Opole ma nową strategię rozwoju

Redaktor Obywatelski3

Rada Miasta Opola na XXXV sesji w dniu 18 grudnia b.r. przyjęła dokument określający wizję oraz priorytety rozwoju miasta w najbliższych ośmiu latach – „Strategię rozwoju Opola w latach 2012-2020”. Stosowna uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zgodnie z przyjętą w dokumencie wizją Opole roku 2020 ma być ośrodkiem wiedzy, przedsiębiorczości i kreatywności. Miastem pięknym – dobrym miejscem do życia. Największym bogactwem miasta jest i będzie jego rosnący kapitał intelektualny – klasa kreatywna, ludzie dobrze wykształceni, aktywni, zaangażowani i działający z pasją. Należy zatem zmierzać w tym kierunku, by Opole stało się nowoczesnym i konkurencyjnym ośrodkiem edukacji szkolnej i akademickiej. Tak stanowi pierwszy priorytet nowej Strategii.

Dla znaczącej poprawy jakości życia, pozyskania nowych mieszkańców i zatrzymania w Opolu absolwentów uczelni wyższych nieodzowne jest stymulowanie procesów inwestycyjnych. Miasto powinno tworzyć dogodne warunki dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy. Ważne są przy tym zarówno duże przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i dalszy rozwój znakomicie reprezentowanego

w Opolu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytet II zakłada nowe inwestycje, nie tylko te lokowane w Opolu, ale i na obszarze powstałej Aglomeracji Opolskiej. Kluczową kwestią dla przyszłego rozwoju miasta są nowe, lepsze miejsca pracy oraz wzrost aktywności ekonomicznej Opolan.

Wizja Opola roku 2020 kreśli obraz miasta unikalnego, wyjątkowego – miasta na miarę wyzwań XXI wieku. Do tej idei nawiązuje III priorytet Strategii. Konieczne jest budowanie płaszczyzn systematycznych spotkań i dialogu środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych, rad dzielnic i wszelkich innych, dla których dobro naszego miasta jest liczącą się wartością.

Opole – niekwestionowany lider w regionie – powinno pełnić funkcje integrujące i inicjujące współpracę samorządów lokalnych na Opolszczyźnie. Silna Aglomeracja Opolska, posiadająca wspólną wizję i strategię rozwoju, będzie motorem rozwoju całego regionu opolskiego. Perspektywa lepszego życia i stabilnej pracy w Opolu, a także w innych gminach Aglomeracji Opolskiej spowoduje napływ nowych mieszkańców i ograniczy skalę migracji.

Opole jest jednym z najstarszych i zdaniem wielu – jednym z najpiękniejszych, najbardziej urokliwych miasta w Polsce. Tak jest również w przyjętej wizji w roku 2020 – miastem pięknym. Dobrym miejscem do życia.

Tekst ukazał się na stronie miasta Opola: www.opole.pl

lz

 1. | ID: d329b877 | #1

  Szczęść Wam Boże w tych zamierzeniach, Dziadkowie mówią:.Taki co w głowie uradzi do skutku nie doprowadzi.Oby Wam się poszczęściło, a piękne polskie Opole zyskało w każdej dziedzinie.

 2. Wilk
  | ID: 77ddeaae | #2

  Jaka Rzeczywistość każdy widzi…

 3. | ID: f912eb6c | #3

  Dołączam się do życzeń, ale w III RP Opolszczyzna ciągle żyje w jakiejś bajce. Zaczęło się od budowania miejsc spotkań młodzieży europejskiej, potem domów spokojnej starości dla emerytów niemieckich. W Głogówku pojawił się Oppersdorff, sądził, że odzyska zamek. Zbudował łazienkę i w swoich dalszych kalkulacjach liczył na burmistrza, a burmistrz na niego. Skończyło się na tym, że ów pan musiał uciekać przed policja federalną. Zresztą burmistrz Borschutzki (ogromnie skomplikowany zapis) wkrótce też wyjechał do Niemiec. Potem była Pizza-Chat i uwłaczające godności przemówienie na otwarcie jednej z prominentnych Opolanek. Pamiętam też wywiady opolskich dziennikarzy z „GW” z Normanem Davies’em (nie dało się tego słuchać) itd. Na liczą władze Opola? Gdzie mają tych światłych ludzi, skąd wezmą tyle genialnych osobistości, a skąd pieniądze? I na koniec pytanie: nikt jeszcze nie wie co znaczy standard XXI w. (bo chyba nie jest nim tzw europejskość), a skąd władze Opola posiadły wiedzą na czym on polega? Pachnie to kombinacją mniejszości z jego tuskowatością.
  W Opolu powinno się coś ciekawego narodzić, ale nie będą miały z tym nic wspólnego władze.

Komentarze są zamknięte