Podyplomówka z coaching rodzinnego?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: „Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa”  oraz „Coaching duchowości rodzinnej”. Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru szeroko pojętej problematyki rodzinnej i zdobyciem umiejętności z zakresu: gospodarowania zasobami ludzkimi, aktywizowania środowiska lokalnego, promocji wartości rodzinnych oraz obsługi projektów samorządowych i unijnych. Nauka trwa 3 semestry i jest prowadzona systemem studiów zaocznych. Zajęcia odbywają się w soboty. Opłata za semestr wynosi 200 zł.

Celem specjalności Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa jest przygotowanie absolwentów do pracy w poradniach rodzinnych oraz prowadzenia szkoły rodziców. Druga specjalność Coaching duchowości rodzinnej przygotowuje znawców duchowości ruchów rodzinnych, specjalistów z zakresu pisania i realizacji projektów oraz pozyskiwania środków na działania prorodzinne.

Więcej informacji w załączniku, na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UO i w dziekanacie wydziału (ul. Drzymały 1a, 45-342; tel. 77 44 23 767, 77 44 23 768 e-mail: [email protected])

 

Oprac. TK, za: BP Diecezji Opolskiej

  1. | ID: e7df2d24 | #1

    Prawidłowo funkcjonująca Rodzina,mądrzy nauczyciele i prawidłowa treść podręczników wychowa odpowiedzialnego człowieka.Studia będą zapewne owocne i należy edukację popierać,jednakże nie widzę w najbliższej przyszłości możliwości pozyskiwania pieniędzy na działania prorodzinne,gdyż polityka rządu jest antyrodzinna,co widzimy na przykładzie wysokości wypłacanych zasiłków rodzinnych a także wysokim bezrobociu.Dopóki nie zmieni się Rząd, będzie bardzo,…bardzo trudno pomagać polskiej Rodzinie a także polskiej szkole!!!Jednakże życzę samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu!

Komentarze są zamknięte