Najnowsze dane z GUS

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W III kwartale 2012 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,4 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,9 %.

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4403_PLK_HTML.htm

Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.- notatka informacyjna

W przekroju województw realny wzrost PKB był zróżnicowany – od 1,8% w województwie podlaskim do 5,2% w województwie mazowieckim. …
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7114_PLK_HTML.htm

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2012 r.

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2012 r. w stosunku do trzech kwartałów 2011 r. wyniósł 102,4 (wzrost cen o 2,4%).
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13573_PLK_HTML.htm

Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2012 r.

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2012 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2010 i 2011 r. oraz z I i II kwartałem 2012 r.
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1790_PLK_HTML.htm

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w październiku 2012 roku

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października 2012 r. wyniosła 1994,9 tys. osób (w tym 1058,0 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 15,9 tys. osób (tj. o 0,8%).W ujęciu rocznym wzrosła o 127,3 tys. (w analogicznym okresie 2011 roku zanotowano wzrost o 5,9 tys., tj. o 0,3%).
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1446_PLK_HTML.htm

Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec października  2012 r.
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1487_PLK_HTML.htm

Jak się żyje osobom starszym w Polsce ?

Prezentujemy Państwu zestawienie wybranych informacji na temat jakości życia i aktywności osób starszych w Polsce.
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13576_PLK_HTML.htm

Różne oblicza polskiej biedy

W niniejszej notatce prezentujemy dane dotyczące różnych form ubóstwa w Polsce, opracowane na podstawie wyników badania spójności społecznej przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w lutym i marcu 2011 roku.
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13578_PLK_HTML.htm

Ochrona środowiska 2012 (notatka informacyjna)

Notatka informacyjna (wyniki badań GUS) do publikacji Ochrona środowiska 2012.
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_9105_PLK_HTML.htm

Ceny w gospodarce narodowej. X 2012 r.

Aktualna internetowa edycja publikacji „Ceny w gospodarce narodowej”, prezentująca dane począwszy od stycznia 2010 r., jest kontynuacją wydawanych miesięcznie i rocznie publikacji (w wersji elektronicznej i papierowej) z zakresu statystyki cen. Dane cenowe w obecnym wydaniu obejmują obszary: rolnictwo, przemysł, budownictwo, transport i gospodarkę magazynową, telekomunikację, rynek detaliczny oraz ceny w handlu zagranicznym.

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ceny_w_gospodarce_PLK_HTML.htm

Oprac. TK, za: Newsletter GUS

  1. z Niemodlina
    | ID: 1afa68ad | #1

    A w NTO sorry Głosie Helmuta, propaganda w stylu TVN, nowe lotnisko w Lublinie, 1600zł na dziecko, dreamliner we Wrocławiu, 1000 nowych miejsc pracy na Opolszczyźnie, zły Polak rasista w K-K, dobry Bernard z darami dla Nysy itd. itp. ZERO informacji o uważam rze, nic o fatalnych prognozach na 2013r i wielu wielu innych CUDACH w POlsce.

Komentarze są zamknięte