Apel o pogłębienie koryta Odry dla bezpieczeństwa jednostek pływających

Niezależna Gazeta Obywatelska

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na Sesji Rady Miejskiej Brzegu, dnia 26 października, przygotowana przeze mnie Uchwała w sprawie problemów związanych z brzeskim odcinkiem rzeki Odry, została podjęta jednogłośnie. Jej adresatami byli; Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Opolski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uchwała była formą apelu o następującej treści:

 

 

 

Rada Miejska Brzegu podejmuje apel o przystąpienie do pogłębienia koryta rzeki Odry, jak również o doprowadzenie do właściwego stanu nabrzeża rzeki Odry i jej kanału żeglownego na wysokości miejscowości Brzeg w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

„Rada Miejska Brzegu zwraca uwagę na wieloletnie zaniedbywanie brzeskiego odcinka rzeki Odry i jej kanału żeglownego. Miasto Brzeg jest w tym zakresie traktowane w sposób nierówny z innymi miejscowościami województwa Opolskiego, w których stan nabrzeży i koryta, jest regularnie doprowadzany do należytego stanu. Przykładem jest miasto Opole, które swoje nabrzeża ma utrzymane w doskonałym stanie, tymczasem w Brzegu dostęp do rzeki i jej kanału żeglownego jest obecnie niemożliwy za sprawą porastających je drzew i krzewów.

 

Rada Miejska Brzegu uznaje także za konieczne pogłębienie koryta rzeki Odry, dla bezpieczeństwa jednostek pływających na jej brzeskim odcinku. W miesiącu wrześniu 2012 r. na brzeskim odcinku rzeki Odry otwarto przystań rzeczną. Jest to zasadniczym argumentem, aby właściwe instytucje zwróciły uwagę na przedstawione przez Radę Miejską Brzegu problemy.”

Autor: Wojciech Komarzyński, Radny Rady Miejskiej w Brzegu (PiS)

Komentarze są zamknięte