Głosuj świadomie! Publikujemy poglądy kandydatów Platformy Obywatelskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska5

Przed nami wybory parlamentarne. 9 października będziemy oddawać dwa głosy na kandydatów do Sejmu i Senatu RP, których w zasadzie znamy jedynie z ulotek i bilbordów. Czy wiemy, co tak naprawdę myślą w ważnych kwestiach? Jak będą głosować i nas reprezentować w Parlamencie? Dlatego NGO postanowiło zadać kilka szczegółowych pytań kandydatom/kandydatkom na reprezentantów Ziemi Opolskiej w Polskim Parlamencie. Dziś publikujemy co myślą kandydaci do Parlamentu RP startujący z listy Platformy Obywatelskiej, którzy przesłali nam odpowiedzi na przygotowaną przez NGO ankietę i rozesłaną wszystkim sztabom lub liderom listy. Jesteś kandydatem w najbliższych wyborach pobierz pytania do kandydatów do Parlamentu i prześlij nam.

Wyborco! Idź na wybory i głosuj świadomie!

Na pytanie odpowiadają kandydaci PO wg kolejności na liście

nr 2 na liście PO

Janina Okrągły, zawód: lekarz medycyny, wiek: 56 lat,

www.janinaokragly.pl

Pytanie do kandydata/kandydatki TAK/NIE Uwagi
1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami do sejmu i samorządu? Tak
2. Czy jesteś za budową w Polsce elektrowni atomowej? Tak
3. Czy jesteś za metodą „in vitro” refundowaną przez państwo? Tak Z ograniczeniami –jasne kryteria wprowadzenia do finansowania
4. Czy popierasz skierowanie 6-latków do szkół? Tak Szkoła musi być przygotowana
5. Czy jesteś za liberalizacją ustawy aborcyjnej? Nie
6. Czy jesteś za zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem? Nie
7. Czy jesteś za tym, aby religii uczono w szkołach? Tak Oraz obowiązkowo etyka
8. Czy jesteś za podniesieniem podatków? Nie
9. Czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia? Tak Ale nie wszystko
10. Czy jesteś za utrzymaniem integralności państwa polskiego? Tak
11. Czy jesteś za legalizacją narkotyków tzw. miękkich? Nie Ale do dyskusji
12. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła? Nie
13. Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci? Nie
14. Czy jesteś za wprowadzeniem ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych? Tak
15. Czy jesteś za powrotem przez IPN do lustracji naukowców i twórców? Nie

Nr 4 na liście PO

Andrzej Buła zawód: nauczyciel, wiek: 46 lat,

www.andrzejbula.pl

 

 

Pytanie do kandydata/kandydatki TAK/NIE Uwagi
1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami do sejmu i samorządu? TAK
2. Czy jesteś za budową w Polsce elektrowni atomowej? TAK
3. Czy jesteś za metodą „in vitro” refundowaną przez państwo? NIE
4. Czy popierasz skierowanie 6-latków do szkół? TAK
5. Czy jesteś za liberalizacją ustawy aborcyjnej? NIE
6. Czy jesteś za zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem? NIE
7. Czy jesteś za tym, aby religii uczono w szkołach?
8. Czy jesteś za podniesieniem podatków? NIE
9. Czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia? NIE
10. Czy jesteś za utrzymaniem integralności państwa polskiego? TAK
11. Czy jesteś za legalizacją narkotyków tzw. miękkich? NIE
12. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła? NIE
13. Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci? NIE
14. Czy jesteś za wprowadzeniem ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych? TAK
15. Czy jesteś za powrotem przez IPN do lustracji naukowców i twórców? NIE

 

 

Nr 6 na liście PO

Brygida Kolenda-Łabuś, zawód: prawnik, wiek: 61 lat,

www.kolenda-labus.pl

Pytanie do kandydata/kandydatki TAK/NIE Uwagi
1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami do sejmu i samorządu?

Tak

Zastosowanie JOW prowadzi do osobistej odpowiedzialności posła czy radnego przed wyborcami, daje szanse ludziom, którzy sprawdzili się w okręgu, ogranicza negatywną selekcję prowadzoną często przez szefów partii ustalających miejsca na liście w ordynacji proporcjonalnej.
2. Czy jesteś za budową w Polsce elektrowni atomowej?

Nie

– są to bardzo kosztowne inwestycje, budowa znacznie powiększy nasze zadłużenie zagraniczne,- ważkim problemem jest bezpieczne składowanie radioaktywnych odpadów,- niemieckie badania potwierdzają dwukrotny wzrost zachorowań na choroby nowotworowe wśród mieszkańców, zwłaszcza dzieci zamieszkałych w promieniu 50 km. od elektrowni jądrowych
3. Czy jesteś za metodą „in vitro” refundowaną przez państwo?

Tak

Przede wszystkim należy ustalić prawne podstawy regulujące zapłodnienie pozaustrojowe. Opowiadam się za częściową refundacją zapłodnienia „in vitro” w proporcji uzależnionej od sytuacji materialnej rodziny. Jest to jedna z form wspierania rodziny a wszystkie środowiska polityczne opowiadają się za polityką prorodzinną. Ze wszystkich projektów skierowanych do podkomisji najbliższy jest mi projekt Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
4. Czy popierasz skierowanie 6-latków do szkół?

Nie

Mimo, iż rozpoczęcie wcześniejszej edukacji niewątpliwie  zwiększa szanse młodych ludzi, to nie powinno być bezwarunkowe. Obowiązek szkolny 6-latków wyprzedzać powinno przygotowanie szkół do ich przyjęcia. Dojrzałość dzieci jest zróżnicowana. Psychomotoryczną i emocjonalną gotowość 6-latka do podjęcia nauki w szkole powinien potwierdzić psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Czy jesteś za liberalizacją ustawy aborcyjnej?

Nie

Obowiązująca ustawa jest powszechnie akceptowana, jest wynikiem kompromisu, który został osiągnięty po długiej debacie publicznej ponad 20 lat temu. Zmiana ustawy niweczyłaby ten kompromis.
6. Czy jesteś za zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem?

Tak

Preferuję tradycyjny model rodziny, jednak w kwestiach majątkowych związek partnerski zasługuje na prawne zrównanie z małżeństwem.
7. Czy jesteś za tym, aby religii uczono w szkołach?

Tak

Nauka religii poza szkołą stwarzałaby utrudnienia logistyczne dla dzieci i rodziców. Nie widzę nic niewłaściwego w prowadzeniu nauki religii na terenie szkoły, bowiem nie jest to przedmiot obowiązkowy.
8. Czy jesteś za podniesieniem podatków?

Nie

Jestem zwolennikiem podatku liniowego,( z ulgą na dzieci) ponieważ forma ta rodzi skłonność do przedsiębiorczości, stymuluje rozwój gospodarczy.
9. Czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia?

Nie

Służba zdrowia, jako sfera użyteczności publicznej  nie powinna być poddana wyłącznie mechanizmom rynkowym. Jak pokazuje smutna rzeczywistość wymaga jednak głębokiej reformy. Przejrzyście przeprowadzona przez samorządy komercjalizacja jest szansą na poprawę stylu zarządzania jednostkami służby zdrowia.
10. Czy jesteś za utrzymaniem integralności państwa polskiego?

Tak

11. Czy jesteś za legalizacją narkotyków tzw. miękkich?

Nie

Legalizacja narkotyków „miękkich”- moim zdaniem – nie zlikwiduje problemu, a jedynie obniży wiek inicjacji narkotykowej
12. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła?

Nie

Kościół i inne związki wyznaniowe nie są zupełnie zwolnione z podatków a przyznane im ulgi wynikają z wykonywania charytatywnej działalności w sferze publicznej i szczególnej roli, jaką pełnią w społeczeństwie.
13. Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci?

Nie

Zakaz stosowania kary śmierci jest wartością cywilizacji gwarantowaną protokołami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
14. Czy jesteś za wprowadzeniem ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych?

Tak

Ulgi dla rodzin wielodzietnych uważam za podstawowy instrument polityki prorodzinnej
15. Czy jesteś za powrotem przez IPN do lustracji naukowców i twórców?

Nie

                                                                                                                                            

 

Nr 14 na liście PO

Janina Czaja-Kozioł, zawód: nauczyciel, wiek: 59 lat

Pytanie do kandydata/kandydatki TAK/NIE Uwagi
1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami do sejmu i samorządu? Tak
2. Czy jesteś za budową w Polsce elektrowni atomowej? Tak
3. Czy jesteś za metodą „in vitro” refundowaną przez państwo? Tak
4. Czy popierasz skierowanie 6-latków do szkół? Nie
5. Czy jesteś za liberalizacją ustawy aborcyjnej? Tak
6. Czy jesteś za zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem? Tak
7. Czy jesteś za tym, aby religii uczono w szkołach? Nie
8. Czy jesteś za podniesieniem podatków? Nie
9. Czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia? Tak
10. Czy jesteś za utrzymaniem integralności państwa polskiego? Tak
11. Czy jesteś za legalizacją narkotyków tzw. miękkich? Nie
12. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła? Tak
13. Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci? Tak
14. Czy jesteś za wprowadzeniem ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych? Tak
15. Czy jesteś za powrotem przez IPN do lustracji naukowców i twórców? Nie

 

Nr 22 na liście PO

Barbara Kimak, zawód: lekarz medycyny, wiek: 47 lat

Pytanie do kandydata/kandydatki TAK/NIE Uwagi
1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami do sejmu i samorządu? tak
2. Czy jesteś za budową w Polsce elektrowni atomowej? nie Ze względu na tendencje europejskie do odchodzenia od tego typu pozyskiwania energii!
3. Czy jesteś za metodą „in vitro” refundowaną przez państwo? tak Należy zauważyć w tym miejscu, że nacisk powinien być położony na możliwość korzystania w ty również finansowego wspomagania  wszystkich dostępnych form diagnostyki i leczenia bezpłodności
4. Czy popierasz skierowanie 6-latków do szkół? nie
5. Czy jesteś za liberalizacją ustawy aborcyjnej? nie
6. Czy jesteś za zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem? nie Tym samym nie jestem za zmianą definicji małżeństwa zawartej w konstytucji RP.
7. Czy jesteś za tym, aby religii uczono w szkołach? tak Nie widzą w tym nic niewłaściwego
8. Czy jesteś za podniesieniem podatków? nie
9. Czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia? nie Nie mniej jednak pewne formy  przekształcenia są konieczne!
10. Czy jesteś za utrzymaniem integralności państwa polskiego? tak
11. Czy jesteś za legalizacją narkotyków tzw. miękkich? nie
12. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła? nie
13. Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci? nie
14. Czy jesteś za wprowadzeniem ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych? tak
15. Czy jesteś za powrotem przez IPN do lustracji naukowców i twórców? Nie

 

Kandydat PO do Senatu RP z tzw. okręgu wschodniego

Aleksander Świeykowski zawód: przedsiębiorca, wiek: 62 lata

 

Pytanie do kandydata/kandydatki TAK/NIE Uwagi
1. Czy jesteś za jednomandatowymi okręgami do sejmu i samorządu? Do sejmu NIE W samorządach TAK
2. Czy jesteś za budową w Polsce elektrowni atomowej? TAK
3. Czy jesteś za metodą „in vitro” refundowaną przez państwo? TAK Ale w szczególnych wypadkach
4. Czy popierasz skierowanie 6-latków do szkół? NIE
5. Czy jesteś za liberalizacją ustawy aborcyjnej? NIE
6. Czy jesteś za zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem? NIE
7. Czy jesteś za tym, aby religii uczono w szkołach? tak
8. Czy jesteś za podniesieniem podatków? NIE
9. Czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia? TAK
10. Czy jesteś za utrzymaniem integralności państwa polskiego? TAK
11. Czy jesteś za legalizacją narkotyków tzw. miękkich? NIE
12. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła? TAK
13. Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci? TAK
14. Czy jesteś za wprowadzeniem ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych? TAK
15. Czy jesteś za powrotem przez IPN do lustracji naukowców i twórców? NIE

Oprac. Tomasz Kwiatek

 1. Trydent
  | ID: bc3d7b1c | #1

  Żenujące.. Jak mozna oddac glos na kogokolwiek z nich..

 2. Eleonora
  | ID: 44a8df18 | #2

  Dwie kandydatki napisały, że nie chcą elektrowni atomowych w Polsce:)
  Może będzie szansa, że nie zakupią niemieckiego i francuskiego złomu z demobilu i nie zafundują nam ” nowoczesnych źródeł otrzymywania energii”
  Może uda się przeżyć, co prawda wśród sodomitów i innych dziwaków, co!??!
  Oczekuję na wyznania kandydatów PISu:))
  Przypominam zakłopotanym, że w realu, podczas głosowania w Sejmie:
  ZA przywleczeniem atomowego złomu byli wszyscy posłowie PISu ( o PO nie wspominam, bo są to oczywistości)
  Oprócz pana prof. Szyszko- szacunek Panie Profesorze!
  Zapraszam na dzisiejsze spotkanie z prof Żyżyńskim!

 3. Dziunia
  | ID: c9403582 | #3

  HA HA rewelka super prowokacja ale barany
  co ciekawe to prawie same baby dały sie zrobic na szaro poza tym kudłatym inaczej
  Ale ale
  nie ma tu żadnego komentarza z innych klubów. czyżby kandydaci z lewicy albu PIN albo również z naszego PISiu nie mieli zdania.
  Może Oni lekceważą wyborców?????

 4. Filip
  | ID: 92624eaf | #4

  świetny pomysł! Mam nadzieję, że inni kandydaci też zaprezentują swoje poglądy

 5. Ciekawski
  | ID: e25013b5 | #5

  A gdzie są opinie członków PiS? póki co widać ulotki dwóch z nich, gdzie reszta????????
  Czyżby to ukłon w stronę Platfusów???? A co by innego…

Komentarze są zamknięte