Doktor Cameron nie został „wydalony” z Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Przypominamy stare oświadczenie dr Paula Camerona, które jest aktualne w świetle kolejnych pism skierowanych do duchownych przez organizację homoseksualną „Wiara i tęcza”, które kilka dni temu umieściliśmy na NGO. Poniżej prezentujemy oświadczenie:

W wydaniu „Rzeczpospolitej” z dnia 08.05.2009 napisali Państwo, że zostałem „wydalony” z Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APA). To twierdzenie, powielane w Internecie, nie jest zgodne z prawdą.

Wykazałem to już kilka lat temu, publikując w Internecie odpowiednie dokumenty. Niedawno przyznały to również na drodze formalnej władze Uniwersytetu Capella, które najpierw dopuściły do pojawienia się tej nieprawdziwej informacji w jednej z prac doktorskich i musiały wycofać ją w obawie przed procesem sądowym (dokładne informacje: http://www.familyresearchinst.org/2009/03/view-from-the-chair-%E2%80%93-february-2009/ ).

Zrezygnowałem z członkostwa w Amerykańskim Stowarzyszeniu Psychologicznym na mocy listu z dnia 7 listopada 1982 roku. Moja rezygnacja została przyjęta 29 listopada tego roku, co mogą Państwo odczytać z tego dokumentu opublikowanego tutaj: http://www.familyresearchinst.org/APA_Resignation-letter.html

 

W tym czasie Stowarzyszenie nie miało wobec mnie żadnych roszczeń, miałem uregulowane wszystkie składki i nie były prowadzone przeciwko mnie żadne procesy.

 

Dodatkowo, w marcu 1983 oficjalny biuletyn Stowarzyszenia opublikował mój list rezygnacyjny, w którym wyjaśniłem, że powodem mojej decyzji jest upolitycznienie i ideologizacja organizacji, która powinna być naukowa. Skan tego dokumentu dostępny jest tutaj: http://www.familyresearchinst.org/APA_Monitor-letter.html

Już po moim odejściu z APA, stowarzyszenie przysyłało do mnie listy z zapytaniami dotyczącymi moich prac. Odpowiedziałem, że nie jestem członkiem Stowarzyszenia. Prawdopodobnie z powodu bałaganu administracyjnego uznano, że odmawiam wyjaśnień, do czego byłbym zobowiązany jako członek. Na mocy regulaminu, członkom stowarzyszenia rozesłano standardowy list informujący o skreśleniu mnie z listy członków APA. Faktycznie, formalnie, wtedy kiedy rzekomo mnie „skreślono”, nie byłem już członkiem Stowarzyszenia.

Dokładniej cała sprawa opisana jest na stronie Family Research Institute: http://www.familyresearchinst.org/2008/12/revisiting-new-republics-attack-on-cameron/ 

Na mocy prawa prasowego domagam się zamieszczenia sprostowania nieprawdziwej informacji na mój temat. Szczególnie, że użyli Państwo słowa „wydalony”, co sugeruje, że wysunięto wobec mnie jakieś poważne zarzuty, co w sposób oczywisty nie jest zgodne z prawdą, a dodatkowo narusza mój wizerunek.

Autor: Paul Cameron, Ph. D.

Komentarze są zamknięte