Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Niezależna Gazeta Obywatelska

Po raz 18. Caritas Diecezji Opolskiej zachęca wiernych do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Podobnie jak w betlejemską noc troskliwe dłonie Maryi i Józefa przyjęły Dzieciątko Jezus – Światłość świata, tak wierni nabywając wigilijną świecę, pomagają dzieciom w osiąganiu dóbr wspierających ich właściwy rozwój (wypoczynek, edukacja, leczenie, wyżywienie, wychowanie). Dochód z XVIII Wigilijnego Dzieła, Caritas przeznaczy na turnusy wypoczynkowo-formacyjne dla dzieci z ubogich rodzin oraz wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Uczestników wspólnych turnusów chcemy przygotować do praktykowania samopomocy oraz służenia osobom najsłabszym w środowisku szkolnym.

Caritas Diecezji Opolskiej przygotowała 70 tysięcy małych świec i 20 tysięcy dużych. Ofiara za małą świecę wynosi 5 złotych a za dużą 12 złotych. W diecezji opolskiej wigilijne świece rozprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem parafii. Nie nadając dziełu medialnego rozgłosu, Caritas pragnie uniknąć zbędnych kosztów organizacyjnych i administracyjnych. Od 18 lat Caritas Diecezji Opolskiej wszystkie środki zebrane w ramach Wigilijnego Dzieła przeznacza na pomoc dzieciom.

Oprac. TK, źródło: Diecezja Opolska

 

Komentarze są zamknięte