OSPN jako pierwszy zaskarżył rejestrację „narodowości śląskiej”

Niezależna Gazeta Obywatelska6

Trwa postępowanie przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym. Sąd Rejonowy w Opolu – Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 21 grudnia zarejestrował komitet założycielski tej „korporacji”, decyzja ta oczekiwała na uprawomocnienie się. Jak już na stronie OSPN informowaliśmy 10 stycznia br. wnieśliśmy do tego sądu pisma w sprawie dołączenia nas do postępowania oraz o uchylenie tego postanowienia przez sąd wyższej instancji. Nasze działanie, jak katalizator, spowodowało wniesienie, z ta samą datą, podobnej apelacji przez Prokuraturę w Opolu, a także podobne protesty posła Patryka Jakiego. Informowały o tym środki masowego przekazu lokalne i krajowe, te ostatnie z pominięciem naszego Stowarzyszenia.

17 stycznia br. doręczono nam następujące pismo w tej sprawie:

Sygnatura OP VIII Ns Rej.KRS 7263/11/832
Numer KRS 405947

Wezwanie
dnia 12 stycznia 2012 r.
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wzywa
OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ W OPOLU

do złożenia precyzyjnego uzasadnienia w jaki sposób sprawa wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIA OSÓB NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ W KOTORZU MAŁYM dotyczy celów statutowych OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ W OPOLU oraz wykazania że wynik postępowania o wpis STOWARZYSZENIA OSÓB NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ W KOTORZU MAŁYM dotyczy praw OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PAMIĘCI NARODOWEJ W OPOLU
w terminie 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie.
Sędzia SO w SR Irena Majcher

(pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku:)
SĄD REJONOWY W OPOLU

(pieczątka:)

Na oryginale właściwy podpis
Zgodność z oryginałem stwierdza
Starszy sekretarz sądowy

(–)  Łucja Zwierzyna
Dołączono pasek papieru z tekstem:
„Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.”

Niezwłocznie zatem uzupełniliśmy nasze stanowisko przesyłając do Sądu uzasadnienie uzupełniające tej tresci:

Sygnatura OP VIII Ns Rej.KRS 7263/11/832

Opole, dnia 18 stycznia 2012 r.

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a

Uczestnik:
Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej
Opole, ul. Luboszycka 1a/2

Szersze precyzyjne uzasadnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzone na wezwanie Sądu datowane 12.01.2012, doręczone 17.01.2012 r.

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej w zwięzłej preambule Statutu określa swoje fundamentalne cele statutowe w słowach: „Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej wywodzi się z nurtów niepodległościowych i demokratycznych Polski i działa na rzecz tych wartości.”

Zawarta w tej formule szeroko pojęta idea niepodległości państwa polskiego i czynnej jej realizacji w postaci udziału Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej w życiu społecznym określona w pkt 4   par. 5 Rozdz. II Statutu stawia Stowarzyszenie nasze w szeregu organizacji państwowotwórczych, które z racji przyjętych na siebie zobowiązań i zadań statutowych stoi na straży niepodległości państwowej i występuje w jej obronie w przypadku zjawisk i działań w nią wymierzonych.

Określenie członków Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym jako przynależnych do odrębnej grupy narodowościowej stwarza niesłychanie groźny dla niepodległego bytu państwa polskiego precedens, który umożliwiłby, wbrew historycznym, społecznym i etnicznym relacjom, stworzenie fikcyjnego bytu i traktowanie w rozumieniu prawa międzynarodowego Ślązaków jako odrębnej nacji, a Śląska jako odrębnego terytorialnie i politycznie organizmu społecznego, a w następnej kolejności i państwowego. Zalegalizowana prawnym zapisem nowa narodowość stworzyłaby wyłom, przypominający formalnie wyodrębnienie w nieodległej przeszłości  na terenie Europy Kosowa jako odrębnego organizmu państwowego. Akt taki otworzyłby drogę do realnego niebezpieczeństwa dla całości bytu państwowego Polski, co mieści się w szerszym pojęciu niepodległości państwa polskiego, oderwania Śląska od Rzeczypospolitej, a w przyszłości dowolnych innych regionów państwa polskiego, pod pretekstem niedopuszczalnego i zupełnie dowolnego traktowania przez Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym  pojęcia narodu i wynikającego zeń wprost pojęcia narodowości.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym w sposób bezpośredni nie tylko dotyczy fundamentalnych celów i statutowych zadań Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, ale także bezpośrednio zagraża tej przewodniej wartości stanowiącej cel naszego Stowarzyszenia.

Obecny wynik postępowania o wpis Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym do Krajowego Rejestru Sądowego narusza zatem prawa obywateli państwa polskiego do integralności i niepodległości państwa polskiego traktowanego jako całość, zaś w szczególności narusza prawo Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, które cel ten ma zapisany w swoim Statucie i potwierdzony prawem w postaci prawomocnego uznania Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej za stowarzyszenie działające zgodnie z polskim prawem.

Za Zarząd OSPN członkowie Zarządu:
Jerzy Łysiak
Wiesław Ukleja

Teraz czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Za: www.ospn.opole.pl, (2012-01-19)

 1. | ID: dd0e1d52 | #1

  Trzeba cofnąć tą haniebną rejestrację. Ideologii ślązakowców trzeba się sprzeciwiać. Kreuje się coś i pcha śląską tożsamość w kierunku braku związków z polskością, w kierunku antypolonizmu a przecież śląskość to polskość. Komu przeszkadza, że Ślązak to Polak?

 2. silus
  | ID: 1a37fd9c | #2

  To jest zupełnie odwrotnie, to wam przeszkadza że ktoś może czuć się tylko i wyłącznie Ślązakiem.Nam to nie przeszkadza i żadnego nie zmuszamy do rejestracji w przeciwieństwie do was, bo my Ślązacy „na siłę musimy być Polakami”

 3. Oppelner
  | ID: 6a2d4ace | #3

  właśnie. Pan Lutosański nie rozumie tego, że nie można kogoś zmuszać na siłę do bycia akurat Polakiem. I w wolnym kraju istnieje prawo do samookreślania i zrzeszania się.
  Przez takie właśnie postawy istnieją ciągle antagonizmy w naszym regionie. Mniejsze niż kiedyś, ale istnieją.
  Polacy muszą w końcu zrozumieć, że jak ktoś się czuje Polakiem to nic w tym złego, ale to też nie oznacza jakiegoś wybraństwa, przywileju itd. Po prostu narodowść jak każda inna.

 4. svatopluk
  | ID: a7557281 | #4

  dzięki panu Adamowi polskość staje się coraz mniej atrakcyjna.

 5. Oberschlesier
  | ID: 9a6192ee | #5

  @Adam Lutostański
  Musi Pan zrozumiec jedna prosta sprawe. Slazak nigdy nie bedzie Polakiem chocby nie wiem jak polska propaganda sie starala by tak bylo. My nawet myslimy inaczej niz Wy. Czas oddac co do Was nie nalezy.

 6. HDR
  | ID: 389ee591 | #6

  Ja jestem Ślązak – nie Polak i nie Niemiec. I co, przeszkadza!?

Komentarze są zamknięte