Inauguracja semestru Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach

Niezależna Gazeta Obywatelska

W sobotę, 12 listopada 2011 r., nowy semestr nauki rozpoczyna Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach. Msza św. inauguracyjna, pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai, zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Po Mszy św. nastąpi inauguracja i wręczenie dyplomów absolwentom. W kolejne soboty od godz.10.00 do 15.00 odbywać się będą wykłady na tematy wyszczególnione poniżej. Nauka trwa 3 zimowe semestry. Wykłady prowadzą m.in. profesorowie z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz innych działów tegoż Uniwersytetu, z Instytutu Śląskiego, Akademii Rolniczej oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Tematyka spotkań:

 • Ewangelizacja środowiska,
 • Historia Kościoła Śląska, Polski,
 • Edukacja samorządowa społeczeństwa,
 • Edukacja zawodowa marketing, rolnictwo, ogrodnictwo, działki,
 • Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego człowieka,
 • Problemy integracyjne z Unią Europy,
 • Twórczość i kultura ludowa,
 • Wyjazdy kształceniowe w kraju i zagranicą,
 • Lektorat języka niemieckiego.

Cele i zadania Uniwersytetu:

 • Pogłębienie życia religijno – moralnego, podniesienie kultury religijnej – Teologia, Pomoc ludziom w odnajdywaniu siebie w i dzisiejszej rzeczywistości, poprzez ukazywanie pozytywnych postaw i systemu wartości,
 • Kształtowanie liderów w społeczności wiejskiej,
 • Przygotowanie ludzi do umiejętnego korzystania z literatury fachowej, z pomocy instytucji, organizacji społecznych w rozwiązywaniu ich problemów,
 • Wiązanie ludzi emocjonalnie z historią i tradycjami swego regionu,
 • Pośredniczenie w nawiązywaniu nowych kontaktów i przyjaźni z osobami z innych regionów.

Organizatorzy: Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskie, Dom Parafialny w Opolu – Gosławicach.

Autor: Łukasz Woźniak, Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte