Żyć godnie do końca!

Niezależna Gazeta Obywatelska

8-10 grudnia 2011 r. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „ŻYĆ GODNIE DO KOŃCA” Oblicza wykluczenia. Kliniczne i społeczne rozważania nad opieką hospicyjną i paliatywną oraz niepełnosprawnością.

 W dobie panujących tendencji do starzenia się społeczeństwa, a tym samym wzrostu zachorowalności i umieralności z powodu chorób przewlekłych,opieka hospicyjno-paliatywna stanowi duże wyzwanie dla ochrony zdrowia.Dlatego podczas spotkania przedstawiciele wielu dziedzin nauki z całego kraju oraz autorytety o międzynarodowej sławie w swych rozważaniach wyjdą poza granice medycyny klinicznej i umiejscowią temat w świecie socjo-kulturowym.

Na czele Komitetu Organizacyjnego konferencji stanęli: dr n. med. Dominik Krzyżanowski oraz dr n. med. Lucyna Sochocka. W gronie specjalistów nie zabraknie m.in.: prof. dr hab. Alicji Chybickiej – Kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademia Medyczna we Wrocławiu, Senatora RP, prof. dr hab. Jana Łazowskiego – Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, Członka zarządu Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także ks. dr Piotra Krakowiaka – Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, Założyciela Fundacji „Lubię pomagać”

Trzydniowe spotkanie otworzą warsztaty, które będą stanowiły wprowadzenie do przemyśleń związanych z niesieniem pomocy człowiekowi znajdującemu się u kresu życia.Niepełnosprawność i umieranie odciska swe piętno w każdym aspekcie funkcjonowania chorego. Grudniowa konferencja z pewnością będzie doskonałą okazją do refleksji na ten temat.

Więcej informacji: www.palium.am.wroc.pl/

Komentarze są zamknięte