciekawym uzupełnieniem oferty handlowej dla klientów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z panem Olgierdem Dubowikiem: [email protected]

Lech Rustecki

Radio Wnet

                                                                                                                                                            

                                           

  1. Irena
    | ID: 4fdc152e | #1

    Inicjatywa godna uwagi.Zapewne sie rozwinie.Powodzenia życzę.

Komentarze są zamknięte