Ból i cierpienie – ujęcie interdyscyplinanrne

Niezależna Gazeta Obywatelska

Plakat bol i cierpieniePaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu oraz Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu już po raz trzeci zapraszają na Międzynarodową Konferencję Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

III edycja Międzynarodowej Konferencji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

Żyć godnie do końca

odbędzie się w dniach 24–25 czerwca 2013 r. w Opolu

 

Temat przewodni: BÓL I CIERPIENIE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

 

Tematyka sesji:

 • Medyczne aspekty bólu i cierpienia
 • Ból i cierpienie w perinatologicznej i pediatrycznej opiece paliatywnej i tanatopedagogice
 • Psychospołeczne aspekty bólu i cierpienia
 • Filozoficzny i teologiczny  wymiar cierpienia i bólu
 • Wybrane problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej (sesja pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej)

 

Uczestnicy (osoby posiadające tytuł lekarza, lekarza dentysty) otrzymują:

 • 13 punktów edukacyjnych za uczestnictwo w warsztacie i sesjach wykładowych
 • 10 punktów edukacyjnych za uczestnictwo w sesjach wykładowych

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • lekarzy i pielęgniarki
 • pedagogów
 • osoby duchowne
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów, pracowników socjalnych
 • rehabilitantów i opiekunów medycznych
 • wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu
 • nauczycieli i studentów

Konferencja będzie okazją do analizy zagadnień dotyczących problemów bólu i cierpienia, będzie także okazją do dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele wielu dziedzin nauki z całego kraju. Uczestnicy uzyskają certyfikaty uczestnictwa w wykładach i warsztatach wraz z punktami edukacyjnymi.

 

Zapraszam

dr n. med. Dominik Krzyżanowski

 

25 czerwca o godzinie 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ojca Czaplaka w Opolu zostanie odprawiona Msza święta w intencji żyjących i zmarłych podopiecznych oraz wszystkich osób intelektualnie lub praktycznie posługujących w ruchu hospicyjnym a także o obfite owoce prac.

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

 • dr n. med. Dominik Krzyżanowski
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Fal

Wice-przewodniczący:

 • dr n. med. Lucyna Sochocka

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • prof. ndzw. dr hab. Józef Binnebesel – Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
 • dr hab. Józef Augustyn SJ – prof. Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Redaktor Naczelny „Życia Duchowego”
 • dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej dla Województwa Opolskiego i Śląskiego
 • ks. dr Piotr Krakowiak – Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, Wydział Pedagogiki UMK w Toruniu, Fundacja „Lubię Pomagać”
 • dr hab. Iwona Taranowicz – Zakład Medycznych Nauk Społecznych Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Monika Wójta-Kempa – Zakład Medycznych Nauk Społecznych Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Grażyna Szymańska-Pomorska – Zakład Medycznych Nauk Społecznych Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • dr n. med. Krystyna Misiak – Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • dr n. med. Zbigniew Machaj – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Fal – Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • dr Anna Felińczak – Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • dr Mariola Seń – Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • dr Izabela Witczak – Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Bogdan Stelcer – Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. Malcolm Payne – Director of Psychosociale and Spiritual Care at St Christopher’s Hospice, London, Emeritus Professor, Manchester Metropolitan University, Honorary Professor, Kingston University/St George’s University of London
 • prof. Jan Łazowski – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, członek zarządu Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, PMWSZ w Opolu
 • ks. dr Bogusław Block – Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL Lublin
 • doc. PhDr. Bc. Helena Kadučáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
 • dr n. med. Waldemar Gołębiowski – ASK we Wrocławiu, założyciel i pierwszy kierownik Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu, specjalista medycyny paliatywnej
 • ks. dr Sebastian Krzyżanowski – Kierownik Archiwum Diecezjalnego w Opolu
 • ks. dr Grzegorz Godawa – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
www.palium.ochronazdrowia.pl
http://www.palium.ochronazdrowia.pl/

 

 

Komentarze są zamknięte