Po Bogu największa miłość to Polska!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Po Bogu największa miłość to Polska! – Słowa Prymasa Tysiąclecia, przypomniane 11. listopada w czasie mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej spotkały się z gorącym przyjęciem ponad 700 zgromadzonych wolontariuszy, uczestników i sympatyków Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, którzy przybyli by z intencją Krucjaty przy grobach Sług Bożych ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Prymasa Hlonda „z Maryją, Królową Polski, modlić się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich ślubów narodu”.

Głównym celebransem był ks. infułat Jan Sikorski, ojciec duchowny archidiecezji warszawskiej, wieloletni proboszcz Parafii Św. Józefa na Kole, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kazanie na temat polskiego patriotyzmu wygłosił ksiądz prałat Józef Maj, proboszcz najstarszej parafii warszawskiej – św. Katarzyny na Służewie. Zachęcał również do przyłączania się rodaków w Kraju i zagranicą do Krucjaty. W Liturgię wprowadził wiernych ks. Łukasz Kadziński, przypominając wezwania prymasa Wyszyńskiego:

Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.

Wbijamy w ziemię polską głazy zasad moralnych i religijnych, po których można bezpieczną stopą przyjść do upragnionej, lepszej przyszłości. Te głazy to krzyż i Ewangelia, to służba Kościoła, miłość, ofiara i szacunek dla człowieka, to obrona praw ludzkich, ilekroć zajdzie tego potrzeba. Kościół święty, i w dziejach ludzkości, i w naszej ojczyźnie jest właśnie taki. Idziemy więc po kamieniach milenijnych, po tych Bożych światłach, od Dubrawy, Mieszka, świętego Wojciecha, Bolesława Chrobrego, od Gniezna, Krakowa, Wrocławia, Kołobrzegu, od Stanisława i Jadwigi aż po krzyż króla Zygmunta na placu Zamkowym w Warszawie i wołamy wszystkim, że trzeba raczej Boga słuchać aniżeli ludzi. To, czego nam dzisiaj potrzeba, dzieci Boże, to odwagi i męstwa. Nie tylko my – biskupi, ale i wy – rodzice, macie obowiązek upominać się o uszanowanie waszej pracy, waszego sumienia i waszej wolności, prawa do wypoczynku świątecznego, do wychowania chrześcijańskiego waszych dzieci i młodzieży, do sprawiedliwej zapłaty. Jest to wasz moralny obowiązek. Jeśli liczycie, że zrobią to biskupi, a wy jesteście wolni, to wybaczcie, ale jest to zwykłe tchórzostwo i brak odwagi, co jest największą szkodą w życiu i współżyciu społecznym. Obywatel zastrachany, tchórzliwy, milczący wyrządza największą krzywdę nie tylko sobie, ale i tym, którzy nim kierują.

Po Mszy przy grobie Prymasa Tysiąclecia i Prymasa Hlonda Krucjata Różańcowa za Ojczyznę modliła się o rychłą kanonizację obu wielkich Polaków. Na zakończenie ks. infułat Jan Sikorski poprowadził modlitwę za Ojczyznę dziesiątką Różańca. 

Dzieło Krucjaty zapoczątkowane na początku kwietnia br., ogłoszone w połowie czerwca, rozwija się dynamicznie. Do Krucjaty poprzez wypełnienie deklaracji przystępują pojedyncze osoby i całe wspólnoty.  

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę polega na codziennym odmawianiu przynajmniej jednej tajemnicy Różańca z intencją: „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!”

Krucjatę podjęli i do niej zachęcają w swych diecezjach  – poprzez osobiste podpisanie deklaracji lub list pasterski – księża biskupi: ks. bp Wacław Depo, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. abp Andrzej Dzięga, ordynariusz szczecińsko – kamieński,  ks. kardynał Józef Glemp, prymas senior, ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, ks. bp Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, oraz ks. bp Stanisław Stefanek ordynariusz diecezji łomżyńskiej.

Intencją Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę modli się nas coraz więcej bowiem w codziennej godzinie Apelu Jasnogórskiego o.o. Paulini umieścili intencję Krucjaty. Do dziś, o czym można się dowiedzieć ze strony internetowej www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl, już prawie 35 000 osób wysłało swe deklaracje przystąpienia do Krucjaty. Maria Vincit!

Za Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

/-/ Jakub Sawicki

Komentarze są zamknięte