NGO Gliwice: dużo ciekawych spotkań i dyskusji

Niezależna Gazeta Obywatelska

Debata o polskiej energetyce jest ważna dla przyszłości naszego narodu. Naciski międzynarodowych koncernów, które przekładają się na unijne i ONZ-etowskie zalecenia, mogą doprowadzić do zapaści naszą gospodarkę. Dlatego tak ważne jest wysłuchanie uczonych, którzy nie podlegają politycznym ani lobbingowym uwarunkowaniom. Jednym z nich jest prof. Mirosław Dakowski, fizyk jądrowy, znany także jako orędownik JOW-ów czyli jednomandatowych okręgów wyborczych oraz współautor książki „Via bank i FOZZ, o rabunku finansów Polski”

Bardzo ciekawy będzie wykład Dr Piotra Stachurskiego o symbolice chrześcijańskiej w architekturze, którą każdy świadomy wierny powinien choć w zarysie poznać.

Trzecim wykładowcą, będzie pierwszy rektor UO Prof. Franciszek Marek człowiek niezwykle zasłużony dla śląskości. W czasach gdy środowiska antynarodowe próbują Ślązaków podzielić wmawiając im niepolskość, warto posłuchać z czego powinniśmy być dumni.

19 kwietnia, CE im. Bł. Jana Pawła II – Prof. Mirosław Dakowski: Koszt energetyki jądrowej a moc AGENTURY

24 kwietnia, CE im. Bł. Jana Pawła II – Dr Piotr Stachurski: Symbolika architektury wczesnochrześcijańskiej.

10 maja, CE im. Bł. Jana Pawła II – Prof. Franciszek Marek: Wkład Śląska w polską kulturę narodową.

Oprac. Marek Waniewski, Fronda.Gliwce.pl

www.ngopole/tag/ngo-gliwice

Komentarze są zamknięte