Przepraszamy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego za zaskakujące orzeczenie TK

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny wyraża głębokie zdziwienie i zaskoczenie stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, który odmówił żołnierzom Armii Krajowej i podziemia poakowskiego – mieszkającym na terytoriach obecnie należących do Ukrainy, Białorusi i Litwy, bądź też w innych państwach powstałych po rozpadzie ZSRR – prawa do występowania o odszkodowania za represje w czasie ich walki z sowieckiem okupantem.

Sędziowie Trybunału ocenili, że istnieje przesłanka „więzi z aktualnym społeczeństwem polskim”, która jest uzasadniona, ale nie ma charakteru arbitralnego. TK powołał się m.in. na fakt, że świadczenia takie „finansuje aktualny polski podatnik”.

Konfederacja przypomina, że w olbrzymiej większości Polacy zamieszkujący na terytorium wschodnich województw II RP rzekomo utracili obywatelstwo polskie na podstawie Paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.

Naszym zdaniem fakt pozostania przez żołnierzy ZWZ/AK, WiN, NSZ i in. organizacji patriotycznych na ojczystej ziemi dziś terytorialnie leżącej poza granicami Polski nie może stanowić dla nich jakiejkolwiek ujmy. Sędziów TK informujemy też, że w wymienionych polskich formacjach walczyli również, np. Białorusini czy przedstawiciele innych narodów zamieszkujących II RP.

KPN – Obóz Patriotyczny uważa, że faktyczne usankcjonowanie przez Trybunał Konstytucyjny istnienia „Polaków drugiej kategorii” różnicowanych na zasadzie miejsca zamieszkania fatalnie wpisuje się w interesy białoruskiego reżimu Łukaszenki czy antypolskich działaczy na Litwie i Ukrainie.

Skoro „polski podatnik” utrzymuje wielotysięczne emerytury Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka oraz innych członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, a także świadczenia funkcjonariuszy UB, SB oraz służb wojskowych PRL czy członków Gwardii Ludowej / Armii Ludowej podległych przecież ZSRR to Trybunał Konstytucyjny wadliwie interpretuje fakty historyczne. Nie można również wyciągać pozytywnych wniosków z faktu przebywania na obecnym terytorium RP zbrodniarzy komunistycznych dyspozycyjnych wobec ZSRR. Skoro odmawiamy prawa do odszkodowań ofiarom terroru komunistycznego to scedujmy uprawnienia emerytalne zbrodniarzy komunistycznych na Federację Rosyjską – następczyni prawną ich mocodawcy.

I bez znaczenia dla TK jest fakt, że kombatanci ZWZ/AK i podziemia poAKowskiwego nie sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu mimo ponad 50 lat represji ze strony władz ZSRR.

TK nie zauważa dla przykładu, że Polacy mieszkający na terytorium Litwy mają nie tylko silne „więzi z aktualnym społeczeństwem polskim”, ale do tego reprezentację w litewskim samorządzie, Sejmie RL czy nawet Parlamencie Europejskim. Jednocześnie mimo realnego braku wsparcia ze strony obecnych władz Polski dla Polaków mieszkających na Białorusi czy Ukrainie nasi rodacy są w stanie kultywować i stać na straży własnych korzeni narodowych.

Konfederacja wyraża ponownie głęboki szacunek do wszystkich żołnierzy ZWZ/AK i innych formacji podlegających władzom emigracyjnym II RP przepraszając ich za zdumiewające orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Za: Biuro Prasowe KPN-OP

 1. z Niemodlina
  | ID: 738f641b | #1

  W czasach neobolszewizmu takie wyroki TK to normalka niestety.
  Wstyd i hańba,że III RP ignoruje,POniża i odmawia prawa do zadośćuczynienia ludziom,którzy tyle wycierpieli za niepodległą Ojczyznę!! krew człowieka zalewa kiedy czyta takie wiadomości!!!

 2. Czytacz
  | ID: 2d5641d5 | #2

  jakoś za gwizdy w czasie apelu poległych to już nie przeprasza!

Komentarze są zamknięte