Szybsza kolej na trasie Opole – Pyskowice – Gliwice – Katowice

Niezależna Gazeta Obywatelska3

081204_katowice_pkp_jg_146PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają rewitalizację linii kolejowej na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice. Pociągi pojadą szybciej, dzięki czemu skróci się czas podróży w relacji Opole – Pyskowice – Gliwice – Katowice.

Rewitalizacja obejmie odcinek o długości ponad 35 km. W ramach projektu zaplanowano
m.in. rewitalizację nawierzchni torowej wraz z siecią trakcyjną. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły osiągnąć prędkość 120 km/h, a towarowe 70 km/h. Obecnie stan infrastruktury wymusza na tym odcinku ograniczenie prędkości do 60 km/h, a w niektórych miejscach nawet do 20 km/h.

Przywrócenie rozkładowych prędkości na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice usprawni transport na terenie województwa opolskiego. Remontowana trasa to istotny element europejskiego ciągu komunikacyjnego. Stanowi fragment międzynarodowego korytarza kolejowego CE 30, łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę.

Rewitalizacja zakłada także przystosowanie peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób podróżujących z dziećmi w wózkach. Na poszczególnych stacjach podróżni skorzystają bowiem z nowych pochylni umożliwiających wjazd. Projekt uwzględnia również prace wokół dróg dojścia do peronów, ich odwodnienie i oświetlenie.

Kolejnym bardzo ważnym punktem inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest poprawa bezpieczeństwa na posterunkach ruchu oraz przejazdach kolejowych. Wymienione zostaną m.in. urządzenia zabezpieczenia ruchu. Przewidziana jest też zabudowa nowoczesnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej wraz z telewizją użytkową, która pozwoli m.in. na rejestrację i archiwizację stanu aparatury oraz obrazu z terenu przejazdów. Dzięki rewitalizacji możliwe będzie też szybsze wykrywanie awarii taboru, a tym samym sprawniejsze ich eliminowanie.

20 czerwca przekazany został plac budowy pod tę ważną, szczególnie dla województwa opolskiego, inwestycję. Rozpoczęto prace projektowe, a początek robót zaplanowano na przełom lipca i sierpnia 2013 r., ich zakończenie natomiast na grudzień 2014 roku. Koszt prac to: 251 858 398,62 PLN brutto.

 Informacja prasowe PKP-PLK

Projekt znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.Projekt nr POIiŚ 7.1-65 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice” ubiega się
o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Irena
  | ID: 58c82c2e | #1

  Poczekamy,poczekamy. A czy faktycznie zadanie bedzie realizowane? Planowane w latach 2007-2013, rok 2013 już na półmetku.Tylko optymiści uwierzą,że jazda pociągiem bedzie szybsza.

 2. Pejter
  | ID: 3c6d2952 | #2

  Moja żona o 4 lat dojeżdża do pracy w Poznaniu. W tym czasie „rewitalizowano” kilka odcinków tej trasy, m.in. z powodu Euro (połączenie Wrocław-Poznań). Efekt? Jeździ ponad godzinę dłużej niż w 2009… :(

 3. Irena
  | ID: 58c82c2e | #3

  @ P.Pejter. Witaj. Niezbyt optymistyczne Twoje spostrzezenia.Ale,niech zona uzbroi się w cierpliwosc, będzie może następna impreza na stadionie, np.Madonna,duchowny no i do końca roku jeszcze pozostało kilka miesiecy to jest szansa na” poprawienie „szybkosci.

Komentarze są zamknięte