Samorządy chcą prawa do zwrotu dotacji

Redaktor Obywatelski

Samorządy chcą mieć prawo do odbierania nienależnie pobranych dotacji, tak jak budżet państwa. Wniosek w tej sprawie złożył Związek Miast Polskich.

ZMP złożył na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wniosek o zmianę ustawy o finansach publicznych. Chodzi o art. 152 ust. 3 i 169 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, które odnoszą się do dotacji udzielanych z budżetu państwa. Przepisy określają m.in. zasady zwrotu dotacji w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

Zdaniem miast podobne prawo powinny mieć JST. – Samorządy gdy udzielą dotacji to nie mogą domagać się ich zwrotu, w związku z tym muszą to robić w postępowaniu cywilnym, a nie administracyjnym – mówił prezydent Poznania Ryszard Grobelny na środowym posiedzeniu KWRiST.

Grobelny przypomniał, że poprzednia ustawa o finansach publicznych zawierała przepis, który dawał samorządom prawo do odzyskania dotacji. Dlatego, zdaniem prezydenta, rozwiązanie wystarczy przywrócić.

– Wnosimy żeby zmienić przepis i ujednolicić podmioty tak żeby zarówno budżet państwa jak i budżety samorządowe miały prawo dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych dotacji w trybach administracyjnych – powiedział Grobelny.

oprac: ŁŻ za PAP/ mp

Komentarze są zamknięte