Monopol Poczty Polskiej ma być zniesiony z nowym rokiem, a w Sejmie pierwsze czytanie ustawy

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Podczas 24. posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 października br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu – Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych (druk nr 801). Celem nowych regulacji prawnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, zwieńczenie rozpoczętego w 1997 r. procesu stopniowej liberalizacji rynku usług pocztowych. Planowanie uwolnienie rynku usług pocztowych w Polsce ma nastąpić z dniem 01 stycznia 2013 r.

Niżej znajdziemy link do Sprawozdania stenograficznego z 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 24 października 2012 r. (drugi dzień obrad).

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/DE3F6F8EF38738D8C1257AA100822C42/%24File/24_b_ksiazka.pdf

W trakcie posiedzenia Sejmu RP w imieniu MAiC uzasadnienie do projektu ustawy zaprezentowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzata Olszewska (ss. 222-225), natomiast 10. minutowe wystąpienia w imieniu klubów parlamentarnych kolejno posłowie: Jacek Tomczak (PO, ss. 228-230), Jerzy Polaczek (PiS, ss. 230-232), Tomasz Pacholski (Ruch Palikota, ss. 232-233), Piotr Zgorzelski (PSL, ss. 233), Leszek Aleksandrzak (SLD, ss. 233-234), Jarosław Żaczek (Solidarna Polska, ss. 234-236).

W dyskusji dotyczącej kształtu nowej ustawy Prawo pocztowe wzięli udział też posłowie Henryk Siedlaczek, Iwona Kozłowska, Jarosław Górczyński, Cezary Olejniczak, Józef Rojek i Barbara Bubula (ss. 236-238), na których pytania i wątpliwości starała się udzielić odpowiedzi Małgorzata Olszewska (ss. 238-239).

Z dużą satysfakcją należy odnotować to, że przedstawiciele klubów parlamentarnych PiS, RP, SLD i SP uwzględnili w bardzo dużej mierze w swych wystąpieniach „Uwagi i propozycje zmian do projektu ustawy Prawo pocztowe – analiza wybranych zagadnień wg stanu projektu na dzień 12 września 2012 r.” (linki do skróconej wersji „Uwag” znajdziemy poniżej) opracowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, który jest merytorycznym partnerem Zgorzelski Consulting (http://www.zgorzelski-consulting.pl/).

http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/art,123,uwagi-i-propozycje-zmian-do-projektu-ustawy-prawo-pocztowe-cz-i.html

http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/art,124,uwagi-i-propozycje-zmian-do-projektu-ustawy-prawo-pocztowe-cz-ii.html

Związek jest dziś niewątpliwie jednym z najpoważniejszych graczy o kształt funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce. Przedstawiciele Związku oraz przytaczane przez tenże argumenty odbiły się szerokim echem w Sejmie RP oraz zostały wysłuchane z uwagą przez przedstawicieli ugrupowań politycznych z odmiennych opcji politycznych, spotkały się z ich zrozumieniem oraz poważnym potraktowaniem.

Nadmienić należy, że Związek został też zaproszony do współpracy przez utworzony w dniu 11 października 2012 r. Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rynku Usług Pocztowych, którego pracami kieruje prezydium w składzie: przewodniczący dr Zbigniew Girzyński (PiS), wiceprzewodniczący Jacek Tomczak (PO) i wiceprzewodniczący Maciej Wydrzyński (Ruch Palikota). W pracach Zespołu bierze udział też m.in.: były minister infrastruktury poseł Jerzy Polaczek (PiS).

Więcej informacji na temat samego Zespołu i jego prac znajdziemy pod linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=209

Celem Zespołu jest wspieranie rozwoju rynku usług pocztowych w Polsce. Do jego zadań należy w szczególności:

a) merytoryczna współpraca z operatorami w kontekście współtworzenia przepisów

prawnych regulujących działalność firm pocztowych na zliberalizowanym rynku,

b) wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym podejmowanych przez

operatorów pocztowych oraz środowiska eksperckie,

c) stworzenie zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego sektora pocztowego w

Polsce,

d) zagwarantowanie równoprawnego statusu wszystkim operatorom działającym na

polskim rynku pocztowym,

e) zapewnienie swobód i praw konsumenckich oraz wolnej konkurencji rynkowej

użytkownikom i beneficjentom usług pocztowych w Polsce,

f) troska o właściwe funkcjonowanie i jakość usług oferowanych przez Pocztę Polską

S.A. oraz innych operatorów pocztowych w Polsce.

W toku 24. posiedzenia Sejmu RP przedstawiciele różnych klubów parlamentarnych zgłosili szereg uwag i wątpliwości co do zaprojektowanego projektu ustawy, jednakże poparli dalsze prace nad nim oraz opowiedzieli się za jego skierowaniem do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury. Powstanie również specjalna podkomisja, która ze względu na stopień skomplikowania przedmiotowej materii zajmie się dalszymi pracami nad jego kształtem. Należy przypuszczać, że w toku tych prac zostaną uwzględnione również „Uwagi” Związku, a racjonalne argumenty przedkładane w wypracowanych przez tenże oraz środowiska eksperckie (w tym autora niniejszej noty) dokumentach zostaną podzielone również przez koalicję rządzącą PO-PSL.

Autor: dr Rafał Zgorzelski

www.zgorzelski-consulting.pl

 1. | ID: da2a5521 | #1

  Jako były pracownik z 30-to letnim stażem niepokoję się o los moich kolegów, bo zdaję sobie sprawę z tego że nie będzie im łatwo utrzymać pracę w firmie, która będzie miała znacznie mniejsze przychody. Władze poczty chwalą się tym że nikt niema tak rozbudowanej sieci jak oni, co prawda, to prawda, lecz z zysków które daje doręczanie 50 gramowych przesyłek w dużych miastach, dotuje się tę samą usługę w małych miasteczkach i gminach.
  Najprawdopodobniej konkurencja od nowego roku odbierze poczcie te zyski w dużych aglomeracjach i już nie będzie z czego utrzymywać małych urzędów pocztowych, więc kto pojedzie z małym listem na wieś???

 2. foxmann
  | ID: 5d387824 | #2

  do pracownika PP: jako konsument odpowiadam: pojedzie ten, kto swój biznes tak zorganizuje, że będzie mu się opłacało tam jechać. Będzie to musiała być firma z ludźmi kompetentnymi, dobrze zorganizowana, a nie to co w tej chwili dzieje się na Poczcie. Jakoś kurierzy nie mają problemu dostarczać np. umów na wieś. Może warto ich zapytać jak się robi normalny biznes?

 3. | ID: 6a033ac2 | #3

  W beskidzkich wsiach polikwidowano punkty pocztowe.Bo się nie opłaciło ich utrzymywać. .
  W tym samym czasie listonosze roznoszą ulotki bez znaczków, bez stempla poczty ze pobrana jest opłata,że jest umowa z poczta czyli na pierwszy rzut oka bez opłaty – Dużych podmiotów gospodarczych takich jak m.in. biura podrózy,,apteki, drogerie,.Każdy,kto kiedykolwiek wysylał list, to musi opłacić w kwocie 1,55 zł / 1 szt list zwykły , natomiast ulotki opłacane są hurtowo po 8 groszy za 1 sztukę. Za 1000 sztuk listów poczta pobiera 1.550zł a za 1000 sztuk ulotek tylko 80zł różnica w opłacie za taką samą usługę
  wynosi 1.470zł. = Strata Poczty Polskiej.
  Zlikwidowano usługi faksowe, bo podobno są nierentowne. I tak podmioty gospodarcze są uprzywilejowane. a poczta toczy się po równi pochyłej do upadku.

Komentarze są zamknięte