Kartka z kalendarza: dziś mija 369. rocznica objawień maryjnych we Włoszczowie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) oparła się ruchom reformatorskim i innym XVI-wiecznym modom religijnym. Prawdopodobnie temu zawdzięcza łaskę w postaci maryjnych objawień i doznanych za jej wstawiennictwem uzdrowień. Matka Chrystusa objawiła się we Włoszczowie 28 maja 1642 r. Maryja ukazała się w towarzystwie św. Józefa i św. Joachima. Matka Boska ukazała się w ubogim, niezamieszkanym domu leżącym przy rynku. Towarzyszyły temu liczne uzdrowienia. Zdarzenie zostało opisane i udokumentowane. Na podstawie świadectw ludzi, którzy doświadczyli łask i skrupulatnych studiów nad nimi, ówczesny Prymas Polski Maciej Łupieński wydał zgodę na wybudowanie w mieście kaplicy, do której w 1646 r. uroczyście wprowadzono obraz Matki Bożej Włoszczowskiej.

Obraz przedstawiający Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą z Dzieciątkiem na ręku, w otoczeniu św. Joachima i św. Józefa sprowadził z Krakowa ks. Jakub Chrostkiewicz kanonik kolegiaty kurzelowskiej. Dwa lata później włoszczowska kaplica została konsekrowana, a w jedną z jej ścian wmurowano tablicę upamiętniającą historię objawień. Kult obrazu Matki Bożej Włoszczowskiej trwa nieprzerwanie od kilkuset lat. Sukcesywnie rozwija się także znaczny ruch pątniczy. Coroczne uroczyste nabożeństwo ku Jej czci odprawiane jest w poniedziałek po Świętej Trójcy. Połączone jest ono z błogosławieństwem dzieci. Wierni wołają: „nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka”, „Matko wielkiego miłosierdzia, błogosław nam”. We Włoszczowie Matka Najświętsza odbiera cześć jako Królowa Rodzin.

Autor: Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte