Moszna rozgorączkowała radnych na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska1

30 sierpnia 2011 r. odbyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Jak nas poinformował radny Jerzy Czerwiński, na początku sesji – przy okazji interpelacji radnych – poruszono kwestię zbiornika Włodzienin, który stoi pusty i z powodu dziur nie może być napełniony wodą. – „Dla mnie niepokojące jest to, że nie można wskazać winnych osób i podmiotów. Zapytałem władze czy mają odwagę to zrobić, bo może trzeba będzie wskazać kogoś kto podlega bezpośrednio zarządowi województwa” – powiedział NGO radny Czerwiński.

Pierwszą część sesji zdominowała informacja o planowanych przez Zarząd Województwa inwestycjach w Mosznej. Zarząd przedstawił tę informację na wniosek radnych opozycji, a przysłuchiwała się jej także obecna na sali spora reprezentacja pracowników Centrum Terapii Nerwic. Marszałek Józef Sebesta powiedział, że: „jesteśmy dziś w takiej fazie realizacji tych projektów, że warto jeszcze raz przedstawić argumenty za ich sfinalizowaniem. Projekt budowy nowego pawilonu na potrzeby Centrum Terapii Nerwic jest już w fazie przetargu na wykonanie tej inwestycji. Mamy nadzieję, że na przełomie września i października, jeśli nie będzie żadnych protestów, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który będzie mógł rozpocząć budowę” – wyjaśniał marszałek. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2013 r., a po przeprowadzeniu CTN do nowego budynku, rozpocznie się modernizacja i remont pałacu, czyli realizacja drugiego projektu: „Zamek Moszna – ośrodek turystyki rekreacyjnej i kulturowej, współfinansowanego ze środków europejskich”.

Mówiąc o argumentach, którymi kierował się Zarząd decydując o budowie w Mosznej nowego pawilonu na potrzeby CTN, wicemarszałek Roman Kolek podkreślał, że z roku na rok przybywa pacjentów z rozpoznaniem nerwic, a czas oczekiwania na leczenie wynosi w regionie około 140 dni. Przytoczył także dane, z których wynika, że ponad połowa pacjentów CTN to chorzy spoza regionu, a CTN Moszna cieszy się wśród nich bardzo dobrą marką. Przyjęty kierunek działania wpisuje się także w założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zyskał też akceptację konsultanta krajowego ds. psychiatrii prof. Marka Jaremy. Nowa inwestycja to nie tylko budynek, którego koszt skalkulowano na około 8,7 mln zł, ale także bogata infrastruktura – m.in. trafostacja i agregatornia, instalacja sanitarna w budynku i na zewnątrz, oczyszczalnia ścieków z instalacją sanitarną i elektryczną, parking na 150 miejsc, renowacja drzewostanu, wszelkie konieczne instalacje. Łączny koszt całego projektu (wraz z budynkiem) skalkulowano na niecałe 25 mln zł, a można być niemal pewnym, że po przetargu będzie on niższy. Marszałkowie podkreślali także, że inwestycje te będą służyły nie tylko budynkowi Centrum Terapii Nerwic, więc nie można ich łączyć tylko z nowym budynkiem. Obecni na sali pracownicy CTN przyjęli te informacje oklaskami, a Bożena Orłowska-Kauczor, która wypowiadała się w ich imieniu podkreślała, że pracownicy są już zmęczenie faktem traktowania Mosznej jako karty przetargowej w nadchodzących wyborach. – „To was wyborcy wybrali wierząc, że będziecie działać dla ich dobra. Takim dobrem jest zdrowie i jego ochrona. A my nie chcemy już udowadniać, że Centrum Terapii Nerwic jest potrzebne” – mówiła, zwracając się do radnych.

Ten głos kierowała zwłaszcza w stronę radnych SLD, którzy podważali zasadność budowy nowego pawilonu dla CTN w Mosznej. Radny Andrzej Namysło powiedział, że przedstawione przez Zarząd Województwa informacje nie rozwiały jego wątpliwości co do zasadności tej inwestycji w tym miejscu za takie pieniądze, zaś radny Andrzej Mazur powątpiewał, czy w ważnej sferze dbałości o zdrowie społeczeństwa warto przeznaczać aż tak duże pieniądze na terapię nerwic. Innego zdania był natomiast Jerzy Czerwiński z klubu PiS, który kategorycznie mówił o konieczności jak najszybszej realizacji tego projektu. Radny Czerwiński zasiada od lat w Radzie Społecznej ZOZ-u w Mosznej. Swoje wystąpienie zobrazował zdjęciami z terenu i odpowiednim komentarzem, w którym ma powstać hostel. Wyraził zaniepokojenie terenem, na którym ma on stanąć, gdyż tam był kiedyś staw i ziemia może się zapadać. – „Co będzie dalej z Moszną, jest warte zastanowienia” – jak powiedział NGO Radny Czerwiński, który podejrzewa, że za kilka lat obiekt może ulec sprywatyzowaniu.

Kończąc dyskusję na ten temat przewodniczący Sejmiku Bogusław Wierdak uspokajał zebranych na sali pracowników CTN, że sejmik w zdecydowanej większości wspiera tę inwestycję. – „Wszyscy trzymamy kciuki za jej szybką realizację” – mówił.

Radni zapoznali się także z informacją nt. sytuacji w spółce Przewozy Regionalne i trwającego w niej konfliktu z załogą. Marszałek nie ukrywał, że sytuacja w spółce jest trudna niemal od samego początku i wielokrotnie zajmowano się nią na Konwentach Marszałków Województw RP, a ostatni strajk na pewno jej nie poprawił. Radni byli zgodni, że sytuacja na kolei wymaga nowych rozwiązań, bo zaszłości z czasu tworzenia spółki nadal są nie do odrobienia. Na razie jednak nie wiadomo, jaki sposób wyjścia z problemów zostanie przyjęty – na koniec września minister infrastruktury zapowiedział okrągły stół w sprawie przewozów regionalnych.

Podczas sesji radni podjęli kilka decyzji finansowych – o niemal 6 mln zł zmniejszono tegoroczny budżet województwa, na przyszły rok przesunięto bowiem zaplanowaną w ramach funduszy unijnych rozbudowę drogi wojewódzkiej Grodków – Pakosławice. Uwolnione w ten sposób pieniądze z budżetu w kwocie 1,25 mln zł (przeznaczone na wkład własny w ramach tego projektu) zostaną wydane jeszcze w tym roku na niezbędne remonty na drogach wojewódzkich. Radni podjęli uchwałę w sprawie rozwoju bazy sportowej na ten rok – milion złotych, o które zwiększył się limit dla województwa opolskiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podzielili na dofinansowanie rozpoczętych już wcześniej budów hal sportowych w Gorzowie Śląskim, Radłowie i Głubczycach.

Uroczystą chwilą podczas sesji było uhonorowanie Tadeusza Chrobaka, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej „Medalem za Długoletnią Służbę”. Odznaczenie, przyznane przez Prezydenta RP z inicjatywy Marszałka Województwa wręczył wojewoda Ryszard Wilczyński. Tadeusz Chrobak od 27 lat pełni funkcję dyrektora WBP, a jego zasługą jest m.in. stworzenie Biblioteki Austriackiej i wyremontowanie zabytkowego pałacu w Rogowie Opolskim, gdzie przechowywane są starodruki, a pałac pełni także rolę centrum konferencyjnego.

Oprac. Tomasz Kwiatek,  źródło: www.umwo.opole.pl

Fot. Jerzy Czerwiński  (terenu pod hostel w Mosznej wraz z komentarzem autorskim)

  1. Heniu
    | ID: 8c5382a0 | #1

    Ciekawy jest wątek o tym sprywatyzowaniu. Jak zabraknie pieniędzy to samorząd sprzeda obiekt, czy tak to rozumieć?

Komentarze są zamknięte