Zaczął się Tydzień Wychowania

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Pod hasłem „Wszyscy zacznijmy wychowywać” Kościół w Polsce będzie po raz pierwszy obchodził w dniach 12-18 września Tydzień Wychowania. W parafiach w całej Polsce są już materiały duszpasterskie na temat tej inicjatywy: konspekty katechez i konferencji a także archiwalne nagrania wypowiedzi bł. Jana Pawła II nt. wychowania.

Nowa inicjatywa Episkopatu jest odpowiedzią na podejmowane przez państwo próby eliminowania problemu wychowania.

Nowa inicjatywa Episkopatu jest odpowiedzią na podejmowane przez państwo próby eliminowania problemu wychowania i zwalniania szkoły z jej funkcji wychowawczej – podkreślają jej pomysłodawcy z Rady Szkół Katolickich i Komisji KEP ds. Wychowania Katolickiego. W ramach specjalnego Tygodnia chcą oni promować dzieła wychowania oraz przypominać o roli wartości w procesie wychowawczym. Podkreślają też potrzebę kształtowania społecznej świadomości i postawy odpowiedzialności za wychowanie. Chcą zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia młodemu pokoleniu solidnej formacji nie tylko intelektualnej i kulturowej, ale też duchowej i chrześcijańskiej.

Dzisiejsza szkoła zbyt często tylko kształci, a zapracowani rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede wszystkim o zapewnienie potrzeb materialnych. Istnieje pilna potrzeba zajęcia się sprawami wychowania – uważa bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Wychowania.

Obchodzony w Polsce po raz pierwszy Tydzień Wychowania ma być nie tylko czasem modlitwy o ducha chrześcijańskiego wychowania, ale także okazją do ożywienia współpracy środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i Kościoła na poziomie parafii.

Chcemy żeby obchody Tygodnia Wychowania wybrzmiały też w liturgii jako wołanie o ducha chrześcijańskiego wychowania – dodaje bp Mendyk. W tym celu zostały przygotowane specjalne materiały duszpasterskie, które dotarły do wszystkich parafii w Polsce. Dostępne są również w wersji elektronicznej na stronach internetowych wielu polskich diecezji. Bp Mendyk ma nadzieję, że spotkają się one z uznaniem i życzliwym przyjęciem.

W specjalnej teczce na Tydzień Wychowania duszpasterze znajdą m.in. sugestie do tematycznych kazań oraz propozycje modlitwy wiernych do wykorzystania podczas Mszy św. odprawianych w tygodniu 12-18 września. Ponadto otrzymają materiały pomocne w przygotowaniu konferencji dla rodziców.

Natomiast katecheci otrzymają konspekty katechez dla uczniów szkół podstawowych na temat posłuszeństwa i wdzięczności rodzicom oraz wychowawcom, a dla gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej nt. samowychowania.

Załączono także wybrane teksty z nauczania bł. Jana Pawła II wyjaśniające na czym polega wychowanie, a także tekst aktu zawierzenia Bogu dzieła wychowania – do odmówienia przez uczniów na zakończenie liturgii podczas Tygodnia Wychowania.

Program ten przygotowała Komisja KEP ds. Wychowania Katolickiego we współpracy z Radą Szkół Katolickich. Ma on być inspiracją dla parafii, by na swoim terenie zorganizowały różnego typu konferencje, spotkania z nauczycielami, rodzicami a także dla dzieci i młodzieży. Proponowane są Msze dla środowiska szkolnego np. zorganizowanie uroczystej inauguracji roku szkolnego w kościele parafialnym.

W sobotę 17 września planowana jest pielgrzymka dzieci i młodzieży do sanktuarium jej patrona św. Stanisława Kostki w Rostkowie w diecezji łomżyńskiej. Organizowana po raz 29. pielgrzymka w tym roku wpisuje się w organizowany po raz pierwszy Tydzień Wychowania. W archidiecezji częstochowskiej księża mają zaprosić nauczycieli i wychowawców na nabożeństwo oraz na spotkanie, które mogłoby stać się zaczątkiem duszpasterstwa nauczycieli. W diecezji legnickiej w ramach Tygodnia Wychowania promowana będzie wśród uczniów idea wolontariatu jako forma samowychowania i służby drugiemu człowiekowi. Organizatorom Tygodnia w diecezji legnickiej zależy także na dowartościowaniu tej formy wychowania jaką jest rozmowa, dlatego księża będą zachęcać rodziców do rozmów ze swoimi dziećmi. Przypominają, że według statystyk przeciętny rodzic poświęca zaledwie 7 minut dziennie na rozmowę ze swoim dzieckiem.

Tydzień temu w kościołach w całej Polsce odczytywany był list pasterski Episkopatu poprzedzający I Tydzień Wychowania. Episkopat zachęca „wszystkich, którym nie pozostaje obojętna sprawa kształtowania serc dzieci i młodzieży” do wspólnego przeżycia Tygodnia Wychowania. Rozpocznie się on w poniedziałek 12 września, a zakończy w niedzielę 18 września, kiedy w Kościele przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.

Polscy biskupi apelują w liście do katolików i ludzi dobrej woli o troskę o pełny rozwój człowieka i przestrzegają przed niebezpieczeństwem „jednostronnego kształcenia pod presją współczesnej cywilizacji zdominowanej przez technikę i prawa rynku”.

Jednocześnie podkreślają, że człowiek, „aby stać się tym, kim powinien ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wychowania oraz kochających i wymagających zarazem wychowawców. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem” – przypominają słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1980 r. w paryskiej siedzibie UNESCO.

Za: PiotrSkarga.pl

 1. | ID: 69efbf16 | #1

  Tylko jedną uwagę tu wpisze,bo muszę więcej pomyśleć nad tym wartościowym materiałem ,jako ze jestem byłym nauczycielem .
  Szkoły podstawowe są za wielkie pod względem ilości uczni.ów.
  Do takiej szkoły boja się uczęszczać dzieci a i rodzice boją się wysyłać tam dzieci !
  Nie ma państwo pieniędzy- Bzdura !
  A na udział w wojnach razem z agresywnym NATO to ma pieniądze ?

Komentarze są zamknięte