Apel Stowarzyszenia „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Sprawa Amber Gold i rola w niej prokuratury i sądów całkowicie kompromituje instytucje tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, instytucje które powinny stać na straży prawa, interesu publicznego i dobra obywateli.

Z codziennego doświadczenia działaczy stowarzyszeń walczących z bezprawiem sądów i prokuratur wynika iż bezczynność i nieudolność sądów i prokuratur w sprawie Marcina P. nie jest odosobnionym przypadkiem. Możemy podać wiele przykładów, w których prokuratury i sądy od lat umarzają sprawy, w których przestępstwa są ewidentne, ochraniając przestępców często związanych z władzą.

I odwrotnie -znamy wiele przypadków gdzie obywatele, domagający się sprawnego działania sądów i prokuratur, są przez funkcjonariuszy tych instytucji szykanowani.

Przyczyną tej patologii i korupcji „wymiaru sprawiedliwości” jest – zagwarantowana konstytucyjnie całkowita bezkarność jej funkcjonariuszy i uwolnienie ich spod jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli.

Konstytucja RP – w przepisach dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także ustawy szczegółowe, likwidując społeczną kontrolę nad działalnością sądów i prokuratury gwałcą fundamentalną zasadę suwerenności Narodu nad każdą władzą. Ta przyczyna właśnie, a nie jednostkowy osobisty błąd, jest źródłem patologii, która ujawniła się w sprawie Amber Gold, a której przykłady dostarczają prokuratury i sądy w całej Polsce każdego dnia.

Dla usunięcia zła toczącego „wymiar sprawiedliwości” w Polsce konieczna jest zatem nie jednostkowa, wymuszona medialnym nagłośnieniem interwencja Prokuratora Generalnego, ale zmiana konstytucji i przywrócenie zasady zwierzchnictwa Narodu nad instytucjami „trzeciej władzy”.

Domagamy się zatem wprowadzenia zasady wybieralności sędziów i prokuratorów w wyborach powszechnych, likwidacji immunitetu dla funkcjonariuszy, likwidacji samorządu zawodowego sędziów i prokuratorów.

Domagamy się likwidacji Krajowej Rady Sądownictwa i ustanowienia zewnętrznej kontroli nad działalnością sądów przez przekazanie jej kompetencji Senatowi RP.

Domagamy się przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w podniesionych przez nas sprawach po szerokiej debacie, do której zostaną dopuszczeni przedstawiciele stowarzyszeń od lat walczących z bezprawiem sądowo-prokuratorskim oraz inne obywatelskie organizacje.

Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i organizacje do poparcia naszego stanowiska.

Nysa, dnia 4 września 2012 r.

Janusz Sanocki

Tadeusz Byrdak

Jan Kołodrub

Kazimierz Majewski

 

 1. | ID: 700c201b | #1

  Popieram! Słuszne!Pilne!

 2. Anonim
  | ID: 2840ade4 | #2

  Sanocki i Byrdak znakomity duet odszczepienców

 3. | ID: 0e2245e4 | #3

  @ P.Anonim ! A kto to jest ten pan Byrdak ? Też pisze artykuły jak pan Sanocki.A chętnie bym przeczytała ?. A co rozumiesz pod pojęciem odszczepieńców.Bardzo mnie post zainteresował w przerwie między prasowaniem koszul mężowi. A czy Wiesz,że w/w ten artykuł ukazał sie we wrześniu 2012 r.Czy spałeś do dzisiaj ?Pozdrawiam

Komentarze są zamknięte