Watch DOG: Czy w NTO nie malują trawy? Gdzie jest ciąg dalszy „afery SOR-owej” …?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ostatnio w prasie głośno było o naprzemiennym funkcjonowaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) w Opolu. Sprawa, choć znana i akceptowana przez mieszkańców miasta (w tym urzędników instytucji właścicielskich szpitali, dyrektorów szpitali, pracowników narodowego funduszu zdrowia) wydaje się, że ucichła. Jako mieszkaniec tego miasta i osoba, która ostatnio miała do czynienia z opolską służbą zdrowia jestem naprawdę bardzo zainteresowany odpowiedzią na bardzo proste pytanie:  co dalej z tą sprawą się dzieje, tudzież będzie się działo? Choć może się to wydać dziwne, to uważam, że moje zainteresowanie podziela część mieszkańców miasta, a bierze się to z lektury komentarzy pod elektronicznymi wersjami wydanych artykułów prasowych na ten temat.

Obserwując całą „aferę” (a może nawet powinno być bez cudzysłowu) zastanawia mnie fakt zainteresowania tylko jednej gazety w mieście tj. Nowej Trybuny Opolskiej (NTO). Wydaje się,  że opolskie media podzieliły się tematami – mam tu na myśli NTO oraz Gazetę Wyborczą (GW), bo jak jedna gazeta może się zajmować świeżo odkrytym tematem przez inną gazetę? (w tym czasie GW bardzo intensywnie „pisała” o sytuacji w szpitalu ginekologiczno – położniczym i dramacie rodziny Bonków). Czyż nie wydaje się to dziwne? I w końcu druga sprawa, mianowicie nagle doniesienia prasowe na temat przedmiotowej afery SOR-wskiej, ucichły (ostanie bodajże z 14 grudnia 2012 r.).

„W nto nie malujemy trawy” – takie zapewnienie złożył po pierwszych artykułach Krzysztof Zyzik, redaktor naczelny. W swoim komentarzu z 7 grudnia 2012 r. po serii artykułów „cyngla” Mirelli Mazurkiewicz, niedoszłej radnej z PO. Czyżby odbyło się jakieś spotkanie np. redaktora naczelnego NTO, z przedstawicielami władzy w woj. opolskim? – jestem głęboko przekonany, że jest to możliwe. Mam nadzieję, że niezależność, obiektywizm oraz poczucie obowiązku w zakresie informowania opinii publicznej wygra ze utratą dochodów z reklam i ogłoszeń, które tak licznie wypełniają łamy NTO, a może przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej  w Zarządzie Województwa, odpowiedzialny za ochronę zdrowia, wycofa dofinansowanie do środowego dodatku „NTO- Nasz Haimat”? (są to tylko hipotezy).

Biorąc pod uwagę powyższe to chyba wszyscy mieszkańcy są głęboko zainteresowani dalszym ciągiem wydarzeń w tej sprawie. Po pierwsze, czy przyjęty do tej pory sposób „dni parzyste, dni nieparzyste” był sposobem zgodnym z prawem oraz zawartymi przez szpitale umowami – domniemam, że nie, biorąc chociażby pod uwagę wypowiedzi dyrekcji opolskiego oddziału NFZ-tu. Po drugie jeżeli, rzeczywiście działanie w przyjęty sposób było niezgodne z prawem, kto jest za to odpowiedzialny (dyrektorzy szpitali?) i czy „ten ktoś” poniesie konsekwencje podejmowanych decyzji. Bo jeżeli np. przyjęty sposób był niezgodny z prawem to jest wielce prawdopodobne, że „będą” tzw. konsekwencje finansowe dla zarządzanych jednostek, a to jest konsekwencją podejmowanych decyzji. Tematu narażenia życia i zdrowia pacjentów już nie poruszam – dokąd jest bliżej gdy wypadek nastąpił np. na ulicy Ozimskiej k/Tesco? do WCM-u, czy na Katowicką?

Zwracam również uwagę na takie smaczki, jak:

– osobą odpowiedzialną za sprawy służby zdrowia z ramienia Marszałka Województwa Opolskiego jest były z-ca dyrektora ds. medycznych opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (sytuacja „dni parzyste, dni nieparzyste” funkcjonuje od lat);

– dyrektorzy szpitali w których są tzw. SOR-y podlegają Marszałkowi, a kontrakty (umowy) na usługi świadczone w ramach SOR-ów zawierają z opolskim oddziałem NFZ (znowu: sytuacja „dni parzyste, dni nieparzyste” funkcjonuje od lat);

– na pewno w jeden SOR zostały „wpompowane” unijne środki finansowe.

Ciekawe, czy powiązania osobowe pomiędzy jednostkami, a instytucjami oraz instytucjami, a instytucjami, będą miały wpływ na wyjaśnienia całej sytuacji, a tym samym na konsekwencje, które w tej sprawie powinny zostać wyciągnięte? Może tajemnice ktoś rozwikła poniżej w komentarzach na NGO?

Autor: Watch DOG

PS: Artykuły NTO o sprawie SOR chronologicznie:

4 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121204/POWIAT01/121209814 Zmowa opolskich szpitali na ostrym dyżurze

5 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121205/POWIAT01/121209803 – Zmowa opolskich szpitali. Ruszyły kontrole w szpitalu wojewódzkim i WCM

5 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121205/REGION/121209807 Zmowa opolskich szpitali. Dyżurują na zmianę. Urzędnicy zdziwieni, NFZ zapowiada kontrolę [dostęp płatny]

6 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121206/POWIAT01/121209762 Zmowa opolskich szpitali. Wstrząsające relacje pacjentów

6 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121206/REPORTAZ01/121209752  Roman Kolek: – Odsyłanie pacjentów to tylko incydenty[dostęp płaty]

7 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121207/OPINIE/121209692  Krzysztof Zyzik: Nie pozwólcie zamieść pod dywan sprawy SOR-ów

14 grudnia 2012 – http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121214/POWIAT01/121219737  Ostry dyżur nadal na pół gwizdka?

Komentarze są zamknięte