SLD chce szerszego dostępu do informacji

Niezależna Gazeta Obywatelska

Klub SLD złożył w Sejmie projekt zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej. Proponuje wykreślenie z niej, wprowadzonego we wrześniu, zapisu o ograniczeniu prawa do informacji ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa”.

Na konferencji prasowej w Sejmie szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszard Kalisz (SLD) podkreślał, że zgodnie z art. 61 konstytucjiobywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

Nie może być tak, że przez nierozsądny, a nawet kontrkonstytucyjny przepis, wprowadza się przepisy związane z bezpieczeństwem do ustawy o dostępie do informacji publicznej” – powiedział Kalisz.

16 września, na ostatnim posiedzeniu Sejmu VI kadencji, posłowie przyjęli senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. W myśl poprawki wniesionej przez senatora Marka Rockiego (PO), możliwe jest ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa” w dwóch przypadkach: gdy osłabiałoby to pozycję państwa w negocjacjach np. umów międzynarodowych lub w ramach Unii Europejskiej oraz by chronić interesy majątkowe państwa w postępowaniach przed sądami czy trybunałami.

Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W pierwotnym brzmieniu ustawa nie pozwalała na dostęp do danych, które są chronione przez przepisy o ochronie informacji niejawnych lub innych tajemnic (np. lekarskiej albo adwokackiej).

Prezydent Bronisław Komorowski, gdy podpisywał nowelizację, zapowiedział, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, o zbadanie zgodności z konstytucją trybu jej uchwalenia w zakresie dotyczącym poprawki Senatu.

Według Kalisza podejmując decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej prezydent Komorowski powinien był skorzystać z możliwości prewencyjnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. „Prezydent ustawę podpisał, ale mając poczucie, że źle robi zapowiedział, że złoży projekt nowelizacji” – mówił Kalisz.

Zdaniem polityka SLD, w nowelizacji ustawy zastosowano klauzulę generalną („ważny interes gospodarczy państwa”), pod którą „każdy może rozumieć, co chce”.

Nasza propozycja jest krótka – wykreślamy poprawkę Rockiego” – powiedział Kalisz. Wyraził nadzieję, że projekt poprą wszyscy, którzy chcą przestrzegania praw i wolności obywatelskich.

(PAP)

Komentarze są zamknięte