Życzenia papieża Benedykta XVI dla polskich rodzin

Redaktor Obywatelski1

Benedykt XVI życzył w niedzielę polskim rodzinom, by wyróżniała je obecność Boga, szacunek i zrozumienie. W uroczystość Świętej Rodziny papież wyraził pragnienie, by wszystkie chrześcijańskie rodziny żyły taką samą miłością i radością, jak rodzina Jezusa.

Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie Benedykt XVI powiedział, zwracając się do Polaków: Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam życie Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Życzę, by wasze rodziny przenikała obecność Boga, wyróżniała miłości i zaufanie, by umacniała je więź oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Niech święta Rodzina pomaga wam pokonywać trudności, jakie niesie życie– mówił papież po polsku.

W rozważaniach po włosku podkreślił, że obecnie, naśladując Świętą Rodzinę z Nazaretu, rodzice powinni poważnie troszczyć się o rozwój i edukację swoich dzieci, by wyrosły one na odpowiedzialnych ludzi i uczciwych obywateli.

Modlimy się o to, aby każde dziecko było przyjmowane jako dar Boga , by było wspierane przez miłość ojca i matki – dodał papież.

Niech miłość, wierność i oddanie Maryi i Józefa będą wzorem dla wszystkich chrześcijańskich małżonków, którzy nie są przyjaciółmi czy też panami życia swoich dzieci, ale opiekunami tego niezrównanego daru Boga– stwierdził Benedykt XVI.

oprac: ŁŻ

za: dziennik

  1. | ID: 48caeb62 | #1

    Piękne życzenia.Dziękuję i odwzajemniam.

Komentarze są zamknięte