Handel nieuliczny

Niezależna Gazeta Obywatelska

Stop www.pap.pl

Strażnicy miejscy będą mogli karać mandatami za handel prowadzony poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenie uzupełniające ostatnią zmianę Kodeksu wykroczeń.

Ponad tydzień temu w życie weszła nowelizacja przewidująca karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przez gminę. O przepadku towaru będzie decydował sąd. Przepisy mają doprowadzić do tego, by sprzedaż uliczna była prowadzona bez naruszania zasad uczciwej konkurencji i prawa podatkowego.

Przez ostatni tydzień strażnicy miejscy nie mogli jednak korzystać w pełni z tego przepisu – stosowali pouczenia lub kierowali wnioski do sądu, lecz nie byli uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Przepis wejdzie w życie siedem dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, więc najprawdopodobniej jeszcze w grudniu strażnicy miejscy otrzymają możliwość karania mandatami nieuczciwych handlarzy. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, która weszła w życie 19 listopada 2011 r. do Kodeksu wykroczeń dodaje przepis penalizujący sprzedawanie towarów poza miejscami do tego wskazanymi. W związku z tym zaistniała konieczność nowelizacji rozporządzenia w celu umożliwienia strażnikom gminnym (miejskim) dostosowanie jego przepisów do aktualnego stanu prawnego.

Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu do katalogu wykroczeń, za które strażnicy uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, art.603§1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

 Źródło: www.samorzad.pap.pl

Komentarze są zamknięte