Kongres Turystyki w Nysie

Redaktor Obywatelski1

Związek Miast Polskich wspólnie z miastem Nysa organizuje 6-7 września br. Kongres Turystyki. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin tego pięknego miasta. 

Turystyka postrzegana jest przez samorządy lokalne jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Jej podstawę stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które – przy odpowiednim zarządzaniu, ochronie i zagospodarowaniu – sprzyjają rozwojowi turystyki, promocji nowych produktów turystycznych oraz poszerzeniu oferty turystycznej.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń dotycząca działań prowadzonych na rzecz wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju turystyki, takich jak:
– programowanie rozwoju turystyki w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze,
– zarządzanie zasobami kulturowymi i przyrodniczymi, w tym ich ochrony,
– pozyskiwanie środków do rozwoju turystyki z różnych źródeł.

Kongres poprzedzi spotkanie „Miast Jakubowych”.
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu oraz noclegu, który należy zarezerwować, wykorzystując załączone na stronie www.zmp.poznan.pl formularze rezerwacji hotelu. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 sierpnia br.

Poniżej szczegółowy program.

Joanna Proniewicz
Rzecznik prasowy ZMP

KONGRES TURYSTYKI
NYSA, 6-7 WRZEŚNIA 2012
„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze szansą rozwoju turystyki”
Muzeum w Nysie ul. Biskupa Jarosława 11

6 września 2012 r.
Godz. 10.00 Spotkanie Miast Jakubowych z udziałem Sekretarza Generalnego „I Cammini d’Europa European Economic Interest Group” – Giovanni Pattoneri
Godz. 13.00 obiad – Muzeum w Nysie
Godz. 14.00 Otwarcie, przywitanie
Jolanta Barska, burmistrz Nysy; ks. prof. Andrzej Czaja, biskup diecezji opolskiej; Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP;

I. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze a rozwój lokalny
Godz. 14.15 Potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu bazą rozwoju turystyki – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Godz. 14.35 Marketingowe instrumenty rozwoju turystyki – Bożena Węcka, dyrektor Punktu Konsultacyjnego w Nysie, Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej
Godz. 14.55 Kreowanie marki turystycznej obszarów przyrodniczych przez rozwój szlaków kulturowych – EKOTON, dr Grzegorz Chocian
Godz. 15.15 Miejsce turystyki w nowej perspektywie finansowej UE (stan prac) – dr Jan Olbrycht, MEP
Godz. 15.30 przerwa kawowa

II. Turystyka priorytetem lokalnej strategii rozwoju na przykładzie
Ziemi Nyskiej
Godz. 16.00 wprowadzenie – Jolanta Barska, burmistrz Nysy
Godz. 16.10 Fortyfikacje w turystyce – Twierdza Nysa – Tadeusz Zdanowicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
Godz. 16.30 Nysa – Śląski Rzym – ks. prałat Mikołaj Mróz, Bazylika Mniejsza św. Jakuba w Nysie
Godz. 16.50 Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne Nysy – mgr inż. Rafał Kasza i inż. Jarosław Myśliński, Nadleśnictwo Prudnik
Godz. 17.10 Nyska Droga Św. Jakuba – Kazimierz Staszków, przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie oraz ks. Piotr Burczyk, punkt informacyjny Camino Nysa

Godz. 17.45 Zakończenie pierwszego dnia konferencji. Czas wolny. Możliwość zwiedzenia zabytków nyskiego Rynku
Godz. 19.30 Zbiórka uczestników kongresu i przejazd na Fort Nr II
Godz. 20.00 Wieczór integracyjny – biesiada na Forcie Nr II (ubiór turystyczny)

7 września 2012 r.
III. Lokalne Organizacje Turystyczne czynnikiem aktywizacji i integracji
społeczności lokalnych wokół turystyki
Godz. 9.00 wprowadzenie (POT)
Godz. 9.20 Kraina miodu i mleka – Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego – dr Maria Śmigielska, prof. Uniwersytetu Opolskiego, członek Zarządu OROT oraz Kluczborsko-Oleskiej LOT
Godz. 9.35 Sopocki Klaster Turystyczny – Stowarzyszenie Turystyczne Sopot, Aleksandra Mikucka, prezes Stowarzyszenia; Błażej Kucharski, UM Sopot
Godz. 9.50 Centralny ŁUK Turystyczny – Andrzej Malinowski, prezes
Godz. 10.10 Kraina Łuku Warty – lokalna grupa działania – Agata Nowak, kier. Biura
Godz. 10.25 Nyskie Księstwo Jezior i Gór – lokalna grupa działania – Danuta Kruszelnicka-Majnusz, prezes LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”
Godz. 10.50 przerwa kawowa

IV. Szlaki kulturowe
Godz. 11.20 Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny – dr Armin Mikos,
Godz. 12.05 Szlaki Jana Pawła II – Fundacja Szlaki Papieskie
Godz. 12.20 Szlak Kulinarny Śląskie smaki – Śląska Organizacja Turystyczna, Barbara Salamon-Szympruch
Godz. 12.40 Szlaki Cysterskie – Alicja Słyszewska, prezes Stow. Szlaki Kulturowe w Polsce
Godz. 13.00 zakończenie, podsumowanie obrad – przedstawiciel Forum Debaty Publicznej Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski
Godz. 13.30 obiad – Muzeum w Nysie
Godz. 14.30 Atrakcje Nysy – zwiedzanie w różnych formach (do wyboru)

oprac: ŁŻ

  1. | ID: bdc54660 | #1

    Świetnie,że spora grupa Rodaków odwiedzi piękną Nysę!
    Wymiana myśli, pokazanie dziedzictwa zapewne przyczynią się do lepszej współpracy i dbania o to , co nasze, polskie!
    Życzę owocnych obrad!

Komentarze są zamknięte