NGO Brzeg: XIX Festiwal Piosenki Angielskiej już jutro

Niezależna Gazeta Obywatelska

Z przyczyn od nas niezależnych musimy przenieść Prezentacje Konkursowe – część I z godziny 11.00 na godzinę 13.00. W związku z tym, próba akustyczna do II części Przesłuchań musi odbyć się wcześniej tj. o godzinie 11.00. Przesłuchania – część II rozpoczną się ok. godziny 15.30.

 

Za niedogodności przepraszamy. Na stronie fpabrzeg.pl zaktualizowany harmonogram dnia przesłuchań.

 

XIX Festiwal Piosenki Angielskiej w Brzegu

 

„Face the Music”

kolejność wykonawców

1 czerwca 2012 godz.13.00 – Brzeskie Centrum Kultury

( Próba akustyczna godz. 9.00 )

 

1. Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany jest przez Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu.

 

2. Festiwal odbędzie się na scenie Brzeskiego Centrum Kultury, w dniach:

01 czerwca 2012 – przesłuchania konkursowe,

02 czerwca 2012 – Koncert Galowy z udziałem laureatów.

 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

dziecięcej – do 13 roku życia,

młodzieżowej – do 25 roku życia,

oraz zespołów rockowo-bluesowych.

4. Zgłoszenia do konkursu zawierające wypełnioną kartę zgłoszeń, CD lub kasetę demo oraz zdjęcie do Informatora, należy przesłać na adres Organizatora w terminie do 31 marca 2012. Kaseta lub CD powinny zawierać 2 utwory nagrane przez wykonawcę z podkładem muzycznym lub w wersji a’cappella (wskazany zróżnicowany repertuar). Nadesłanych kaset, CD oraz zdjęć Organizator nie zwraca.

5. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji kandydatów do udziału w przesłuchaniach konkursowych. Zakwalifikowani wykonawcy zostaną powiadomieni przez Organizatora do 10 maja 2012.

6. Do oceny wykonawców biorących udział w eliminacjach Organizator powoła Jury XIX Festiwalu Piosenki Angielskiej, które oceniać będzie poprawność językową, stronę muzyczno-wokalną, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Wykonawcy zaprezentują jedną piosenkę w języku angielskim przy akompaniamencie własnym, zespołu, w wersji półplayback lub a’cappella.

7. W wyniku przesłuchań Jury zakwalifikuje 20 osób w 3 kategoriach do Koncertu Galowego, który będzie miał miejsce 02 czerwca 2012 roku. Jury przyzna miejsca od 1-3 w kategorii dziecięcej, młodzieżowej i zespołów, wyróżnienia oraz Grand Prix Festiwalu. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości 120 zł od osoby na konto Organizatora. Wpisowe obejmować będzie 1 nocleg, identyfikator oraz bezpłatne wejścia na Prezentacje Konkursowe i Koncert Galowy, nie obejmuje kosztów zaprowiantowania i przejazdu.

 Za: FPA Brzeg

Komentarze są zamknięte