„Najczęściej publikowane drukiem prace poświęcone tematyce historii Regionu są często pokłosiem badań polskich historyków, ale finansowanych przez zagraniczne – najczęściej niemieckie – instytucje”

Niezależna Gazeta Obywatelska

„Rzeczpospolita” publikuje bardzo ważny „List otwarty do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego”, podpisany przez znanych Ślązaków: My, niżej podpisani, zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w przededniu Jubileuszu 90-tej rocznicy zwycięskiego III-go Powstania Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Macierzy utworzenie i finansowe wsparcie inicjatywy wieloletniego państwowego programu edukacyjno-wydawniczo-historycznego pod roboczą nazwą „Śląscy Bohaterowie Polski”.

Odnosimy się z całym szacunkiem do realizowanych już inicjatyw, które zmierzają do dokumentowania i popularyzowania zróżnicowanego bogactwa narodowościowego i kulturowego na Górnym Śląsku. Nie chcemy, by zapomniano o cennym wkładzie w kulturę i rozwój Regionu, w szczególności mieszkańców niemieckich i żydowskich oraz innych narodowości. Jednocześnie z narastającym niepokojem obserwujemy istniejącą od ćwierć wieku bierność i brak woli ze strony władz rządowych i samorządowych Rzeczypospolitej – by równie konsekwentnie badać i popularyzować wiedzę o polskim dziedzictwie na Górnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem trzech powstańczych zrywów.

Nie możemy milczeć, gdy wobec polskiego „grzechu zaniechania” coraz częściej deprecjonuje się znaczenie powstańczego zrywu Górnoślązaków, wypacza jego jednoznaczny sens – walkę o powrót do Polskiej Macierzy. Brak pieniędzy na bieżące prowadzenie badań naukowych, wydawnictwa i prace popularnonaukowe, zamknięcie archiwaliów i materiałów źródłowych w hermetycznym wąskim kręgu badaczy prowadzi do wypaczania pamięci o Powstaniach Śląskich, kreowania fałszywej historii Górnego Śląska w oderwaniu od dokumentów i faktów.

W konsekwencji – najczęściej publikowane drukiem prace poświęcone tematyce historii Regionu są często pokłosiem badań polskich historyków, ale finansowanych przez zagraniczne – najczęściej niemieckie – fundacje i instytucje. Najwyższy czas, by polscy badacze, korzystający ze wsparcia polskich funduszy i instytucji, mogli równie owocnie badać polskie wątki historii Górnego Śląska – naszej piastowskiej Ojcowizny.

Przypominamy! Tradycyjnym fundamentem współczesnej Rzeczypospolitej, o którym po wielekroć nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II, jest „Solidarność”! Idea ta zawsze rozumiana jest jako solidarne wspieranie się obywateli, solidarne zmaganie z problemami, solidarne działanie i solidarna odpowiedzialność za państwo jako całość.

Mając na uwadze:

– historyczne zobowiązanie wobec pokoleń Górnoślązaków – wiernych, prawych, walecznych i ofiarnych Obywateli Państwa Polskiego

– potrzebę sprawiedliwej pamięci ciągle żywych – cieni Powstańców Śląskich

– daninę krwi, jaką – od Góry Świętej Anny po Mysłowice, od Wodzisławia po Olesno – złożyły tysiące Górnoślązaków ciężko dotkniętych przez totalitaryzmy nazistowski i komunistyczny

– świadectwo, jakie otrzymaliśmy przez czterdzieści lat nieprzerwanej obecności kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II-go, w trakcie Jego spotkań ze światem pracy na corocznych pielgrzymkach w duchowej stolicy Śląska – Sanktuarium Maryjnym w Piekarach Śląskich oraz w sanktuarium na Górze św. Anny

– obowiązek wobec obecnych i przyszłych pokoleń przekazania źródłowej wiedzy historycznej.

My, niżej podpisani, postulujemy oparcie działań państwa we współpracy z władzami regionalnymi województw śląskiego i opolskiego oraz samorządami lokalnymi na tym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej o trzy filary:

1. Wsparcie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wznowienia „Encyklopedii Powstań Śląskich” oraz pomnikowego wydania „Archiwum Powstań Śląskich”, co przyczyni się do ożywienia badań nad historią powstań śląskich i Plebiscytu oraz stworzenia na Górnym Śląsku nowego ośrodka naukowego poświęconego badaniom historii Regionu.

2. Wsparcie 10-letniego programu popularyzującego wiedzę historyczną o Regionie, w szczególności przypominającego postaci zapomnianych śląskich bohaterów Polski – realizowanego we wszystkich miastach i gminach objętych historycznym Plebiscytem z 1921 roku, na terenach dzisiejszych województw śląskiego i opolskiego. Program będzie głównym elementem edukacyjnego przygotowania obchodów 100-ej rocznicy wybuchu III-go Powstania Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Macierzy.

3. Wsparcie działań władz miasta Katowice i samorządu województwa śląskiego dla stworzenia w Domu Powstańca, dawnej siedzibie Związku Powstańców Śląskich, Muzeum Powstań Śląskich. W ten sposób budynek wzniesiony niegdyś przez samych Powstańców nadal będzie symbolem ich heroizmu, pełniąc jednocześnie funkcję centrum badawczego i edukacyjnego.

Wierzymy, że w roku Jubileuszu 90-tej rocznicy III-go Powstania Śląskiego ten obowiązek spoczywający na władzach Rzeczypospolitej Polskiej zostanie podjęty.

—Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

—Prof. dr hab. Antoni Barciak, historyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach

—dr inż. Piotr Buchwald, adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w latach 2006 – 2008

—Andrzej Drogoń,  dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

—Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

—Jacek Filus, redaktor naczelny Radia „Katowice”

—Ksiądz Marek Gancarczyk, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”

—Prof. dr hab. Julian Gembalski, b. rektor Akademii Muzycznej w Katowicach

—dr Andrzej Grajewski, historyk, publicysta „Gościa Niedzielnego”

—Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, historyk literatury, Uniwersytet Śląski, harcmistrzyni

—Janusz Koper, b. dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, wnuk Bonifacego Bałdyka, powstańca śląskiego i Komisarza Plebiscytowego w Żorach, posła na Sejm II Rzeczypospolitej i Sejmu Śląskiego, aresztowanego przez nazistów w 1939 r. i zamęczonego w więzieniu w Strzelcach Opolskich w 1940 r.

—Bronisław Korfanty, Senator, wnuk stryjeczny Wojciecha Korfantego

—dr Stanisław Lizer, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

—Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

—Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek, historyk, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego

—Ksiądz prof. dr hab. Jerzy Myszor, prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej i współczesnej; zajmuje się m.in. historią Kościoła na Śląsku

—Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka

—dr Tomasz Pietrzykowski, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wojewoda śląski w latach 2005 – 2007

—Jerzy Polaczek, prawnik, poseł na Sejm RP, minister transportu w latach 2005 – 2007

—ks. dr. Stanisław Puchała, proboszcz Katedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach

—Czesław Rymer, syn jednego z przywódców III-go Powstania Śląskiego, Posła Sejmu Ustawodawczego RP i pierwszego Wojewody Śląskiego Józefa Rymera

—Józef Skrzek, muzyk, kompozytor

—Prof. dr hab. Helena Synowiec, kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

—Krzysztof Śmieja, wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach, sędzia Trybunału Stanu

—Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, socjolog, Uniwersytet Śląski

—Adam Turula, historyk, dziennikarz, producent telewizyjny

—Prof. zw. dr hab. Antoni Witosz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Konstanty Wolny, wnuk Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego, adwokata, współpracownika Wojciecha Korfantego, jednego z przywódców powstań śląskich, współautora ustawy o autonomii Śląska

—Prof. dr hab. Jerzy Wuttke, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

—Prof. dr hab. Jan Wojtyła, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach latach 1996 – 2002

—Marek Żurecki, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wnuk uczestników powstań śląskich i powstania wielkopolskiego

Za: wpolityce.pl

Komentarze są zamknięte