Szeroki front na rzecz usunięcia z TVP satanisty Adama Darskiego „Nergala”

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Od soboty 3 września TVP 2 wprowadza na antenę program „The Voice of Poland”. O wadze, jaką przywiązuje do tego projektu, świadczy fakt, że umieszczono go w czasie najlepszej oglądalności i poświęcono mu prawie dwie godziny w każdą z sobót, choć w tym roku władze TVP po raz pierwszy w wolnej Polsce nie znalazły czasu na choćby skrótową transmisję ze Światowych Dni Młodzieży w Madrycie z Benedyktem XVI! Największym policzkiem dla chrześcijan w Polsce jest jednak zaangażowanie w tym programie Adama Darskiego „Nergala”.

Tego samego, który zaistniał w świadomości Polaków głównie przez profanację Biblii, obelgi pod adresem Kościoła i obnoszenie się z kultem szatana. Mówienie tu o „niszczeniu symboli religijnych” jest myleniem pojęć i rozmywaniem odpowiedzialności. Pismo Święte nie jest bowiem zwyczajnym symbolem, jak rybka na samochodzie. Biblia jest świętością, podobnie, jak Eucharystia! Chodzi więc o profanację.

Kiedy telewizja podpisywała kontrakt z Darskim, był on jeszcze oskarżonym w procesie o obrazę uczuć religijnych. Czy sędzia, który orzekł, że darcie na scenie Biblii i nazywanie jej „gównem” mieści się w ramach wolności artystycznej, działał w klimacie akceptacji dla ekscesów oskarżonego, jaki stworzyła wokół niego jedna z polskich instytucji publicznych? Tego nie wiem. Ale że TVP 2 lansuje Darskiego, to fakt. Nie będzie on bowiem zwykłym uczestnikiem programu, ale jednym z czwórki jurorów: autorytetów wyznaczających trendy, oceniających uczestników. Stąd jego ostatnie deklaracje w rodzaju: „szatan zwyciężył” znajdują nowe uzasadnienie.

TVP2 angażując Darskiego nie tylko zakpiła z chrześcijan w Polsce, ale i z tego, co jest korzeniem polskiej tożsamości. Chrześcijaństwo nie jest bowiem czymś dodanym do polskiej rzeczywistości, ale tym, co ją tworzyło i tworzy. Pialiśmy o tym przez całe wakacje w cyklu „Nasze dziedzictwo”. Dlatego każda próba wyśmiania, zawstydzenia i wykluczenia milionów ludzi z prawa do godnej obecności w życiu publicznym jest osłabianiem Polski. To ważne, zwłaszcza w kontekście kolejnej rocznicy września 1939. Siła narodu bierze się przecież z jego zdolności do jednoczenia się wokół szczytnych spraw i idei. Jest przejawem spójności, której nie sposób zniszczyć na zawsze, o czym się wielokrotnie przekonali zaborcy. Niepodległość to coś więcej niż tylko brak okupacyjnych wojsk na naszych ziemiach. Niepodległość dotyczy ducha i kultury, szacunku dla wszystkiego, co polskie, dumy z bycia Polakiem.

Nie mamy w ostatnich latach wielu symboli i idei jednoczących naród ani wielu powodów do dumy. Roztrwonione dziedzictwo „Solidarności”, wyprzedany majątek narodowy, zadłużone państwo, brak sztandarowych inwestycji na miarę międzywojennej budowy Gdyni, najgorsze w Europie drogi i koleje. Do tego ciągłe upokarzanie Polski przez jej przywódców i na arenie międzynarodowej. W sferze gospodarki nie mamy żadnego produktu, jak pisał przed rokiem Jacek Karnowski, „technologicznie bardziej skomplikowanego niż wódka”, który na świecie kojarzyłby się z Polską. Polaków obśmiewa się nawet w niemieckich podręcznikach dla dzieci! A do tego coraz częstsze przyzwolenia mediów i władzy na szarganie chrześcijańskich świętości. Czy można być dumnym z kraju, którego publiczne instytucje plują nam w twarz?

Zachęcam naszych Czytelników do pisania protestów do prezesa TVP Juliusza Brauna. Jako chrześcijanie nie dajmy się wykluczyć z wpływu na instytucje polskiego państwa. Nie dajmy się wykluczyć z Polski.

Formularz protestu można pobrać ze strony www.idziemy.pl. Za tydzień będzie również wydrukowany w naszym tygodniku.

Treść protestu:

Panie Prezesie,

Stanowczo protestuję przeciwko lansowaniu w TVP2 Adama Darskiego „Nergala”, znanego szerokiej opinii publicznej głównie z propagowania satanizmu, profanacji Biblii i krzewienia nienawiści wobec Kościoła katolickiego. Angażowanie go jako jurora w programie „The Voice of Poland” jest stawianiem go jako autorytetu i wzorca dla milionów widzów, zwłaszcza młodych, do których adresowany jest ten program. Jest to sprzeczne z misją Telewizji Polskiej jako instytucji publicznej, która ma szanować wartości chrześcijańskie i nie przyczyniać się do siania nienawiści z powodów rasowych czy religijnych. Jest to również naruszenie Ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., Rozdział 4. pkt 2;6.

Oczekuję wycofania się TVP2 ze współpracy z Adamem Darskim „Nergalem” i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które angażując go do sztandarowego w publicznej telewizji przedsięwzięcia, dopuściły się prowokacji, upokarzającej dla mnie i dla milionów chrześcijan w Polsce.

Treść protestu można wysłać także poprzez stronę TVP.

Przeciwko promocji satanizmu petycja do podpisu tutaj

Za: wpolityce.pl

Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi protestuje przeciwko zatrudnieniu przez TVP satanisty Adama Darskiego

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi protestuje przeciwko zaangażowaniu Adama Darskiego, znanego z publicznej promocji satanizmu, do programu zatytułowanego „The Voice of Poland”, który jest emitowany przez TVP2. Stowarzyszenie wyraża też wdzięczność ks. bp. Wiesławowi Meringowi za zdecydowaną i budującą reakcję na tę skandaliczną decyzję władz Telewizji Polskiej. W wydanej kilka dni temu odezwie Biskup Włocławski wezwał do odważnej obrony Bożych Praw i „ujawniania swojej niezgody na obecność »Nergala« w publicznej TVP poprzez protesty kierowane do Dyrekcji Programu Drugiego TVP”.

W piśmie do Jana Dworaka, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Stowarzyszenie im. ks. Skargi, wyraża wielkie oburzenie z powodu zatrudnienia Adama Darskiego do emitowanego przez telewizyjną „Dwójkę” programu pt. „The Voice of Poland”.

„Podobnie jak my, tak i wielu widzów zadaje sobie pytanie: jak pogodzić ten skandaliczny fakt z misyjnością Telewizji Publicznej, która zgodnie z zapisami uchwały Zarządu TVP z roku 1994 (Misja Telewizji Publicznej jako nadawcy publicznego), ma odwoływać się do wartości chrześcijańskich” – pisze w liście protestacyjnym Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia.

„Czy Telewizja Publiczna utrzymywana z pieniędzy podatników ma być narzędziem w rękach ludzi takich jak Adam Darski, który publicznie sprofanował Pismo Święte a Kościół Katolicki nazwał „zbrodniczą sektą”?” – czytamy dalej w piśmie do przewodniczącego KRRiT.

Stowarzyszenie żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację oraz oczekuje przeprosin skierowanych do milionów chrześcijan w Polsce.

W liście do ordynariusza diecezji włocławskiej Zarząd i Członkowie SKCH im. księdza Piotra Skargi „jako wierni Kościoła Katolickiego” wyrażają swoją wdzięczność za tak zdecydowaną i budującą reakcję ks. bp. Meringa „na skandaliczną decyzję władz Telewizji Polskiej o zaangażowaniu do programu rozrywkowego Adama Darskiego, znanego z publicznej promocji satanizmu”.

„Głos Księdza Biskupa jest dla nas wiernych wielkim wsparciem zwłaszcza w kontekście nasilających się aktów przemocy wymierzonych w chrześcijan tak na świecie jak i niestety w Polsce” – podkreślają, zapewniając, że Stowarzyszenie włącza się w protest przeciwko wspomnianej haniebnej inicjatywie TVP.

Tu publikujemy pełne teksty obydwu pism. Zamieszczamy także proponowaną treść listu protestacyjnego do Przewodniczącego KRRiT. Zachęcamy do włączenia się do akcji protestacyjnej poprzez podpisanie i wysłanie tego listu do Jana Dworaka.

Za: PiotrSkarga.pl

Komentarze są zamknięte