Objawienia maryjne w Medjugorie mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników

Niezależna Gazeta Obywatelska26

24 czerwca mija 30. rocznica tzw. Objawień w Medjugorie. Biskupi Mostaru i Konferencja Episkopatu Jugosławii na podstawie prac dwu kolejnych komisji (złożonych z duchownych, teologów i psychiatrów) zakazała pielgrzymek i wszelkich innych religijnych wyjazdów do Medjugorie, zakazała propagowania zjawisk i publikacji na ich temat, uznała że nie mamy dowodów na nadprzyrodzony charakter zjawisk. Konferencja Episkopatu Bośni zakazała wizjonerom publicznie występować w kościołach. Watykan kilkukrotnie zabraniał organizowania pielgrzymek i wszelkich wyjazdów religijnych do Medjugorie. Zjawiska te są więc nieuznawane przez Kościół Katolicki.

Jednocześnie, Medjugorie uznane zostało jako „miejsce modlitwy”. Na wzgórze objawień, gdzie wchodzi się usłaną kamieniami drogą, rocznie przyjeżdża ok. 2 mln osób. Znam wielu pobożnych katolików, którzy właśnie w tym miejscu odnajdywali swoją drogę do Boga. Rozmawiałam też z ludźmi, którzy bywają niechętni wobec tych objawień…. Nie oceniam tych dwóch, skrajnych czasami, opinii i postaw. Dzielę się z Szanownymi Czytelnikami fragmentem książki, pracy doktorskiej wydanej przez KUL, który traktuję jako wstęp do dyskusji, wzajemnego dzielenia się osobistymi uwagami, bądź przeżyciami z odbytych tam pielgrzymek.

Autor: Marianna

___________________________________________________________________________________________

Dorota Rafalska w swojej książce „Medjugorie prawda czy fałsz” wydanej przez KUL w 2003 roku, a będącej analizą teologiczną zjawisk przeprowadzoną pod kierunkiem wykładowców KUL, jednoznacznie udowadnia że zjawiska w Medjugorie mają diabelską naturę.

Zakaz pielgrzymek do Medjugorie

Dwaj kolejni biskupi Mostaru i Konferencja Episkopatu Jugosławii na podstawie prac dwu kolejnych komisji (złożonych z duchownych, teologów i psychiatrów) zakazała pielgrzymek i wszelkich innych religijnych wyjazdów do Medjugorie, zakazała propagowania zjawisk i publikacji na ich temat, uznała że nie mam dowodów na nadprzyrodzony charakter zjawisk. Konferencja Episkopatu Bośni zakazała wizjonerom publicznie występować w kościołach. Watykan kilkukrotnie zabraniał organizowania pielgrzymek i wszelkich wyjazdów religijnych do Medjugorie. Zjawiska te są więc nieuznawane przez Kościół Katolicki. Niestety zarządzenia władz kościelnych są ignorowane. Nieposłuszni świeccy i duchowni darzoną zjawiska wielu kultem, pomimo że zjawa głosi bluźnierstwa i herezje. Szeroko zakrojona akcja propagowania zjawisk i pielgrzymki do Medjugorie są więc wyrazem nieposłuszeństwa wobec Kościoła.

Badanie prawdziwości objawień

Zwolennicy Medjugorie głoszą, że Kościół nie ocenia objawień podczas ich trwania, nie jest jednak prawdą. Istnieje cała procedura oceniania. Jeżeli jakiś element wskazuje na zło w objawieniach to trzeba takie wizje odrzucić. Medjugorie jest typową diabelską karykaturą objawień Maryjnych (Garabandal, Oława), celem Szatana jest odwrócenie uwagi wiernych od prawdziwych objawień (Fatima) i zasianie w sercach wiernych herezji (co doskonale się udaje).

Dowody na demoniczność zjawy z Medjugorie

Wśród argumentów świadczącymi o diabelskiej naturze Medjugorie (niezgodności z praktyką prawdziwych objawień) można wymienić to, że:

 • Zjawa głosi herezje sprzeczne z nauką Kościoła co świadczy że zjawiska te nie pochodzą od Boga.
 • Wizjonerzy grzeszyli przed objawieniami
 • Zjawa wybrała grzeszników
 • Wizjonerzy kłamali co do swych działań
 • Wizje miały miejsce nocą w różnych miejscach
 • Wizje trwają od 1981 przez wiele lat
 • Wizje mają miejsce wielokrotne w ciągu doby
 • Wizje maja miejsce na życzenie wizjonerów
 • Wizje nie są regularne
 • Przekazy zjawy są chaotyczne
 • Stopy zjawy (podającej się za Marie) są ukryte
 • Wygląd zjawy nie zgodny z katolicką symboliką maryjną
 • Zjawie towarzyszą amorki o demonicznym wyglądzie
 • Demoniczne amorki mają ukryte stopy
 • Amorki naśladują zjawę
 • Wizjonerzy mają fizyczny kontakt ze zjawą (całują się z nią, przytulają się do niej)
 • Zjawa nie jest zrównoważona emocjonalnie
 • Zjawa napawała lękiem wizjonerów
 • Wizjonerzy są uzależnieni od wizji
 • Zjawa zmusza wizjonerów do szaleńczego wysiłku
 • Zjawa groziła biskupowi miejsca
 • Franciszkanie z Medjugorie za wspieranie objawień są usunięci ze stanu kapłańskiego
 • Zjawa odwraca uwagę wiernych od Jezusa i kieruje ją na siebie
 • Zjawa neguje posiadanie przez Maryje łask (podczas gdy Kościół naucza że Maryja obdarzona łaskami)
 • Zjawa neguje moc wstawiennictwa Maryi i twierdzi że Maryja potrzebuje wsparcia ludzi (podczas gdy Kościół naucza że modlitwa Maryi jest w pełni skuteczna)
 • Zjawa głosi nową datę narodzin Maryi 5 sierpnia czyli nowy kalendarz liturgiczny (podczas gdy Maria urodziła się 8 września)
 • Zjawa głosi że Maryja sama wstąpiła do Nieba i tam zmarła (podczas gdy Kościół naucza że w Niebie się nie umiera a Maryje do Nieba wziął Bóg)
 • Zjawa kreuje Maryje na równą Jezusowi (podczas gdy Kościół naucza że Maria jest Matką Jezusa i pośredniczką między ludźmi a Bogiem)
 • Zjawa głosi, że rzekomo objawienia są ostatnie (podczas gdy Kościół naucza że to Kościół decyduje o prawdziwości objawień)
 • Zjawa kreuje Maryje na niezależną od Boga twierdząc, że sama wybrała Medjugorie (podczas gdy Kościół naucza że Bóg posyła Maryje)
 • Zjawa twierdzi, że nie chrześcijanie a mieszkańcy Medjugorie są ludem wybranym (podczas gdy Kościół naucza, że to chrześcijanie są narodem wybranym)
 • Zjawa wprowadza nowy sakrament specjalne błogosławieństwo (podczas gdy Kościół naucza, że tylko on ma władze wprowadzania sakramentów)
 • Zjawa nawołuje do nieposłuszeństwa wobec biskupa, co było równoznaczne z rozbijaniem kościoła (podczas gdy Kościół naucza, że Maryja dba o jedność i nienaruszalność Kościoła)
 • Zjawa chce uwielbienia na równi Bogu (podczas gdy Kościół naucza, że wielbiony ma być Bóg)
 • Zjawa milczy o Trójcy (będącej podstawą Katolicyzmu)
 • Zjawa głosi, że w Medjugorie Bóg najbliższy w historii ludziom (podczas gdy Kościół naucza, że Bóg był zawsze blisko ludzi, dziś obecny jest w Ewangelii i Kościele, bliskość ta najpełniej urzeczywistniła się w Jezusie, Jezus fizycznie obecny jest w chlebie i winie podczas Eucharystii, przyjecie Komunii Świętej jest zespoleniem z Jezusem)
 • Zjawa neguje pośrednictwo w modlitwie (podczas gdy Kościół naucza, że warto korzystać z pośrednictwa świętych i Maryi)
 • Zjawa głosi, że Jezus jest Ojcem (podczas gdy Kościół naucza, że Ojciec i Syn to inne osoby)
 • Zjawa głosi, że Jezus umarł za wiarę (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus wiedział, więc nie wierzył, a swe życie oddał dla zbawienia ludzi)
 • Zjawa głosi wszechpotęgę Szatana (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus pokonał szatana raz na zawsze na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie, a szatan nie ma władzy nad chrześcijanami)
 • Zjawa głosi automatyczne zbawienie grzeszników po spowiedzi i komunii świętej (podczas gdy Kościół naucza, że automatycznie zbawieni są tylko święci, grzesznik po spowiedzi i komunii świętej trafia do Czyśćca, bo musi ponieść karę)
 • Zjawa głosi, że za dusze czyśćcowe nikt się nie modli (podczas gdy Kościół w swej liturgii modli się za dusze czyśćcowe)
 • Zjawa podaje nową datę przejścia z czyśćca do nieba w dzień bożego narodzenia (podczas gdy Kościół naucza że przejście taki ma miejsce w dniu zadusznym)
 • Zjawa głosi, że potępieni nie cierpią w Piekle
 • Zjawa głosi, że człowiek odrodzi się w innym ciele
 • Zjawa głosi, ze nie trzeba się nawracać na katolicyzm wystarczy przyjąć jej orędzia
 • Zjawa głosi, że przynależność religijna nie ma znaczenia
 • Zjawa mieni się zbawieniem dla wszystkich niezależnie od wiary
 • Zjawa głosiła zbawienie w zjawie nie w Jezusie
 • Zjawa głosi, że pokój na świecie niezbędny do zbawienia
 • Zjawa głosi samo zbawienie we własnej religii
 • Zjawa wprowadza własną liturgie
 • Tylko wizjonerzy znają tajne orędzie.
 • Fałszywe objawienia

W Medjugorie, Oławie i Garabandal Szatan podszywał się po Maryję. Tłumy się modliły, ludzie zmieniali swoje życie, ale wszystko to służyło złemu. Wielu ludzi zmienia swoje postępowanie i żarliwie się modli przyłączając się do sekt. Nie jest to dobre, bo nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim.

Medjugorie ma swój metafizyczny wymiar pierwotny, który widzimy też w Garabandal (polecam książkę ks. Warszawskiego „Garabandal”), Oławie, gdzie stajemy oko w oko z wrogiem z początków czasów. Jest też wymiar polityczny (o którym Mackiewicz pisał w „Watykan w cieniu krzyża”, „W cieniu czerwonej gwiazdy”) Medjugorie, zjawa propaguje pacyfizm (kto czytał „Zwycięstwo prowokacji ” Mackiewicza czy „100 zabobonów” Bocheńskiego”, ten wie że propaganda pacyfizmu jest orężem ruchu komunistycznego).

Autor: Jan Bodakowski

Bibliografia:

Dorota Rafalska, „Medjugorie prawda czy fałsz”, KUL w 2003 roku

Zobacz też

 1. Magdalena
  | ID: abb58b2f | #1

  W poniedziałkowym wydaniu „Uważam Rze” jest fajny art. na temat tych objawień, ale przedstawiono je jako fenomen. Autorka Ewa Czaczkowska, twierdzi na koniec, że JPII uznawał te objawienia ale w prywatnych listach, nigdy w oficjalnych pismach papieskich. W sumie to truno stwierdzić. Ja tam nie widzę niczego złego w nawoływaniu do modlitwy, postu i pokoju – przecież 10 lat po tych objawieniach na Bałkanach wybuchła wojna!

 2. pirat
  | ID: abb58b2f | #2

  ja tam byłem w Medjugorie. Zrobili z tego prawdziwy przemysł turystyczny a raczej pielgrzymkowy. Widziałem zakonnice i księży, a niby to prze Watykan zakazane?

 3. Eleonora
  | ID: 87a1b251 | #3

  Watykan nie uznał prawdziwości Objawień, natomiast modlić się można wszędzie, nawet tam.
  Dlatego nazywamy to miejsce ” miejscem modlitwy” I dobrze!
  Powinniśmy się modlić.

 4. Pablo91
  | ID: aefa91c9 | #4

  Watykan nie stwierdził, że objawienia są nieprawdziwe, lecz po prostu nie ma na to wystarczających dowodów. Nikt nie może oficjalnie powiedzieć, że jest to dzieło szatana dopóki nie będzie to ogłoszone przez Watykan. I kto mówi, że przez wieki nie zmieniły się podstawy naszej wiary, skoro przyjmujemy, że wszystko jest zmienne. Możliwe iż objawiona nawołuje do podstaw chrześcijaństwa, a nie głosi bluźniercze treści. Oczywiście musimy przyjąć iż jest możliwe, że nie jest to na pewno objawienie dopóki nie stwierdzi tego kongres wiary, oraz możliwe, że mogą się pojawiać osoby, które będą udawały objawienie, aby na tym zarobić. Trzeba umieć odróżnić prawdę od oszustwa. A sprawę objawień zostawmy do podjęcia decyzji Kongresowi wiary

 5. kasia
  | ID: 78168877 | #5

  można pisać o tym miejscu różne niepochlebne opinie, negować wszystko, co przekazuje „zjawa”, dopóki się tego miejsca nie odwiedzi… wyjazd wielu moich znajomych, bliższych i dalszych zmienił życie… ironizowałam z tego, co mówiono o Medjugorie, drażniły mnie opowieści o fenomenie tego miejsca, dopóki nie pojechałam tam sama. Ponad 2 tygodnie temu wróciłam z Medjugorie. Czuję pokój i radość, a dotąd doświadczałam wyłącznie frustracji i widziałam świat i ludzi w ciemnych barwach, traktowałam je jako zło konieczne… a teraz mam w sobie wiele nadziei i spokoju wewnętrznego… po owocach poznacie…

 6. Lex Rectum
  | ID: fe05ce81 | #6

  Też tam byłem i też ironizowałem dopóki na własne oczy nie ujrzałem Medjugorskiego fenomenu. A teraz, po wizycie – czuję się uduchowiony jak nikt! Z radością w sercu słucham radia Maryja i znajduję radość w oglądaniu księdza Natanka. A jak spalę jakiegoś homoseksualistę albo ateistę to czuję że osiągnę pełnię szczęścia i duchowej harmonii! Zaiste wierzcie w Prawdę Objawień, nawet jeśli nie ma na nią dowodów – poczujecie je w Waszej duszy, jak tylko wydacie pieniądze na odwiedziny tego cudownego miejsca!

 7. m.b
  | ID: 804055f5 | #7
 8. Jerzy
  | ID: f7824346 | #8

  Pani Marianno!
  Cytując tak obszernie „wywody” p. Rachwalskiej na temat zjawy, podszycia szatana itp. , zakazu organizowania pielgrzymek przez świeckich do Medjugorje (to jest według mnie totalne kłamstwo)…tylko można usiąść i płakać!!! Dlaczego tak znienawidzone jest Medjugorje??…ano dlatego, ze następują tam nawrócenia!…a to już jest „niebezpieczne” dla współczesnego świata!
  Przecież obowiązuje Oświadczenie Epispokaptu Byłej Jugosławii …cyt: te Oświadczenie Konferencji Episkopatu Jugosławii:

  Komunikat Zadarski
  „Oświadczenie Konferencji episkopatu Jugosławii

  9 – 11. kwietnia 1991 r.
  Oświadczenie

  Biskupi od samego początku śledzą wydarzenia medziugorskie za pośrednictwem biskupa miejscowej diecezji, komisji powołanej przez tegoż biskupa oraz komisji Konferencji Episkopatu Jugosławii.

  W oparciu o rezultaty dotychczasowych badań nie jest możliwe stwierdzenie objawień o charakterze nadprzyrodzonym. Jednakże wielka liczba wiernych, którzy przybywają do Medziugorja z całego świata, powodowani wiarą i innymi racjami, wymaga uwagi i opieki duszpasterskiej ze strony biskupa diecezji, a także innych biskupów, tak, aby zarówno w Medziugorju jak i we wszystkich dziełach wypływających z inspiracji medziugorskiej zachęcano do nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny zgodnie z nauczaniem Kościoła.

  W tym celu biskupi wydadzą właściwe wskazówki o charakterze liturgiczno – duszpasterskim. Równocześnie będą kontynuowane na bieżąco badania wydarzeń w Medziugorju prowadzone przez wymienione powyżej komisje.

  Zadar, 10. kwietnia 1991 r.
  Biskupi Jugosławii”

  Proponuje p. Mariannie zacytować też w obronie Medziugorje pracę doktorską ks. dr Macieja Arkuszyńskiego pt.” Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach w Medziugorje 1981-2008″

  poniżej jest link dot tej pracy:
  http://www.medjugorje.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=206:ks-maciej-arkuszyski-doktorat&catid=36:istotne-informacje&Itemid=57

  i na koniec ….byłem 4 razy w Medjugorje w 1996,2001, 2006…i właśnie teraz na 30-rocznicę …25.06.2011r. …. mogę napisać tylko… tam właśnie niebo jest otwarte dla każdego człowieka, takiej współczesnej stolicy światowego pokoju nie ujrzymy i nie odczujemy nigdzie, jak włąśnie w Medjugorje!… hmhmhm..jak szatan mógłby wymyślić takie coś??? … Czy konfensjonał świata (jak tam określa się Sakrament Pojednania)…też jest jego dziełem???

  pozdrawiam! Z Panem Bogiem!

 9. Jerzy
  | ID: f7824346 | #9

  Pani Marianno!
  Cytując tak obszernie „wywody” p. Rafalskiej na temat zjawy, podszycia szatana itp. , zakazu organizowania pielgrzymek przez świeckich do Medjugorje (to jest według mnie totalne kłamstwo)…tylko można usiąść i płakać!!! Dlaczego tak znienawidzone jest Medjugorje??…ano dlatego, ze następują tam nawrócenia!…a to już jest „niebezpieczne” dla współczesnego świata!
  Przecież obowiązuje Oświadczenie Epispokaptu Byłej Jugosławii …cyt: te Oświadczenie Konferencji Episkopatu Jugosławii:

  Komunikat Zadarski
  „Oświadczenie Konferencji episkopatu Jugosławii

  9 – 11. kwietnia 1991 r.
  Oświadczenie

  Biskupi od samego początku śledzą wydarzenia medziugorskie za pośrednictwem biskupa miejscowej diecezji, komisji powołanej przez tegoż biskupa oraz komisji Konferencji Episkopatu Jugosławii.

  W oparciu o rezultaty dotychczasowych badań nie jest możliwe stwierdzenie objawień o charakterze nadprzyrodzonym. Jednakże wielka liczba wiernych, którzy przybywają do Medziugorja z całego świata, powodowani wiarą i innymi racjami, wymaga uwagi i opieki duszpasterskiej ze strony biskupa diecezji, a także innych biskupów, tak, aby zarówno w Medziugorju jak i we wszystkich dziełach wypływających z inspiracji medziugorskiej zachęcano do nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny zgodnie z nauczaniem Kościoła.

  W tym celu biskupi wydadzą właściwe wskazówki o charakterze liturgiczno – duszpasterskim. Równocześnie będą kontynuowane na bieżąco badania wydarzeń w Medziugorju prowadzone przez wymienione powyżej komisje.

  Zadar, 10. kwietnia 1991 r.
  Biskupi Jugosławii”

  Proponuje p. Mariannie zacytować też w obronie Medziugorje pracę doktorską ks. dr Macieja Arkuszyńskiego pt.” Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach w Medziugorje 1981-2008″

  poniżej jest link dot tej pracy:
  http://www.medjugorje.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=206:ks-maciej-arkuszyski-doktorat&catid=36:istotne-informacje&Itemid=57

  i na koniec ….byłem 4 razy w Medjugorje w 1996,2001, 2006…i właśnie teraz na 30-rocznicę …25.06.2011r. …. mogę napisać tylko… tam właśnie niebo jest otwarte dla każdego człowieka, takiej współczesnej stolicy światowego pokoju nie ujrzymy i nie odczujemy nigdzie, jak włąśnie w Medjugorje!… hmhmhm..jak szatan mógłby wymyślić takie coś??? … Czy konfensjonał świata (jak tam określa się Sakrament Pojednania)…też jest jego dziełem???

  pozdrawiam! Z Panem Bogiem!

 10. Rem
  | ID: d1dda9ac | #10

  @Lex Rectum
  A diabeł się cieszy. Im więcej spalisz homoseksualistów, tym większa jego radość. A na koniec z Ciebie zrobi homosex i też spali. Tak się skończy ignorowanie tego co Rzym mówi!

 11. Marysia
  | ID: cd62b2d9 | #11

  Gdzie w tym wszystkim jest Jezus?

 12. Marysia
  | ID: cd62b2d9 | #12

  Objawienia diabelskie

 13. Marysia
  | ID: cd62b2d9 | #13

  Wszelkie objawienia muszą być zgodne z Pismem Sw., a nie z nauką Kościoła Katolickiego, która jest błędna.Cieszę się, że część ludzi po powrocie z Megiugorie zmienia wyznanie!

 14. Anonim
  | ID: 519e4bb9 | #14

  @Lex Rectum
  Współczuje głupoty

 15. Aga
  | ID: 519e4bb9 | #15

  Anonim :
  @Lex Rectum
  Żal mi osób , które wierzą, że Medjugorie to dzieło szatana. Myślicie, ze szatan się cieszy jak widzi mnóstwo nawróceń, ogromne rzesze ludzi przystępujących do spowiedzi i komunii świętej. Tylko głupi i ślepy na Boga może tak mówić!!!

 16. Anonim
  | ID: 485c17e5 | #16

  Byłem miesiąc temu w Medjugorie , pojechałem tam przy okazji wycieczki do Chorwacj ( nie jako pielgrzymka) i muszę przyznać, że nie odbiło to na mnie piętna. Kicz, handel wszystkim co sie da. Za kościołem „amfiteatr” dużo włochów i dwoje ludzi(prawdopodobnie”wizjonerzy przekazywali objawienia- był tłumacz -włoch. Wiwaty, oklaski, nawoływania. W moim odczuciu to wielki Happy End . Jestem wieżący, praktykujący, ale zawiodłem się, nic nie czułem, nie czułem bliskości Boga. Bóg jest wszedzie ale nie ma go „chyba ” w Medjugorie. Obym sie mylił.

 17. Aga
  | ID: 6a94abb7 | #17

  Ja również byłam w Medjugorie przy okazji wczasów w Chorwacji. Nie wybrałam się jednak na górę, w miejsce gdzie stoi pomnik Maryi…Nie wiem dlaczego, ale poczułam wielką niechęć do tego miejsca, wręcz uciekłam z stamtąd…Zostawiłam znajomych, którzy się tam wybierali i wróciłam na kwaterę. Jestem głęboko wierzącą osobą i muszę przyznać, że to było dziwne doświadczenie…

 18. Piotr
  | ID: 96635a4f | #18

  A ja polecam Fatimę. Medjugorje to jedno wielkie oszustwo. Karykatura objawień maryjnych. Medjugorie to kontynuacja objawień szatana w Garabandal tylko o wiele sprytniejsze. Medjugorie to próba ośmieszenia objawień Fatimskich.

 19. | ID: 2cbfb0bf | #19

  Maryja się bardzo smuci jak tak piszecie Medjugorie jest miejscem prawdziwych objawień bo gdyby nie było to niebyłoby tyle nawróceń a Ci którzy byli w tym miejscu i nic nie odczuli to Bóg też działa tylko w inny sposób na każdego.Posłuchajcie sobie nagrań ze spotkania w Częstochowie na stronie http://www.czatachowa.pl albo jedżcie na nie.Tam wszystko pisze na stronie internetowej i zobaczcie na własne oczy jak Bóg działa ;)

 20. Piotr
  | ID: 96635a4f | #20

  Zdania swojego nie zmienię. Medugorje to mamienia szatańskie. Tam gdzie nie ma pokory i posłuszeństwa tam nie ma Boga. Jak medugorje ma się do objawień Chrystusa św. Faustynie Kowalskiej gdzie Chrystus powiedział bądź posłuszna swoim przełożonym choćby oni nie mieli racji ? Jak medugorje się ma do wizjonerki Łucji z Fatimy gdzie unikała ona rozgłosu.W medugorje wszystko idzie nie tak jak trzeba. Wszystko idzie obok Kościoła.Jest tam pycha i nieposłuszeństwo.Gdzieś ktoś już powiedział szatan w płaszczyk fałszywej pokory się ubierze ale w szatę posłuszeństwa nigdy.I dlatego wolę odwiedzić Fatimę gdzie naprawdę ukazała sie nasza matka Maryja.

 21. syn gromu
  | ID: a36f5ace | #21

  ,,Przy okazji wczasow bylem w Czestochowie,w bramie wpieli mi krzyzyk kazali sobie 10 pln.Zupa w domu pilgrzyma byla przesolona.Wszedlem na wprost przez brame i nie widzialem zadnego obrazu!,,
  W takim stylu wypowiadacie sie o Medziugorje.Miejsca tworza ludzie,swiadectwa ich zycia.Trzeba sie znimi zapoznac aby dokonywac sadu.Jerzeli Medziugorje jest od Boga to swimi sadami dopuscic sie mozecie grzechu przeciwko Duchowi Swietemu/Mat 12/a taki grzech nie bedzie odpuszczony.
  Dopuki zyja Wizjonerzy i jak kazdy z nas posiadaja wolna wole to nie nalezy spodziewac sie oceny ostatecznej Vatykanu.W tej chwili pracuje komisja Vatykanska pod przewodnictwem kardynala Ruiniego.Czy Piotrze mass lepsza wiedze i kwalifikacje od kardynala i komisji ze wydajesz takie sady?

 22. syn gromu
  | ID: a36f5ace | #22

  Polecam ksiazke KS.Macieja Arkuszynskiego o bledach pracy doktorskiej Pani Doroty Rafalskiej.

 23. Piotr
  | ID: 96635a4f | #23

  A ja Panu polecam pojechać do Fatimy.

 24. Piotr
  | ID: 96635a4f | #24

  Gdzie wszystko jest zatwierdzone przez Kościół Katolicki. Ciekawe co Pan zrobi jak Watykan ogłosi Fałszerstwo tych objawień ? Do zbawienia nie są mi potrzebne żadne objawienia prywatne. Objawienia nie są dogmatem wiary.Są tylko pomocą dotarcia do Boga. Są jakby drogowskazem. A w medugorje jaki mamy drogowskaz ?Nieposłuszeństwo, pycha. Dlatego grzechem przeciwko Duchowi Św. niech Pan mnie nie straszy.

 25. Piotr
  | ID: 96635a4f | #25

  Chyba że Pan mnie straszy duchem zjawy medugorskiej to inna sprawa.

 26. Piotr
  | ID: 96635a4f | #26

  Już zacząłem sie bać

Komentarze są zamknięte