Sejm upamiętnił 75. rocznicę budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. „Największy sukces cywilizacyjny II RP”

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Sejm w przyjętej w piątek przez aklamację uchwale upamiętnił 75. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jak podkreślono, COP stanowił „największy sukces cywilizacyjny” II RP.

 „W 75. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Sejm składa hołd i wyrazy uznania jego twórcom, pomysłodawcom i wykonawcom, z wicepremierem ds. gospodarczych Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele” – zaznaczono w uchwale.

Jak przypomniano, od marca 1937 r. do września 1939 r. zbudowano 51 nowych zakładów przemysłowych, w których stworzono 110 tys. nowych miejsc pracy.

„Projekt COP-u integrował cały naród poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego opartych na najnowszych technologiach i stanowił największy sukces cywilizacyjny II Rzeczypospolitej” – czytamy w uchwale.

COP budowano w południowo-centralnych regionach kraju. Było to jedno z największych przedsięwzięć ekonomicznych II RP. Jego celem było m.in. zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski oraz zmniejszenie bezrobocia.

Za: wpolityce.pl

  1. aaa
    | ID: 0ee854b3 | #1

    Grzegorz Braun ma nieco inne zdanie na ten temat

Komentarze są zamknięte