Jaki: Solidarna Polska zwróci się do Prezydium Sejmu z wnioskiem o udzielenie pomocy koledze Janowi Rokicie

Redaktor Obywatelski1

Patryk Jaki_Solidarna PolskaZ zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję sądu, w wyniku której przez komornika wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne wobec Jana Rokity, byłego posła na Sejm RP. Naszą wątpliwość budzi nie tylko merytoryczne uzasadnienie wyroku, ale rozmiar „kary” (350 tys. zł) absolutnie nieproporcjonalny do „winy”.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że słowa, za które skazany został Jan Rokita wypowiedziane były w związku z wypełnianiem przez niego mandatu parlamentarzysty RP, w związku z czym powinna przysługiwać mu z tego tytułu ochrona.

Warto również podkreślić dziwne standardy stosowane przez polskie sądy, które jednym wyrokiem przyjmowały posługiwanie się względem byłego Prezydenta Rzeczypospolitej słowem „cham” – uznawanym powszechnie za obelżywe, za nic szkodliwego, innym wyrokiem natomiast za nazwanie Pana Kornatowskiego „nikczemnym prokuratorem” – doprowadziły do faktycznej „konfiskaty” majątku byłego kandydata na premiera, Jana Rokity. Niedawno w podobny sposób polskie sądy potraktowały legendę polskiej opozycji, Pana Krzysztofa Wyszkowskiego, niszcząc jego zdrowie i życie.

W związku z powyższym Solidarna Polska jest przekonana, że polskie państwo potrzebuje nie „liftingu” czy zmian personalnych, ale radykalnych reform ustrojowych. Stąd w dniu 30 czerwca 2013 r. na kongresie w Krakowie przedstawimy nowy projekt konstytucji zawierający m.in. plan reformy władzy sądowniczej.

Jednocześnie Solidarna Polska zwróci się do Prezydium Sejmu z wnioskiem o udzielenie pomocy koledze Janowi Rokicie.

Z wyrazami szacunku,

Patryk Jaki

Poseł na Sejm RP

Rzecznik Solidarnej Polski

lz

  1. Irena
    | ID: d8d56747 | #1

    Wymiar Niesprawiedliwości działa.Wyrok skandaliczny w stosunku do winy. Apelacja jest konieczna.

Komentarze są zamknięte