NGO Prudnik: Absolutorium – dlaczego głosowaliśmy na nie?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dariusz Kolbek, radny powiatu prudnickiego z PiSAbsolutorium to jedna z najważniejszych uchwał jaką podejmuje się w samorządzie. Głosowanie nad absolutorium to wyraz poparcia lub dezaprobaty dla tego co rządzący w danej gminie, powiecie zrobili w danym roku budżetowym. W czerwcu Rada Powiatu Prudnik podejmowała uchwałę absolutoryjną dla Zarządu Powiatu. Podjęcie takiej uchwały jest poprzedzone na sesji absolutoryjnej odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji, która kontroluje wykonanie budżetu z zewnątrz. Komisja Rewizyjna po wcześniejszej analizie budżetu przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Oczywiście na każdej komisji poprzedzającej sesję radni analizują wykonanie budżetu i odbywają się głosowania w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium. Komisja budżetowa ma w tej sprawie zawsze więcej do powiedzenia. Tak też było na czerwcowej sesji Rady Powiatu Prudnik, kiedy podejmowano uchwałę absolutoryjną. Jak co roku uchwała komisji rewizyjnej wnioskująca o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, którą odczytał Przewodniczący Radny Artur Zapała była pozytywna, choć jeden głos(mój) był przeciwny temu. Jak co roku RIO pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu , podobnie Przewodniczący Komisji Budżetowej Joachim Mazur przedstawia pozytywne stanowisko tej komisji o wykonaniu budżetu, choć i w tej Komisji głosowanie nie jest jednorodne (1 głos przeciw udzieleniu absolutorium). Jeśli chodzi o opinię RIO, no cóż odnosi się ona do samych liczb, nie wyraża ducha wykonania budżetu za ubiegły rok. Gdyby opinia RIO była wiążąca, to właściwie po co głosowanie nad absolutorium. Wszystko byłoby jasne, instytucja z zewnątrz, której opinia jest niepodważalna wydała opnie, że wszystko jest jak trzeba, w granicach normy. Po co więc głosować? Ale jednak jest wymóg głosowania, czyli sama opinia RIO to za mało. Opinie Komisji Stałych Rady Powiatu, to już inna sprawa. Tutaj głos bierze to , kto z kim, czyli rządzący oczywiście wsparci opinią RIO starają się przekonać (choć takich wśród radnych na tej sesji już nie ma), że budżet został wykonany właściwie i absolutorium dla Zarządu Powiatu to rzecz oczywista. Oczywiście Zarząd to esencja koalicji rządzącej Powiatem, czyli zwykła arytmetyka się kłania, kto ma więcej szabli, ten ma rację, przynajmniej w głosowaniu. Opozycja to mniejszość, która najwyżej ma prawo to wyrażenia swojej opinii o tym co jej się nie podoba. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali zarówno na komisjach jak i na tej sesji przeciw udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Nie będę przytaczał opinii tych, co rządzą powiatem. Ja na sesji zabrałem głos w sprawie udzielenia absolutorium, motywując dlaczego radni Prawa i Sprawiedliwości będą głosować przeciw udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2012. Oto, opinia jaką przedstawiłem: oczywiście wg tego co powiedział Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Joachim Mazur budżet został wykonany, do niczego nie można się przyczepić. Opinia RIO też jest pozytywna. Ja bym chciał inaczej spojrzeć na ten budżet , oceniając go po względem tego jakie były jego skutki. Drogi powiatowe są w bardzo złym stanie, w roku 2012 nie wykonano żadnego remontu dróg powiatowych , pozorowana reforma powiatowej oświaty, która głównie ogranicza zatrudnienie lub powoduje zwolnienia nauczycieli. Ponadto w szpitalu powiatowym (PCM) okazuje się, że jest też źle, choć Zarząd Powiatu zawsze mówił co innego, niestety z tego, co powiedział nowy Prezes PCM dobrze nie jest, za to poprzedni Prezes ( w nagrodę ) wszedł w skład Rady Nadzorczej PCM, są skargi na Wydział Komunikacji , na Starostę ( dziwne, niestandardowe wydzwanianie z telefonu służbowego do skarżącego i upominanie go, jakieś dziwne ( wg skarżącego ) zakłady Pana Starosty , pomyślałem teraz o Powiecie jako stawce, skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( przypomnę, choć nie dotyczy to tamtego roku, w tym roku nie będzie pieniędzy na fundusz rehabilitacyjny dla dorosłych) , a sztandarowe projekty unijne, które zawsze rozdymały nasz budżet , już nie są sztandarowe, a to dzięki nim Zarząd miał powody do wychwalania się. Dodając do tego marne wykonanie sprzedaży mienia (w tym sprzedaż 1,84ha ziemi w okolicy Góreczna i Kazimierza za 18 tysięcy zł! , która była drogą powiatową), ogromny wzrost bezrobocia, który może nie bezpośrednio zależy od Zarządu Powiatu, ale projekty realizowane dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy widać są nieskuteczne. Same liczy nie oddadzą tego, co za sobą niesie wykonanie tego budżetu, jego ducha, jego złego ducha.

Rada Powiatu w Prudniku dwoma głosami przeciw (radni Prawa i Sprawiedliwości – Adrian Standera, Dariusz Kolbek) udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku

Autor: Dariusz Kolbek, Prawo i Sprawiedliwość, Radny Rady Powiatu Prudnik

Komentarze są zamknięte