Radni PiS napisali list do przewodniczącego SLD

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Jaki i Nowak

Ostatnia decyzja Rady Miasta Opola, która swoją uchwałą postanowiła pozostawić najwyższą stawkę w Polsce za opłaty w żłobkach (320 zł a np. w Warszawie 205) przegłosowana przez kluby PO, RdO i SLD zmotywowała opolskich radnych Prawa i Sprawiedliwości do podjęcia kroków mających na celu zwrócenie uwagi liderom tej ostatniej partii, że poczynania ich przedstawicieli w opolskiej Radzie Miasta mają się nijak do założeń programowych SLD.

Z tego więc powodu opolscy radni PiS postanowili zwrócić się z listem do przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego by uświadomić mu niepokojące zachowania radnych z jego ugrupowania, w liście czytamy m.in. :

Obserwujemy zachowania innych samorządowców SLD w całej Polsce i stwierdzamy, że są one biegunowo odległe od tych, które zaprezentowali radni lewicy w Opolu. Sądzimy też, że program SLD zakłada wspieranie młodych rodziców – a nie dokładanie im jak to tylko możliwe najwyższych opłat w żłobkach.

Radni PiS apelują też o jak najszybsze zdyscyplinowanie SLD-owskich radnych poprzez przeprowadzenie szkolenia przypominającego im właściwą linię programową ich partii. Radni PiS mają nadzieję, że szybkie podjęcie tych działań przez władze SLD pozwoli na to, żeby już w przyszłym miesiącu ponownie zgłosić uchwałę obniżającą opłaty w żłobkach, a jej przegłosowanie będzie możliwe dzięki głosom radnych SLD, którzy po chwilowym zbłądzeniu będą już odpowiednio przeszkoleni i dokładnie uświadomieni jaką mają podjąć decyzję.

 

Komentarz redakcji:

Grzegorz Napieralski kierując partią, która w swoich założeniach programowych i ideowych, ma dbałość o dobro ogółu i przeciwdziałanie ludzkiej biedzie i krzywdzie, powinien bacznie zwrócić uwagę na zachowanie opolskich radnych SLD. Z tego powodu powinien więc podjąć szybkie kroki mające na celu „naprostowanie” członków jego partii na właściwą linię programową, gdyż przynależność do SLD do czegoś w końcu zobowiązuje.

Jest to przecież ugrupowanie, które ma, jakby nie było, najdłuższy staż polityczny ze wszystkich istniejących obecnie partii politycznych w Polsce, której genezę powstania datujemy na 22 lipca 1944 – oczywiście przez wszystkie późniejsze lata, aż do ’89 roku „Sojuz” nosił trochę inną nazwę ale ogólnie to jest ta sama organizacja. Tak więc już choćby ze względu na pamięć i szacunek do wcześniejszych „towarzyszy” i do ich dokonań, radni SLD powinni posypać głowy popiołem i zmienić swoje postępowanie.

Autor: Grzegorz Bieniarz

  1. Anonim
    | ID: 856ea92c | #1

    TAK TRZYMAĆ CHŁOPAKI ! ! !

  2. | ID: c957a018 | #2

    Pis jest partią antypolską i antyeuropejską, jest zwykłą zorganizowaną grupą przestępczą, inspirowaną i popieraną przez kler, za pośrednictwem ojca Rydzyka „RADIO MARYJA”.. Które to radio jest centrum rekrutacyjno – szkoleniowym sługusów i lizusów tych agentów, tego obcego mocarstwa, które to MOCARSTWO w sposób podstępny przejmuje terytorium Polski w postaci rzekomo odzyskiwanej ziemi, oraz inne sprytnie wyłudzane od PAŃSTWA POLSKIEGO korzyści majątkowe, zawłaszczone za pośrednictwem PiSu i tym podobnym sprzedajnym zdrajcą polskiego narodu. Natomiast istniejąca w Polsce SEKTA RELIGIJNA – KOŚCIÓŁ KATOLICKI jest oczywistą placówką i przyczółkiem WATYKANU, który będąc obcym MOCARSTWEM, za pomocą tej SEKTY korumpuje Polskie partie polityczne, kusząc i oferując wymierną kożyść – w postaci oferowanych głosów wyborczych. Co wymaga szczególnej uwagi, albowiem rodzi to przerażenie i budzi głęboki niepokój wobec bezkarności i przenikania się, materialno – prawnego i czysto biznesowego interesu kleru i polityki, a w szczególności okazywanej nonszalancji państwu polskiemu, w kontaktach korupcyjno – biznesowych między PiSEM a KLEREM. Bowiem żadna grupa społeczna, nigdy nie zaszkodziła Polakom oraz wolności i demokracji, jak zwolennicy i członkowie MAFII PiSOWSKIEJ !!! – zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która to grupa kierując się własnym przestępczym interesem, inspiruje służby panstwowe, do niegodnych i własnych, czysto mafijnych celów, co skutkuje przekształcaniem tych służb, w zbrojne bandy, napadających na ludzi o szóstej rano, dokonując bezkarnych wyrafinowanych zbrodni, przeciw wolności i godności człowieka.
    Patriota

Komentarze są zamknięte