Wyniki naboru do przedszkoli w Opolu na rok szkolny 2012/13

Niezależna Gazeta Obywatelska

4. 502 – dzieci  3 – 6 lat zamieszkałe w Opolu

3. 395 – miejsc w przedszkolach publicznych   

3. 658 – dzieci zgłoszonych  3 – 6 lat,  w tym 25 odroczonych od obowiązku szkolnego

3. 350 – przyjętych ogółem, w tym:

2.487 – kontynuujących (167 więcej niż w 2011 r.)

863 – nowoprzyjętych (67 mniej niż w 2011 r.)

308 – nieprzyjętych ( 8% zgłoszonych, w 2011 było 7%),

dzieci 3-letnich – 266 (86% nieprzyjętych) – w tym 28 na pobyt 5-godzinny

dzieci 4-letnich – 42 (14% nieprzyjętych) – w tym 15 na pobyt 5-godzinny

W liczbie 308 nieprzyjętych  – 43 dzieci zgłoszonych na pobyt 5-godzinny, 265 na pobyt całodzienny (w 2011 r. 246 dzieci nieprzyjetych)

51 – wolnych miejsc, w tym:

11 miejsc dla dzieci  3-4-letnich  (4 miejsca w PP-3, 2 w PP-16, 7 w PP-22)

40 miejsc dla dzieci  5-6-letnich  ( 7 miejsc w oddziałach całodziennych, 33 w 5-godzinnych)

40 -50 nowych 5- 6-latków  zgłaszanych jest corocznie już po zakończeniu naboru do przedszkoli publicznych – w okresie maj – wrzesień

 

Dzieci zamieszkałe w Opolu w wieku 3 – 6 lat, urodzone w latach 2006 – 2009 – zgłoszone i przyjęte do przedszkola z podziałem na wiek

 

 

Rok urodzenia

Liczba wg wieku

Ogółem

2009

2008

2007

2006

2005 i starsze

Wiek dzieci

3-latki

4-latki

5-latki

6-latki

7-8-9 lat

3-6 lat

Zamieszkałe ogółem 

1.193

1.155

1.088

1.066

4.502

Zgłoszone ogółem

930

938

938

827

25

3.658

% zgłoszeń

w stosunku do zamieszkałych

78%

81%

86%

77% w PP

14% w PSP

81%

Przyjęte ogółem

664

896

938

827

25

3.350

% przyjętych

w stosunku do zamieszkałych

56%

76%

86%

77%

75%

% zgłoszeń

w stosunku do zgłoszonych

72%

96%

100%

100%

92%

 

 

 

Przedszkola, w których nieprzyjęto więcej niż 10 dzieci:

 

49 dzieci w PI-51 – os. Armii Krajowej

36 dzieci w P-55 – os. Armii Krajowej

33 dzieci w P-43 – Zaodrze

30 dzieci w P-54 – os. Armii Krajowej

26 dzieci w P-20 – Kolonia Gosławicka

21 dzieci w P-37 – Malinka

19 dzieci w P-56 – Malinka

17 dzieci w P-2   – Śródmieście

11 dzieci w P-8   – Rondo

Liczba nieprzyjętych w rejonach miasta:

 

123 dzieci na os. Armii Krajowej (w 2011 r. – 22)

71 dzieci na Malince i Kol. Gosławicka (62)

52 dzieci w Śródmieściu (76)

45 dzieci na Zaodrzu i Dambonia (48)

 

 

 

 

Oddziały 5-godzinne:

 

Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina”

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

Groszowice Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24

ul. Gorzołki 4

Przedszkole Publiczne Nr 28

pl. Teatralny 3

Śródmieście Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

ul. Reymonta 4

Przedszkole Publiczne Nr 29

ul. Marcina Kasprzaka 1

Zaodrze Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14

ul. Koszyka 21

Przedszkole Publiczne Nr 54

ul. Majora „Hubala” 19

Os. Armii Krajowej Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

(w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), ul. Majora „Hubala” 2

 

Liczba dzieci 5-godzinnych znacząco się zmniejszyła – do 96 dzieci ( 185 w roku szkolnym 2011/12)

Przyczyny braku miejsc:

  • Naborowi podlegają dzieci z pierwszych czterech roczników wyżowych (urodzone w latach 2006-2009). Do 2005 r. liczba urodzeń nie przekraczała 1000. Dla każdego kolejnego rocznika różnica urodzeń to + 75 do + 200. Łącznie, to ok. 550 mieszkańców Opola więcej – z czterech roczników podlegających naborowi do przedszkoli na nowy rok szkolny.
  • Z przedszkoli publicznych odeszło mniej dzieci (rocznik 2005). Ponad 30% dzieci z tego rocznika jest uczniami klas I szkół podstawowych. Na ich miejsce były przyjęte dzieci 3-letnie, które nadal pozostają w przedszkolach w roku szkolnym 2012/13, jako 4-latki.
  • Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte 5-cio i 6-latki, tj. dzieci z pierwszego i drugiego rocznika wyżowego (2006, 2007).
  • Obecnie w przedszkolach publicznych jest 943 dzieci urodzonych w. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (uchwalona przez Sejm 27.01.2012) oznacza, że dzieci z rocznika 2006 r mogą, ale nie muszą od września rozpoczynać edukacji szkolnej. Uzależnione to jest od indywidualnych decyzji rodziców.
  • Nie wszyscy rodzice zdecydowali się, na przeniesienie 5-6-latka do oddziału 5-godzinnego (planowane 5 oddziałów, ruszy 4 oddziały) i blisko 50% wydłużyło pobyt dziecka do co najmniej 7,5 godziny dziennie, a nieliczni zdecydowali się na posłanie dziecka do klasy I PSP.

 

 

Opole, 26.04.2012 r.

Opracowała; Maria Grycan – inspektor w Wydziale Oświaty

Komentarze są zamknięte