Polacy nie chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Zmusza ich do tego utrata pracy i pogorszenie stanu zdrowia

Redaktor Obywatelski1

emeryturaBlisko połowa Polaków przechodzi na emeryturę wcześniej, niż planowała – wynika z badania przeprowadzonego przez Aegon PTE. Wśród wymienianych powodów najczęściej wskazywane są utrata pracy (36 proc.) i pogorszenie stanu zdrowia (26 proc.). Mimo to wcale nam się do emerytury nie spieszy. Ankietowani deklarują, że woleliby stopniowe wycofywanie się z rynku pracy.

 – Głównym powodem przechodzenia Polaków na wcześniejszą emeryturę jest niestety utrata pracy. Drugim powodem było pogorszenie stanu zdrowia – wymienia Marcin Hadyś, członek zarządu Aegon PTE.

Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę jest kojarzone z negatywnymi przyczynami. Jednocześnie z badania w innych krajach wynika, że odwlekanie przejścia na emeryturę kojarzy się raczej z czynnikami pozytywnymi, np. większą satysfakcją ze swojej kariery zawodowej oraz chęcią utrzymania aktywności umysłowej.

 – Co ciekawe, obywatele nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach, mają świadomość, że będą pracować dłużej i co więcej, oni chcą pracować dłużej – mówi Marcin Hadyś.

Z badania Aegon PTE wynika również, że gdyby Polacy mieli taką możliwość, z rynku pracy wycofywaliby się stopniowo. Na przykład w okresie przedemerytalnym chcieliby mieć bardziej elastyczny czas pracy.

 – To również skłoniłoby ich do kontynuowania pracy, nawet po czasie, w którym nabyliby już prawo do emerytury. Ankietowani oczekiwaliby od pracodawców niepowierzania im w okresie przedemerytalnym zadań stresujących i wymagających dużego zaangażowania – wyjaśnia Hadyś.  – Ludzie oczekują, że pracodawca będzie korzystał z ich doświadczenia i wiedzy, a nie wykorzystywał ponad ich siły.

Większość zatrudnionych ankietowanych wskazała również, że ich pracodawca nie oferuje żadnych możliwości, które ułatwiłyby stopniowe przechodzenie na emeryturę. Ci, którzy taką pomoc otrzymują, podkreślają, że jest ona bardzo użyteczna.

Polacy emerytalnymi pesymistami

 – Polacy wśród badanych przez nas 12 społeczeństw oczekują najkrótszej emerytury – mówi Marcin Hadyś. –Oceniają, że będą przebywać na niej 14 lat, podczas gdy np. Chińczycy liczą na 25 lat emerytury. Także przedstawiciele innych krajów stosunkowo bardziej optymistycznie patrzą na swoją emerytalną przyszłość.

Średnia długość życia w Polsce to 82 lata, a obecny wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat i 2 miesiące, a dla kobiet 60 lat i 2 miesiące. To oznacza, że statystycznie na emeryturze spędzamy więcej czasu niż 14 lat. Fakt, że ludzie spodziewają się żyć na emeryturze krócej, wynika, zdaniem Hadysia, z pesymistycznego podejścia do spodziewanego poziomu życia na emeryturze.

W badaniu przeprowadzonym przez AEGON wzięło udział 12 tysięcy osób z 12 krajów Europy, Ameryki Północnej i Chin. Choć Polacy są największymi pesymistami, to obywatele innych krajów również nie patrzą na swoją emeryturę przez różowe okulary. Jedynie 12 proc. wszystkich badanych uważa, że będą dysponować na emeryturze dostatecznymi środkami finansowymi.

newseria, lz

  1. Irena
    | ID: 91ba343e | #1

    Człowiek jest stworzony do miłosci i do pracy. Tego pracodawcy nie rozumieja. A moze nikt im tego nie powiedział. Zwariowane tempo zycia ktoś narzucił. A kto? Spróbujmy wszyscy odpowiedzieć,może zmienimy to, co cywilizacja przyniosła.
    Faktem jest że, np.w Szwecji emeryci jadą własnym autem /35km/h / na wędkowanie i świetnie się bawią.Byłam zauroczona ich optymizmem i łagodnością i gościnnością
    .U nas emeryt myśli nadal o pracy, aby mógł przeżyć. Tego nie zrozumieją ani posłowie z PiS-u, ani Solidarnej Polski ani innych partii i partyjek.Oni finansowo są zabezpieczeni na sto lat. a ich rodziny na 200 lat.

Komentarze są zamknięte