Bezpłatny projekt aktywizacji społeczna dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Dzieci FARFundacja Aktywnej Rehabilitacji stworzyła specjalistyczny program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 4 -16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim:„Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim”.

Udział we wszystkich proponowanych przez nas działaniach jest całkowicie bezpłatny.

Chcemy, aby Twoje dziecko zwiększyło swoje umiejętności jazdy na wózku, a także aby było bardziej samodzielne i niezależne w dorosłym życiu. Pragniemy to osiągnąć poprzez zapewnienie mu kompleksowego, w pełni profesjonalnego wsparcia, zarówno szkoleniowego jak i doradczego.

Dojeżdżamy do dzieci w szpitalach, szkołach i placówkach wychowawczych – w jak najwcześniejszym etapie ich życia. Chcemy pokazać im i ich rodzicom proponowane przez nas formy pomocy i wsparcia.

Każde dziecko – także Twoje może wziąć udział w zajęciach rehabilitacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych w każdym województwie.

Zajęcia regionalne obejmują technikę jazdy na wózku, trening usprawniający, gry zespołowe, zabawy integracyjne, naukę przesiadania, wykłady, a także spotkania w plenerze. Zajęcia odbywają się w każdym większym mieście – zadzwoń do biura Fundacji w Twoim województwie i dowiedz się szczegółów!

W projekcie realizujemy także szkolenia weekendowe. Zapraszamy na nie rodziców i dzieci, które potrzebują szybkiego i indywidualnego przeszkolenia. Niewielka liczba uczestników i obecność aż dwójki doświadczonych Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji sprawia, że zarówno rodzice jak i dzieci mogą optymalnie wykorzystać przekazywaną im ogromną dawkę wiedzy i umiejętności praktycznych.

Serdecznie zapraszamy również na Obozy Aktywnej Rehabilitacji podczas którego Twoje dziecko będzie miało możliwość wypróbowania sił w różnych dyscyplinach sportowych, przy czym wszystkie zajęcia treningowe są dopasowane do jego potrzeb oraz możliwości. Poza treningiem dużo czasu rezerwuje się na zabawy rozwijające psychospołecznie oraz odpoczynek i rozmowy w grupie. Każde dziecko ma swojego własnego opiekuna poruszającego się na wózku oraz opiekuna pełnosprawnego.

Celem obozu jest umożliwienie uczestnikom rozwijania swej samodzielności i podnoszenia umiejętności oraz wzmocnienie wiary w siebie. W przypadku dzieci, które dorastają jako osoby niepełnosprawne, pomoc w uzyskaniu pozytywnego obrazu samego siebie jest niezwykle istotna. Dziecko otrzymuje niezbędną pomoc w zakresie higieny osobistej, ale też zgodnie z ogólną ideą obozu, przy pomocy doświadczonych instruktorów uczy się radzić sobie samo, na tyle, na ile jest to możliwe. Podczas obozu dzieci ćwiczą samodzielne cewnikowanie, ubieranie się, czynności porządkowe np. ścielenie łóżka, składanie ubrań – często po raz pierwszy w życiu.

Nierozłącznym elementem projektu są szkolenia dla rodziców.

Przynajmniej jedno z rodziców powinno wziąć udział w szkoleniu, które będzie częścią zajęć w regionie, szkolenia weekendowego lub obozu. Obejmuje ono zajęcia wykładowe i warsztatowe, w czasie których, co istotne, można spotkać rodziców innych dzieci niepełnosprawnych, jak również dorosłe osoby niepełnosprawne.

Program obejmuje wykłady z urologii i higieny, budowy wózka aktywnego, profilaktyki odleżyn, psychologicznych uwarunkowań rozwoju dziecka niepełnosprawnego, problemów dojrzewania. Rodzice mają okazję usiąść na wózku i razem z dzieckiem wziąć udział w zajęciach.

Instruktorzy udzielający porad w domu, prowadzący zajęcia w regionie a także podczas obozów i szkoleń dla dzieci są w większości osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich i prezentując swoje własne doświadczenia, stanowią konkretne, bardzo silnie oddziałujące wzorce osobowe dla uczestników. Przekazana przez nich pełna informacja o możliwościach normalnego i w pełni sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie sprawi, że rodzice inaczej spojrzą na swoje niepełnosprawne dziecko i inaczej będą myśleć o jego przyszłości.

Unikatowym działaniem Fundacji jest wdrożenie Międzynarodowej Klasyfikacji ICF do oceny funkcjonowania i niepełnosprawności osób objętych naszym wsparciem. Fundacja jako pierwsza w Polsce posługuje się tą klasyfikacją do diagnozowania i oceny efektywności działań w kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu. System pozawala na zaproponowanie wsparcia, które jest indywidualnie i precyzyjnie dobrane do potrzeb konkretnej osoby.

 osoba odpowiedzialna za projekt w regionie:

Anna Brylak tel. 516 479 333

mail: [email protected]

  1. Irena
    | ID: 3853532e | #1

    Trudno żyć sprawnemu człowiekowi, a co dopiero mającemu uszczerbek na zdrowiu. Dobra inicjatywa, dołączyć,pomagać.

Komentarze są zamknięte