Samorządowe pensje idą w górę!

Redaktor Obywatelski

Przeciętne wynagrodzenie pracowników samorządowych będzie w 2012 r. rosło w tempie zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń w sektorze rynkowym, czyli o 5 proc. Rok później ma to już być 5,7 proc. Tak wynika z przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu budżetu państwa na rok 2013.

Według dokumentu nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego w 2012 r. nie zmieni się, a przeciętne wynagrodzenie w podsektorze samorządowym wzrośnie w tempie zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń w sektorze rynkowym.

Zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń podsektora centralnego przewidziane jest również na 2013 r. Wyjątkiem są wzrosty wynagrodzeń przewidziane w ramach już podjętych zobowiązań, w tym wynikające z obowiązujących aktów normatywnych oraz wzrosty wynagrodzeń związane ze skutkami przechodzącymi podwyżek zrealizowanych w 2012 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie urzędników samorządowych w 2011 r. wzrosło o ok. 228 zł w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej zarabiali zatrudnieni w urzędach marszałkowskich, najmniej – w starostwach.

W 2011 r. urzędnicy samorządowi zarabiali średnio miesięcznie 3822,02 zł brutto – tak wynika z opracowania GUS „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.”

Ci zatrudnieni w urzędach gmin i miast na prawach powiatu dostawali 3881,86 zł, z czego urzędy miast na prawach powiatu wypłacały 4368,97 zł, a powiaty – 3391,13 zł. Największą pensję otrzymywali pracownicy urzędów szczebla wojewódzkiego. Zatrudnieni w urzędach marszałkowskich mogli się pochwalić pensją w wysokości 4569,56 zł.

Rok wcześniej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie samorządowców wynosiło 3594,67 zł, z czego w gminach i miastach na prawach powiatów – 3612,31 zł, w urzędach miast na prawach powiatu – 4328,14 zł, w powiatach – 3246,10, a w urzędach marszałkowskich – 4500,01 zł.

za: portalsamorzadowy.pl

oprac: ŁŻ

 

Komentarze są zamknięte