Kartka z kalendarza: dziś mija 270. rocznica zajęcia Wrocławia w I wojnie śląskiej między Austrią i Prusami.

Niezależna Gazeta Obywatelska

Król Prus Fryderyk II Wielki zawarł sojusz z Saksonią i 16 grudnia 1740 r. wkroczył na Śląsk, który udało mu się zająć wraz z Kłodzkiem w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. 10 kwietnia 1741 r. doszło do zwycięskiej dla Prus bitwy pod Małujowicami koło Brzegu, a 10 sierpnia 1741 r. wojska pruskie wkroczyły do Wrocławia.

Walcząca na dwa fronty i mająca problemy wewnętrzne cesarzowa austriacka Maria Teresa zmuszona była 11 czerwca 1742 r. zawrzeć przedwcześnie taktyczny pokój we Wrocławiu, który przekazywał Prusom niemal całe terytorium Śląska oraz ziemię kłodzką. Przy Austrii pozostał jedynie Śląsk Cieszyński, Karniowski i Opawski. Maria Teresa nigdy nie pogodziła się ze stratą bogatej prowincji, co doprowadziło do kolejnych wojen śląskich zakończonych pokojem w Hubertusburgu w 1763 r. potwierdzającym status quo ante, a zarazem utrwalenie podziału Śląska, jaki nastąpił w wyniku I wojny śląskiej z lat 1740-1742.

Oprac. TK

 

Komentarze są zamknięte