„Wspieramy Mamy” – można do piątku składać projekty

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jeszcze tylko do piątku 28 października (decyduje data stempla pocztowego) organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski, mogą składać wnioski do programu AXA „Wspieramy Mamy”. Założenie programu jest takie, aby składane projekty, miały na celu wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, matek cieszących się macierzyństwem, ale również borykających się z trudnościami w codziennym życiu.

W programie AXA „Wspieramy Mamy”, organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 13 000 złotych. Wnioski zakładające wsparcie mam można składać od 21 września do 28 października 2011 r. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej oraz głosowaniu pracowników Grupy AXA. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 6 grudnia 2011 r.

Projekty mogą mieć zasięg lokalny, regionalny lub ogólnopolski, czas realizacji projektów musi być zaplanowany od 1 lutego do 31 lipca 2012 r.

Regulamin V edycji AXA Wspieramy Mamy (.pdf – 123250 bajtów)

Więcej informacji o programie AXA „Wspieramy Mamy” i naborze wniosków mogą państwo uzyskać u Renaty Aderek-Zielińskiej: [email protected], nr tel.: 503 110 220 oraz na stronie internetowej www.wspieramymamy.pl

Dzięki programowi AXA „Wspieramy Mamy”, blisko tysiąc kobiet z całej Polski otrzymało potrzebne wsparcie, wzmocniło wiarę w swoje możliwości oraz na nowo odkryło uroki macierzyństwa.

Oprac. TK, za: NGO.pl

Komentarze są zamknięte