Opolskie KBW sprawdzi nieprawidłowości wyborcze

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Dziś NTO na pierwszej stronie opublikowało naszego newsa o pomyłce na listach wyborczych PiS i PJN – oczywiście bez podania źródła. Dodatkowo jak zauważyli nasi czytelnicy, po lekturze naszej informacji o nieprawidłowościach wyborczych na listach PJN, można było odnieść mylne wrażenie, że na Opolszczyźnie mógł być problem z wydrukowanymi listami PJN. Pragniemy więc wyjaśnić, że takie głosy dochodziły z północy Polski  a na Opolszczyźnie ich nie było, co potwierdził nam Krzysztof Drynda z PJN.  Dodajmy, że Rafał Tkacz w rozmowie z NGO przyznał, że – „Drukarnia drukująca listy wywiązała się prawidłowo ze swojego zadania na Opolszczyźnie i nie dotarły do nas żadne sygnały o jakiś nieprawidłowościach w tej kwestii.”

Dyrektor Tkacz odniósł się  natomiast do sprawy błędnego naliczenia głosów w Byczynie i Strzelcach – „wystąpię do opisywanych przez państwa gmin za pośrednictwem naszych pełnomocników wyborczych z prośbą, żeby zebrali oświadczenia od członków komisji obwodowych”  – zapewnia nas dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. W poniedziałek wyjdą pisma w tej sprawie i dotyczyć będą dwóch obwodowych komisji w Byczynie i Strzelcach Opolskich.  Przypomnijmy, że to NGO jako pierwsze opublikowało sprawę błędnego naliczania głosów w ramach listy PiS i PJN.

Autor: Tomasz Kwiatek

 1. Sympatyk
  | ID: 0c9a89ac | #1

  PKW = Państwowa Komisja Wyborcza (mieści się tylko w Warszawie w siedzibie KBW) – organ wyborczy
  OKW = Okręgowa Komisja Wyborcza (mieszczą się głównie przy siedzibach KBW w Polsce) – organ wyborczy
  KBW = Krajowe Biuro Wyborcze (znajduje się w 49 Delegaturach w Polsce) – urząd technicznie i merytorycznie wspomagający organizację wyborów

 2. | ID: a2766998 | #2

  Pan Rafał Tkacz to nie tylko dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, a przy wyborach parlamentarnych również dodatkowo pełnił funkcję Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu. Dziękuję naszemu czytelnikowi za czujność. W tekście już doprecyzowałem. Pozdrawiam Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte