Sercem kapelana

Niezależna Gazeta Obywatelska

O nagrodę wieczną dla wszystkich umęczonych za Królestwo Boże i ziemską Ojczyznę w stanie wojennym, dziesiątki lat przed nim i po nim, o godne życie dla tych co z nimi cierpieli a przeżyli, a dla konstruktorów, obrońców i rzeczników imperium zła o opamiętanie, wyzwolenie z kajdan kłamstwa oraz łaskę wynagrodzenia Bogu i bliźnim już na tym świecie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

13 grudnia 2011 r.

Autor: ks. Sebastian Krzyżanowski

Komentarze są zamknięte