Depenalizacja czy twarde prawo. Jak posłowie chcą walczyć z narkotykami?

Redaktor

fot. wikipediaW 2011 r. Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej (Global Commission on Drug Policy [1]) opublikowała raport podsumowujący 50 lat polityki narkotykowej na świecie. Zdaniem GCDP wojna z narkotykami zakończyła się klęską. Zapoczątkowało to stopniową zmianę kursu w polityce narkotykowej na świecie. Także w dyskusjach w Polsce zaczęły pojawiać się postulaty na rzecz legalizacji narkotyków miękkich lub przynajmniej ich depenalizacji, czyli zniesienia kar za posiadanie niewielkiej ilości na własny użytek. Serwis MamPrawoWiedziec.pl sprawdził, jakie zdanie na temat tych nowatorskich pomysłów mają posłowie obecnej kadencji.

Depenalizacja, legalizacja i opodatkowanie miękkich narkotyków

W trakcie tej kadencji złożono dwa projekty zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Oba autorstwa posłów z Ruchu Palikota, zmierzających do złagodzenia polityki względem narkotyków miękkich, posłem sprawozdawcą obu projektów jest Michał Kabaciński. Pierwszy projekt, zakładający zniesienie kar za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, został odrzucony w komisji ze względu na niezgodność z innymi ustawami (druk [2]). Drugi, zawierający zapis o możliwości przepisywania przez lekarzy marihuany w celach medycznych oraz o umożliwieniu uprawiania konopi indyjskich na własny użytek, został złożony w czerwcu 2012 roku, ale nie trafił jeszcze pod obrady.

Opinia parlamentarzystów na temat legalizacji miękkich narkotyków:
Badanie poglądów kandydatów i parlamentarzystów zrealizowane przez serwis MamPrawoWiedziec.pl w okresie wrzesień 2011-kwiecień 2012. [3]

Postulat legalizacji narkotyków otwarcie podnosi właściwie jedynie Ruch Palikota. Jednak, gdy w ramach badania opinii posłów serwisu MamPrawoWiedziec.pl zadaliśmy parlamentarzystom pytanie o zalegalizowanie narkotyków miękkich, przystałoby na nie również Wiesław Suchowiejko, Ligia Krajewska, Marek Rocki i Barbara Czaplicka z Platformy Obywatelskiej oraz Tomasz Kamiński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Ryszard Kalisz. Jednocześnie zdecydowana większość, prawie 70% posłów, którzy odpowiedzieli na to pytanie była przeciwna legalizacji. Na legalizację nie zgadza się także premier, który w swoim expose w 2011 roku wypowiedział zdanie, że póki będzie premierem i będzie miał coś do powiedzenia w Polsce, nie będzie legalizacji narkotyków. Koniec, kropka.

Narkotyki a legalne używki

Tymczasem ze stosunkiem polskiego ustawodawstwa wobec substancji psychoaktywnych wiąże się bardziej ogólna kwestia polityki wobec używek w ogóle. Działanie silnie uzależniające charakterystyczne dla tzw. narkotyków twardych mają alkohol i nikotyna. Mimo to są szeroko dostępne i stanowią źródło znaczących wpływów w budżecie. W przypadku tytoniu wpływy z akcyzy wynoszą ok. 18 mld zł rocznie, natomiast w przypadku wyrobów spirytusowych – na podstawie wpływów z lat 2010 i 2011 można je oszacować na ok. 8-10 mld zł. Jednocześnie głębsza analiza sytuacji alkoholu, nikotyny i narkotyków pokazuje szaloną dysproporcję między finansowaniem programów profilaktycznych dla poszczególnych używek. Nawet po odjęciu kosztów leczenia, dysproporcja między finansami programów jest ogromna: na samą profilaktykę antynarkotykową przeznaczono w 2010 roku 97 mln złotych, podczas gdy kwota wydana na antynikotynową jest ponad sto razy mniejsza i wynosi 930 tys. złotych.[5] [6]

Dane statystyczne wskazują, że szkodliwość społeczna uzależnień od narkotyków nie jest większa od patologii, jakie wywołuje alkohol czy palenie tytoniu. W przeciwieństwie jednak do narkotyków alkohol i tytoń są używkami legalnymi,  sankcjonowanymi obyczajem i tradycją. Niezależnie od obowiązującego prawa, nielegalne substancje psychoaktywne są w Polsce dostępne i zażywane. Pojawia się więc pytanie, czy kontrolowanie ich dostępności i jakości, odbywające się w ramach obowiązującego prawa, bardziej liberalnego i regulującego obrót narkotykami, nie okazałoby się bardziej skuteczne zarówno dla organów prawa, jak i samego społeczeństwa. Póki co, opinia większości decydentów jest jednak w tej sprawie jednoznaczna.

Bądź na bieżąco. Znajdź nas na Facebooku. Zobacz naszego bloga.

Stowarzyszneie 61
Koszykowa 24
Warszawa 00-553

Links:
——
[1] http://mamprawowiedziec.us4.list-manage.com/track/click?u=303128aacc76457c05092dd12&id=73b9437b80&e=47923fc9b7
[2] http://mamprawowiedziec.us4.list-manage.com/track/click?u=303128aacc76457c05092dd12&id=7e13baff0a&e=47923fc9b7
[3] http://mamprawowiedziec.us4.list-manage.com/track/click?u=303128aacc76457c05092dd12&id=695b2e4019&e=47923fc9b7
[4] http://mamprawowiedziec.us4.list-manage.com/track/click?u=303128aacc76457c05092dd12&id=88c8dc6049&e=47923fc9b7
[5] http://mamprawowiedziec.us4.list-manage1.com/track/click?u=303128aacc76457c05092dd12&id=a37a713bbb&e=47923fc9b7
[6] http://mamprawowiedziec.us4.list-manage2.com/track/click?u=303128aacc76457c05092dd12&id=8f1018dd44&e=47923fc9b7

Komentarze są zamknięte