Kiedy specjaliści i menedżerowie poszukują pracy?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Badanie Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy jest badaniem mającym na celu sprawdzenie jaki procent specjalistów i menedżerów wśród osób zatrudnionych, niezatrudnionych, pracujących w oparciu o kontrakt: aktywnie poszukuje pracy, poszukuje pracy biernie, nie jest zainteresowany zmianą zatrudnienia.

W oparciu o te informacje chcieliśmy również uzyskać odpowiedzi na pytanie jakie czynniki są istotne dla specjalistów i menedżerów przy podejmowaniu decyzji o zmianie lub pozostaniu w obecnym miejscu pracy.
Badanie objęło grupę 1986 respondentów z Polski. Mamy nadzieję, że niniejszy raport okaże się interesujący dla Państwa i pozwoli dowiedzieć się, jakie czynniki są ważne dla specjalistów i menedżerów i jak zadbać o ich satysfakcję i – w efekcie – przyczynić się do lepszych wyników firmy.

Wyniki badania Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy

Podsumowanie badania

Ponad połowa osób aktywnych zawodowo poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie ich agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. 13% specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, natomiast 80% tej grupy zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera. Odsetek wszystkich respondentów gotowych rozważyć ofertę zatrudnienia przedstawioną przez rekrutera wynosi 97%.

W podziale na branże szczególnie stabilne – nieposzukujące pracy osoby są zatrudnione w: Kancelariach Prawnych (44%), Turystyce (27%). Z kolei branżą, w której zatrudnieni najczęściej aktywnie poszukują pracy jest: Transport, Spedycja i Logistyka (45%), Wyposażenie i sprzęt AGD (44%), Przemysł (40%), Sieci Handlowe (40%). Najwięcej specjalistów i menedżerów z województwa podlaskiego nie poszukuje pracy (30%). Najwyższy odsetek specjalistów i menedżerów aktywnie poszukujących pracę odnotowaliśmy w województwie warmińsko-mazurskim (61%).

Satysfakcję z pracy (mierzoną wskaźnikami: wysokość wynagrodzenia, wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna w firmie, miejce pracodawcy w rankingach najlepszych pracodawców, opinia o pracodawcy na rynku, czas codziennego dojazdu do pracy, możliwości szkolenia, możliwości awansu, stopień odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku, stabilność zatrudnienia, work life balance, forma zatrudnienia) odczuwają w identycznym stopniu kobiety i mężczyźni (po 70%). Co w pracy satysfakcjonuje i skłania do nieposzukiwania innej pracy? Wsród osób, które nie myślą o zmianie pracy najlepiej oceniane są: wysokość wynagrodzenia (72%), styl zarządzania i kultura organizacyjna (72%), czas codziennego dojazdu do pracy (65%), opinia o pracodawcy na rynku (61%). Z kolei osoby aktywnie poszukujące pracy przede wszystkim źle oceniają: możliwości awansu (54%), możliwości szkolenia (45%), stylem zarządzania oraz kultura organizacyjna (45%). Pokazuje to, że o ile szkolenia i możliwości awansu nie należą do najważniejszych czynników budujących lojalność w stosunku do pracodawcy, o tyle ich niezadowalający poziom staje się ważnym czynnikiem przy decyzji o poszukiwaniu nowej pracy. 59% osób niezadowolonych ze swojej obecnej pracy poszukuje aktywnie innej, co robi jedynie 26% tych, którzy odczuwają satysfakcję z obecnej pracy.

Dla prawie wszystkich respondentów (99%) podczas rozważania oferty nowej pracy znaczenie ma wysokość wynagrodzenia. Duże znaczenie (95%) ma również stopień odpowiedzialności na proponowanym stanowisku. Specjaliści i menedżerowie kompleksowo rozważają ofertę pracy i do większości warunków przywiązują duże znaczenie.

Do najważniejszych benefitów dla specjalistów i menedżerów należy opieka medyczna (ważna dla 83% respondentów). Istotny jest również służbowy samochód z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych (dla 64% respondentów). Tak samo ważne dla badanej grupy jest ubezpieczenie na życie. Nie odnotowaliśmy znaczących różnic jeśli chodzi o preferencje w zależności od wieku, szczebla zatrudnienia czy województwa.

Kobiety są nieco bardziej wymagające przy rozpatrywaniu oferty nowej pracy niż mężczyźni. Większość czynników jest tak samo istotna dla obu grup, ale dla kobiet ważniejsze są te związane z edukacją, prestiżem miejsca pracy, work-life balance.

Źródło: Badnia Antal International„Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy

Komentarze są zamknięte